โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ข้อมูลโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

Logo-rakhang.gif

ชื่ออังกฤษ = SatriWatRakhang School

อักษรย่อ = ส.ร.(ไทย) s.r.(อังกฤษ)

ก่อตั้ง = 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457

ประเภท = โรงเรียนรัฐบาล

ตำแหน่งหัวหน้า = ผู้อำนวยการ

เพลง = เพลงระฆังทอง

สี = น้ำเงิน-เหลือง 💙💛

สัญลักษณ์:ตราระฆังประดับรัศมี

อัตลักษณ์:กัลยาณีสตรีวัดระฆัง (หญิงที่งามด้วยกิริยามารยาท)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน:ดอกบัวหลวง

ที่ตั้ง = เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ = 0-2412-9103-4 โทรสาร = 0-2412-9617 เว็บ = [ http://www.sr.ac.th] นักเรียน = 1,880 คน }}

สตรีวัดระฆังตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดระฆัง
สตรีวัดระฆัง (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง (ชื่อภาษาอังกฤษ: Satri Wat Rakhang School) เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 248/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สถานที่นี้แต่เดิมกระทรวงทหารเรือ ได้รับอนุญาตจากวัดให้สร้างอาคารไม้จำนวน 3 หลัง เป็นโรงพยาบาลทหารเรือชั่วคราว เมื่อกระทรวงทหารเรือสร้างโรงพยาบาลทหารเรือถาวรที่ปากคลองมอญเรียบร้อยแล้ว จึงยกอาคารเดิมให้แก่วัด และ ได้รายงานไปยังกระทรวงธรรมการ

ในครั้งนั้นขุนวรเวทย์พิสิฐเป็นพนักงานจัดการแขวงตะวันตกเฉียงเหนือ เห็นชอบด้วยในการจัดตั้งโรงเรียนสตรีของรัฐบาลขึ้นในสถานที่แห่งนี้ จึงได้นำความกราบเรียนท่านเจ้า กรมศึกษาธิการและได้กราบเรียนท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังฯ เจ้าคุณพระพิมลธรรม ( สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ) ท่านเจ้าอาวาสเห็นชอบด้วย อนุญาตให้ใช้อาคารและสถานที่ เป็นโรงเรียนสตรี กระทรวงธรรมการ จึงได้แล้วจึงประกอบพิธีทางศาสนา เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 จึงถือว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ประธานในพิธีคือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ผู้แทนเจ้ากรมศึกษาธิการ มีนางธนากรภักดี ( สว่าง อมรสิงห์ ) เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ชั้น ป. 1 - ป.3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน ครู 4 คน พ.ศ. 2463 เปิดสอนจนถึงชั้นม. 6 และเปิดสอนชั้นเตรียมอุดมศึกษา ปีที่ 1 แผนกอักษรศาสตร์และแผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2489

ปัจจุบัน สตรีวัดระฆัง เป็นโรงเรียนสตรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้น ม. 1 - ม.6 รวมทั้งสิ้น 48 ห้องเรียน แบ่งเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 24 ห้องเรียน เเละระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำรวน 24 ห้องเรียน มีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′08″N 100°29′10″E / 13.752270°N 100.486152°E / 13.752270; 100.486152