โรงเรียนสตรีระนอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


โรงเรียนสตรีระนอง
Steeranong School
ถนนดับคดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ข้อมูล
อักษรย่อ สร. / STRN
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พุทธศักราช 2450
สี สีฟ้า

สีขาว

เพลง มาร์ชสตรีระนอง
เว็บไซต์


โรงเรียนสตรีระนอง ( ภาษาไทย ; โรงเรียนสตรีระนอง English ; Streeranong School ) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยเปิดสอนรวมกับ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สถานที่ตั้งโรงเรียนในขณะนั้นคือ โรงเรียนอนุบาลระนอง ถนนลุวังอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ปัจจุบันโรงเรียนสตรีระนอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙ ถนนดับคดี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีเนื้อที่โรงเรียน ๑๖ ไร่ ๖๘.๓๐ ตารางวา มีอาคารเรียน ๓ หลัง อาคารประกอบ ๖ หลัง มีฝ่ายบริหารและครูประจำการ จำนวน ๙๘ คน พนักงานราชการ ๔ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ครูต่างประเทศ  จำนวน  ๔  คน  ลูกจ้างประจำ  จำนวน ๒ คน  เจ้าหน้าที่  จำนวน  ๕  คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  ๘  คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๘๐๖  คน[1]

ป้ายโรงเรียนสตรีระนอง
สนามกีฬาโรงเรียนสตรีระนอง ( ขณะยังไม่มีการก่อสร้างอาคารเรียน  ๓๑๘ ล /๕๕-ข (เขตแผ่นดินไหว) )
บริเวณหน้าเสาธงและฐานพระของโรงเรียนสตรีระนอง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กรมสามัญศึกษา[2] ได้อนุมัติให้แยกโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ไปอยู่ที่ถนนดับคดี โดยให้โรงเรียนสตรีระนองยังอยู่ที่เดิม และเปิดรับเฉพาะนักเรียนหญิง แต่ขณะนั้นอาคารทรุดโทรมมากไม่สามารถใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนได้ ดังนั้นนักเรียนหญิง โรงเรียนสตรีระนองยังรวมกับโรงเรียนพิชัยรัตนาคารแต่แยกทะเบียนนักเรียนหญิงออกมาเท่านั้น
 • ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ แยกการบริหารออกเป็น ๒ โรงเรียนอย่างชัดเจน
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เปิดเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่โรงเรียนสตรีระนองสอนประชาชนทั่วไป ภาคค่ำตั้งแต่ระดับ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓) ถึงระดับ ๕ (ม.ศ. ๕ หรือ ม.๖ ปัจจุบัน)
 • ในปี พ.ศ.๒๕๑๕  กรมสามัญศึกษา[3] ได้ย้ายโรงเรียนพิชัยรัตนาคารไปอยู่สถานที่ใหม่ที่ตำบลบางริ้นและย้ายโรงเรียนสตรีระนองมาอยู่แทนที่ที่ถนนดับคดี ติดกับศาลจังหวัดระนอง  ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ทำการย้าย  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๘.๓๐ ตารางวา ตามหลักฐาน สค ๑ เลขที่ ๔๘๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๙๘ ทะเบียนราชพัสดุเลขที่ ๑๓๑๔๐
 • ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๖   ทางจังหวัดได้จัดสรรที่ดินราชพัสดุ ถนนกำลังทรัพย์ ๓ เนื้อที่ ๓ ไร่  ๒๔๘.๘๐ ตารางวาตามหลักฐานที่ดินเลขที่ ๑๕๔ ทะเบียนราชพัสดุ เลขที่ ๓๙๗๕๗ ให้เป็นสถานที่สร้างบ้านพักครูและนักการ
 • ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นโรงเรียนสหศึกษา เฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้อาคารชั่วคราว ๑ หลัง งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 • วันที่ ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีระนอง” ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้อาคารแบบพิเศษ ค.๔๒๔  ๑ หลัง งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 • ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้อาคารเรียนแบบ ค.๔๑๘  งบประมาณ ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้อาคารอเนกประสงค์อีก ๑ หลังจากงบประมาณเหลือจ่าย ราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้เป็นห้องประชุมเล็กและห้องโสต ทัศนศึกษา
 • ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้โรงฝึกงานแบบพิเศษ ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน งบประมาณ ๓,๑๑๐,๐๐๐ บาท
 • ในปี พ.ศ.๒๕๓๑  ได้โรงอาหารและโรงยิมเนเซียมงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารและชั้นบนใช้เป็นโรงยิมเนเซี่ยม
 • ในปีการศึกษา ๒๕๓๙ เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนชายเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ในปีการศึกษา  ๒๕๔๒  เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษารับนักเรียนชายเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเต็มรูปแบบ
 • ในปีการศึกษา  ๒๕๔๘ เป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน  ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ[4]
 • ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ จำนวน ๑๖ ห้องเรียน  งบประมาณ ๑๔,๗๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่งจัดเป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง“สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง” ถูกต้องตามกฎหมาย[5]

 • ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ได้อาคารเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๖ ห้องเรียน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย (มหาชน) จำกัด[6]จำนวน

๑, ๐๐๐,๐๐๐บาท  ซึ่งจัดเป็นห้องเรียนของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 • ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ได้อาคารเรียน  ๓๑๘ ล /๕๕-ข (เขตแผ่นดินไหว)  งบประมาณ  จำนวน  ๒๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งจัดเป็นห้องเรียนของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาที่  ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔


ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์

2496-2499

นางจิรวัสส์  นาคเสวต

2499-2502

นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์

2502-2503

นางสาโรจน์  จิตรื่น

2503-2512

นางสำรวล  อ่ำพันธุ์

2512-2518

นางสาวเอกจิตรา  ชูสกุลชาติ

2519-2523

นางสาววิมล  สุวรรณเวลา

2523-2526

นางสมจิตร  ธรรมชีวัน

2526-2528

นางศรีรัตน์ ณ หนองคาย

2528-2529

นางสาวสมจิตร  ทรัพย์สมบูรณ์

2529-2531

นางนันทนา  ลาวเพชร

2531-2533

นางสาวสุดี  ปุญญะ

2533-2535

นางสาวสุจิตรา  ยั่วยล

2535-2543

นางประภาศรี  อุยยามฐิติ

2543-2543

นายปรีชา  หนูน้อย

2543-2547

นายบรรยงค์  ตันติธรรมานันท์

2547-2551

นายณฐยศ  ส่องศรี

2551-2553

นายบุญเกื้อ หลิมสกุล

2553-2555

นายพรเทพ  แป้นเพชร

2555-2557

นายชวนะ คำกล้า

2557-2561

นายณัฏฐวัฒน์  คลายทุกข์

2561 - ปัจจุบัน[7]

 1. https://strn.ac.th/th/news/62100-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B
 2. http://www.moe.go.th/moe/th/home/
 3. http://www.moe.go.th/moe/th/home/
 4. http://www.moe.go.th/moe/th/home/
 5. https://m.facebook.com/pg/สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีระนอง-882813701811710/posts/
 6. https://www.ktb.co.th/en/personal
 7. https://strn.ac.th/th/news/62745-%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3