โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
Sriwichaiwithaya School
Sriwithayacom-logo.gif
รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
68 หมู่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriwichaiwithaya School
อักษรย่อ ศ.ว. / SWC
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
ผู้ก่อตั้ง พล.อ.ท.มนตรี หาญวิชัย
รหัส 1073180261
ผู้อำนวยการ ดร.อาคม มากมีทรัพย์
จำนวนนักเรียน 1,925 คน
สี █████████

เขียว-เหลือง-ดำ

เพลง มาร์ช ศว.
สังกัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา (อังกฤษ: Sriwichaiwithaya School) (อักษรย่อ:ศ.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดยพล.อ.ท.มนตรี หาญวิชัย มีเนื้อที่ 42 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 5 หลัง ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

การก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

ก่อตั้งโดย พลอากาศโทมนตรี หาญวิชัย ม.ว.ม., ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 บนที่ดินของวัดใหม่ปิ่นเกลียว ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา จำนวน 11 ไร่ 2 งาน โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมสามัญวัดใหม่มุสิการามโรงเรียนมัธยมสามัญวัดใหม่มุสิการาม มีนายอุทัย ประภาพันธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก จนกระทั่ง พ.ศ. 2511ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐม สอนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ป.7 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2516 เจ้าอาวาสวัดวังตะกู เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเพื่อการศึกษา จำนวน 15 ไร่ ทำให้รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนจำนวน 26 ไร่ 2 งาน และในปีถัดมาคือปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2517 โดยมี นายถนอม ตะกรุดแก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากนั้นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้รับบริจาคที่ดินและเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 42 ไร่ 1 งาน 27.75 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเป็นโรงเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2557–2558 มีจำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น36 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 ห้องเรียน (12–12–12/10–10–10) [1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คำขวัญ : เรียนดี ประพฤติดี มีน้ำใจ ริเริ่ม รอบรู้ คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นสากล
 • คติพจน์ : "นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา" แปลว่า "แสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี"
 • ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปดอกรัก ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า "โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา" ปรากฏอยู่ด้านล่าง
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกรัก
 • สีประจำโรงเรียน : สีเขียว สีเหลือง และ สีดำ
  • สีเขียว หมายถึง พลังสีเขียวแห่งทุ่งหญ้า
  • สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งโรจน์มั้งมีดั่งรวงข้าว
  • สีดำ หมายถึง ความมีอำนาจและมีเกียรติ

เพลงมาร์ช ศ.ว.[แก้]

มาร์ช ศ.ว.

คำร้อง - ทำนอง นายสมาน แตงวงศ์

เขียวเหลืองดำประจำใจน้องพี่ สามัคคีกลมเกลียวสมัครสมาน
สิ่งที่ใจเราต้องการ ความสัมพันธ์การเรียนและการกีฬา
เขียวเหลืองดำประจำใจน้องพี่ พร้อมยอมพลีเพื่อชาติและศาสนา
เกียรติวินัยความหาญกล้า เรานำหน้าไม่เคยยอมแพ้ใคร
ดอกเอยโอ้ดอกรัก สัญลักษณ์ศรีวิชัย
มาลัยแมนแดนถิ่นไทย อยู่แห่งไหนลืมไม่ลง
เขียวเหลืองดำประจำใจน้องพี่ ทุกชีวีสัญญามั่นคง
สุจริตและซื่อตรงจะทะนง ด้วยศักศรีเขียวเหลืองดำ

อาคารต่างๆ[แก้]

อาคาร การใช้งาน จำนวนชั้น
อาคาร 1 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 2 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 3 อาคารคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น
อาคาร 4 อาคารเรียน 3 ชั้น
อาคาร 5 อาคารเรียน 4 ชั้น
อาคาร 11 อาคารเรียนชั่วคราว 1 ชั้น

รายนามอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามอาจารย์ใหญ่ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายถนอม ตะกรุดแก้ว พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2531
2 ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ จันทร์วังพรหม พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2537
3 นายโอสถ ทองมี พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2543
4 นายประยูร ศิริอรุณรัตน์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
5 นายชัยรัตน์ เผดิมรอด พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
6 นางทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555
7 ดร.จตุรงค์ อินทร์รุ่ง พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557
8 ดร.อาคม มากมีทรัพย์ พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน[แก้]

รายนามหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา[แก้]

 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางมาลินี ทับทิมชัย
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : นายปิยะ รอดบำเรอ
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : นายสถาพร ตั้งธนะวัฒน์
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : นางจงจิตร เลี้ยงอำนวย
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา : นายศรียุทธ สุวรรณศรี
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : นายถาวร สุขมัย
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : นายชัยวัฒน์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : นางดวงพร บุษบรรณ

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]