โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Srieam Anusorn School
อักษรย่อ ศ.อ.
สังกัด กรุงเทพมหานคร
สถาปนา 25 กรกฎาคม 2517
เพลง มาร์ชศรีเอี่ยมอนุสรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 111/2 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 4 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ชื่อโรงเรียนได้นำมาจากชื่อสกุลของคุณย่าขาบ อ่องเอี่ยม ผู้บริจาคที่ดิน และสมณศักดิ์ของพระครูศรีวรพินิจ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และเพื่อเป็นอนุสรณ์ จึงกำหนดให้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์"

ประวัติ[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายโสภณ ศรีกลับ พ.ศ. 2517พ.ศ. 2522
2. นายเสน่ห์ พ่วงแพ พ.ศ. 2522พ.ศ. 2523
3. นางสาวยุวดี เกิดสว่าง พ.ศ. 2523พ.ศ. 2524
4. นางสาววณี วัชรพฤกษ์ พ.ศ. 2524พ.ศ. 2534
5. นายประสิทธิ์ กุณาศล พ.ศ. 2534พ.ศ. 2541
6. นางเพียงเพ็ญ พันธุ์แพ พ.ศ. 2541พ.ศ. 2547
7. นายวิชิต อิสระวิริยะกุล พ.ศ. 2547พ.ศ. 2553
8. นายวิรัตน์ เชี่ยวชาญ พ.ศ. 2553พ.ศ. 2556
9. นายวิวัฒน์ เรืองทรัพย์ พ.ศ. 2556พ.ศ. 2557
10. นายวีรพล พรพิทักษ์พงศ์ พ.ศ. 2557พ.ศ. 2559
11. นางสาวธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]