โรงเรียนสนมศึกษาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนสนมศึกษาคาร
จังหวัดสุรินทร์
ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ sanomsuk sakan
อักษรย่อ ส.น.ค.
คติพจน์ การเรียนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคูณธรรม
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2456
เว็บไซต์


ประวัติ[แก้]

 • โรงเรียนสนมศึกษาคาร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยอาศัยอยู่ที่ศาลาวัดบ้านบึงสนม ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดบึงประจำตำบลสนม" มีนายสิงห์ งามจิต เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2468 ย้ายสถานที่เรียนมาที่ศาลาวัดธาตุ ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลสนม (วัดธาตุ)" มีนายพิชัย (เซียง) แสงกล้า เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนในที่ของโรงเรียนเอง บนเนื้อที่ 39 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา (สถานที่ปัจจุบัน) และได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลสนม" (สนมศึกษาคาร) มีนายพิชัย แสงกล้า เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2499 ได้เปิดสอนระดับมัธยมสามัญ คือ ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 อีกหลักสูตรหนึ่ง จนถึงปี 2503 จึงเปลี่ยนหลักสูตร ขณะนั้นมีนายชาลี สันติภพ เป็นครูใหญ่ ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนบ้านสนม" (โรงเรียนสนมศึกษาคาร) โรงเรียนได้รับการประเมินจาก กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น โรงเรียนในฝัน และ ได้รับโล้ โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

 • พ.ศ. 2456 นายสิงห์ งามจิต ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2459 นายสมบูรณ์ พรหมแก้ว ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2462 นายดี สุชาธร ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2466 นายนุช เกษมสุข ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2468 นายพิชัย แสงกล้า ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2493 นายชาลี สัตติภพ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2508 นายสุธรรม คงจันทร์ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2510 นายเสาว์ วงศ์ฉลาด ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2521 นายประศาสตร์ ศรีเมือง ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2533 นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2543 นายอุทัย ชัยงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2549 นายสมนึก จิตหนักแน่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • พ.ศ.2557 นายสุดใจ สร้อยจิต ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

รายนามผุที่มีชื่อเสียงที่จบจากโรงเรียนสนมศึกษาคาร[แก้]