โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์
Sriswangvong School
Bodyssv1 16.jpg
ที่ตั้ง
47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
ข้อมูล
ชื่ออื่นศ.ส.ว
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญยิ้มแย้ม สร้างสรรค์ จรรยางาม คุณธรรมเด่น เน้นอนามัย
สถาปนา16 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
ผู้ก่อตั้งนางพยอม สารานนท์
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้อำนวยการนาย วิวัฒน์ชัย สุนทรวิภาต
ระดับปีที่จัดการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาลปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สี███ สีขาว - ███ สีเหลือง
เพลงมารช์บานเย็นขาว
เว็บไซต์http://www.ssvschool.ac.th/

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและประถมศึกษาปีแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเอกชนที่ 2 ของจังหวัดสงขลา

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 โดยมี นางพยอม สารานนท์เป็นผู้รับใบอนุญาต โดยนางพยอม สารานนท์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและการศึกษาที่มุ่งเน้นให้มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรู้ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน, มีจิตสาธารณะ และ สามารถอยู่กับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ 47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล 1 ถึง 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 5 อาคารและยังมีห้องเสริมในการสอนแบบพิเศษ คือ ห้องวิทยาศาสตร์, ห้องนาฏศิลป์, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องศูนย์สื่อ สำหรับเด็กอนุบาล และห้องสมุดสำหรับนักเรียน และในปี พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยน ผู้อำนายการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ เป็น นายวิวัฒน์ชัย สุนทรวิภาต เข้ามารับตำแหน่งแทน นาง พยอม สารานนท์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
  • แสงเทียน หมายถึง ความสว่างของจิตใจที่มุ่งมั่นให้เกิดความดีงาม, ความสุข และมีจิตใจที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์
  • หนังสือ หมายถึง ความรู้ที่ได้รับจากการตั้งใจและขยัน
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ยิ้มแย้ม สร้างสรรค์ จรรยางาม คุณธรรมเด่น เน้นอนามัย
 • คติพจน์ของโรงเรียน' สุโข ปญญาปฏิลาโภ แปลว่า ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข
 • สีประจำโรงเรียน สีบานเย็นและสีขาว
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นหว้า

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นาง พยอม สารานนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532 – 2554
2 นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 • [1] เว็บไซต์โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]