โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ
ตราประจำโรงเรียนสมถวิล ราชดำริ
เรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่น
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Somthavil Rachadamri School
อักษรย่อ ส.ถ.ร.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2500 - ปี พ.ศ. 2540
เพลง มาร์ชสมถวิล

โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ เป็นอดีต โรงเรียนเอกชน (โรงเรียนราษฎร์) สังกัด โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ แต่เดิมเคยเป็นโรงเรียนราษฎร์ผู้หญิงล้วน ก่อตั้งโดย อ. สมถวิล สังขะทรัพย์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 สอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา ถึงชั้น มัธยมศึกษา ต่อมาได้เพิ่มนักเรียนชายในชั้นเตรียมอนุบาลศึกษา จนถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่4 (ตอนหลังได้เพิ่มถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6) บริหารโดย คุณป้ามณีมณี ทัพพะรังสี ต่อมาเนื่องจากพิษทางเศรษฐกิจในช่วงฟองสบู่แตก หลังจากอยู่มายาวนาน โรงเรียนจึงต้องปิดตัวลงในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2540

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • เครื่องหมายประจำโรงเรียน
 • สีประจำโรงเรียน
  • สีกรมท่า และสีเหลือง
 • คำขวัญ

อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน กตัญญู คือหลักการดำเนินชีวิต

 • คติพจน์
 • เพลง มาร์ชสมถวิล

พวกเรา.. ชาวสมถวิล สถาบันถิ่นสร้างเยาวชนให้รุ่งเรือง

ใต้ร่มธง.. กรมท่าเหลือง ใจของเราฟูเฟื่องสามัคคีมีวินัย

ดุจพี่น้อง.. สายโลหิตเดียว มาผสมกลมเกลียวด้วยศักดิ์ศรี มีน้ำใจ

สามัคคีคำมั่น เรารักกันตลอดไป ทุกคนเต็มใจให้สัญญา

กรมท่าเหลือง พริ้วปริวริ่วลมไป รอบรู้(รอบรู้) การเรียน (การเรียน)

พากเพียรเพื่ออนาคตไกล ฝึกฝน น้ำใจ รู้อภัยเมื่อลงเล่นกีฬา

เคารพ(เคารพ) คุณครู(คุณครู) กตัญญูผู้สอนวิชา

กรมท่าเหลืองรุ่งเรืองมีสง่า สมถวิลก้าวหน้าต่อไป.. (ตึง ตะ ดึง)

หมายเหตุ ในวงเล็บคือร้องประสานเสียง.. และสุดท้ายคือจังหวะปิด


== รายนามอาจารย์ ==

 • อ.กิ่งมณี ไกรฤกษ์ (ครูใหญ่)
 • อ.วนิดา เตชะศิริวรรณ (อาจารย์ใหญ่แผนกอนุบาล)
 • อ.วรรณา พินธุทอง(หัวหน้าฝ่ายห้องธุรการ)
 • อ.จิตรา ศรนิล (หัวหน้าฝ่ายประถม)
 • อ.อังศนา ภาสุระกุล (หัวหน้าแผนกมัธยม)
 • อ.อำพัน รักษาวงศ์ (หัวหน้าฝ่ายปกครอง)
 • อ.รัชนี วารีศรี
 • อ.โสภา
 • อ.ชดช้อย รจนานนท์
 • อ.ถนัด โภคาสมบัติ
 • อ.ขจรวรรณ
 • อ.สุนิตย์ ทองพหล
 • อ.สุภรณ์ สังขโชติ
 • อ.ประคอง บูรณศิริ
 • อ.ศุภสวัสดิ์ ทองประไพ
 • อ.ประทุม ใจดี
 • อ.ปิยะวรรณ หิริกมล
 • อ.วรรณี อนันตชาติ
 • อ.วโรทัย เทียนก้อน
 • อ.ธาดา เชาว์ควนิช
 • อ.อร่าม ไทยเจริญศรี
 • อ.ฉลาด ฆารสินธุ์
 • อ.พันทิพา ฆารสินธุ์
 • อ.เรวดี จโนภาส
 • อ.ศรีสุมน วงศ์ขจรสุข
 • อ.ไพจิต สุขสมาน
 • อ.คมขำ สิงคนิภา
 • อ.อมรรัตน์ ฉวรรณกุล
 • อ.ศรีสุภา สืบธรรม
 • อ.ดุษฎี หนีภัย
 • อ.พิไล โล่ห์สุวรรณ
 • อ.จินตนา รุ่งโนรี
 • อ.บุญส่ง
 • อ.มาลินี
 • อ.วันดี เยาวะ
 • อ.เพ็ญธิภา ทรัพย์สมบูรณ์
 • อ.กรรณิการ์ ณ ลำพูน
 • อ.ปิยะนุช
 • อ.เชาว์ นวลปาน (พลศึกษา)
 • อ.ดารี่ ตรียาสูตร (พลศึกษา)
 • อ.สมศรี จันสมปอง (พลศึกษา)
 • อ.สุวัลภา สุวรรณะยุหะ
 • อ.นงลักษณ์ บุญไพโรจน์
 • อ.ระพี พัวพันธุ์ (หนูดี)
 • อ.อัจฉรา อ๊อกกังวาล
 • อ.อมรพรรณ รังษีเทียนไชย
 • อ.ดวงใจ (พลศึกษา)
 • อ.จินตนา (สอนตัดเย็บ)
 • อ.สุวิช (สอนวาดเขียน)
 • อ.รัชนี พุกกะมาน
 • อ.สุชัญญา
 • อ.นันทา นาคสุวรรณ (ห้องดนตรี)
 • อ.สาริกา
 • อ.พิศมัย (ห้องพยาบาล)
 • อ.พวงเพ็ญ ดีจะมาลา
 • อ.ละม้าย (ห้องขายหนังสือ)
 • อ.ไพเราะ สุนทรวัฒน์
 • อ.ศุภร
 • อ.ศุลีพร
 • อ.จอมใจ ปริกาภา
 • อ.อัมพุช เผ่าช่างทอง
 • อ.พนิดา ฟูประเสริฐ
 • อ.วรุณทิพย์ บุญกนก
 • อ.อัจฉรา ทาซากิ (ห้องขายหนังสือ)
 • อ.บุญศิริ ใจชื้น
 • อ.วัสนันท์ (ห้องสมุด)
 • อ.กัญญารัตน์ วรวิทย์สัตย์ญาณ

รอการเพิ่มเติมแก้ไข

รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ได้แก่[แก้]

โรงเรียนสมถวิลแห่งอื่น[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]