โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ (อังกฤษ: Srinakorn Foundation School) (จีน: 国光中学)(อักษรย่อ: ศ.น.ค.) เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน

ประวัติ[แก้]

ประวัติโรงเรียนศรีนครมูลนิธิในปี พ.ศ. 2467 ท่านซีกิมหยง คหบดีต้นตระกูล "ฉัยยากุล" ได้อุทิศที่ดิน 1,000 ตารางเมตร บริเวณสี่แยกถนนธรรมนูญวิถี ตัดกับถนนเสน่หานุสรณ์ ให้กับคณะกรรมการตัวแทนชาวจีน ในเมืองหาดใหญ่เพื่อจัดตั้งโรงเรียนขึ้นชื่อโรงเรียน "จงฝายิฉิน" แต่ถูกปิดกิจการในปี พ.ศ. 2477 ต่อมาปี พ.ศ. 2478 ท่านขุนนิพัทธ์ จิระนคร ต้นตระกูล "จิระนคร" ได้ร่วมกับคณะกรรมการเปิดโรเรียนอีกครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2481 ก็ถูกทางการสั่งปิดอีก ปีเดียวกันนั้นคณะศิษย์เก่าโรงเรียนจงฝายิฉิน ได้ร่วมกันดำเนินการให้โรงเรียนได้เปิดสอนอีก โดยเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "จุงฝาเยี่ยเสี้ยว" เปิดสอนภาคค่ำต่อมาเปลี่ยนเป็นภาคกลางวันโรงเรียนเริ่มเป็นที่นิยมของชาวหาดใหญ่ทำให้สถานที่คับแคบท่านซีกิมหยงจึงได้อุทิศที่ดินให้อีก 1 แปลง เนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา บริเวณถนนธรรมนูญวิถีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน โรงเรียนจุงฝาเยี่ยเสี้ยวจึงย้ายมาสถานที่ใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น "ศรีนครมูลนิธิ" มีคุณกี่ จิระนคร คุณเอกศักดิ์ องค์สกุล และคุณเช็งจือ ลือประเสริฐ บริหารงานร่วมกับคณะกรรมการจากสมาคมจีน 5 สมาคม คือ แต้จิ้ว ฮากกา ฮกเกี้ยน ไหหลำ กวงสิว ได้ร่วมทุนสร้างอาคารขนาด 30 ห้องเรียนขึ้น 1 หลังแต่โรงเรียนก็ต้องปิดกิจการอีกครั้ง เนื่องจากปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ จึงถูกถอนใบอนุญาตในปี พ.ศ. 2496 ปี พ.ศ. 2512 คุณเผชิญ ลีลาภรณ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าศรีนคร ได้ซื้อและโอนใบอนุญาตของโรงเรียนไชยยันต์วิทยามาจัดตั้งเป็นโรงเรียนศรีนคร เปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2534 กรรมการบริหารโรงเรียนได้นำที่ดินไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่มูลนิธิโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่และได้สร้างอาคารใหม่ ขึ้นแทนอาคารเก่าที่ชำรุดโรงเรียนศรีนครได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิชื่อว่า "มูลนิธิโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่" บริหารงานโดยคณะกรรมการจาก 5 สมาคมจีนได้แก่ สมาคม ฮากกา สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมไหหลำ สมาคมกวางไส ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าศรีนคร คือนายนิคม ปรีชาวีรกุล ประธานมูลนิธิโรงเรียนศรีนครหาดใหญ่ นายสมชัย พินัยกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าศรีนคร นายเคร่ง สุวรรณวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต นายครรชิต ฐานิสโร ผู้จัดการ นายไภรพ หนูมี ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีนครปัจจุบันเปิดทำการสอนตามหลักสูตรสามัญ 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นนอกจากนี้มีการเปิดสอนภาษาจีนกลางควบกับการสอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน คือ คบเพลิง
  • คบเพลิง คือ แสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา
 • สีประจำโรงเรียน คือ ม่วงเหลือง
  • ม่วง หมายถึง ฉลาดล้ำลึก และสันโดษ
  • เหลือง หมายถึง ความมีเมตตา
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นนนทรี
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา (แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 • ปรัชญาของโรงเรียน คือ คุณธรรมนำวิชาการ เป็นพื้นฐานแห่งปัญญา
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน คือ
(รอเพิ่มเติมข้อมูล)
 • เทพประจำโรงเรียน คือ
(รอเพิ่มเติมข้อมูล)
 • คำปฏิญาณ
  • เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   เรานักเรียนจะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวันัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
   เรานักเรียน จะต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น

ดูเพิ่ม[แก้]