โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Wimuttayarampittayakorn School
อักษรย่อ ว.พ.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
คติพจน์ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม
ก่อตั้ง พ.ศ. 2501
วิมุตยารามพิทยากร ตั้งอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
วิมุตยารามพิทยากร
วิมุตยารามพิทยากร
วิมุตยารามพิทยากร (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร (อังกฤษ: Wimuttayarampittayakorn School; อักษรย่อ: ว.พ. , W.P.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีเนื้อที่ 96.3 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ 938 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์
ตราของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี่ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
สีประจำโรงเรียน
ชมพู - ขาว 
ความหมาย

ชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 
ขาว หมายถึง ความบริสุทธ์หลุดพ้นจากบาป 

ปรัชญา
"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"  (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญ
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน
"ลูกวิมุต ยิ้มไหว้ ใฝ่คุณธรรม"
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร รักความเป็นไทย"

ประวัติโรงเรียน[แก้]

  • ปี พ.ศ. 2499 กรมสามัญศึกษามีโครงการจะขยายการศึกษาออกไปสู่ชานพระนคร ทางราชการจึงได้มาติดต่อใช้ที่ดินของวัดวิมุตยาราม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่านพระครูวิมุตยาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวิมุตติ ได้มองการณ์ไกล และเห็นประโยชน์ที่ลูกหลานในละแวกนี้ จะได้รับการศึกษาในระดับที่ดีขึ้น จึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2525 ใช้ที่ดินทั้งสิ้น 9 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา 
  • หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  15 เมษายน พ.ศ. 2501 โรงเรียนไม่มีอาคารเรียน ท่านอดีตเจ้าอาวาสยังได้กรุณาให้ใช้ศาลาวัด ๓ หลัง  เป็นที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2501 ซึ่งมี 4 ห้องเรียน นักเรียน 140 คน มีครู-อาจารย์  ทำการสอน 7 คน ในเวลานั้น และ อาจารย์เชย จันทนชูกลิ่น เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้เติบโต และเจริญขึ้นโดยรวดเร็ว  จำนวนครู-อาจารย์  และนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีการศึกษา 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ต่อมาในปี 2530  คุณตาเชื้อ คุณยายเชื้อ คุ้มจินดา ได้บริจาคที่ดินขยายโรงเรียนเพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก 4 ไร่  25.5 ตารางวา เพื้อใช้ในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านพักภารโรง ทำถนนภายใน และสวนหย่อม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
๑. นายเชย จันทรชูกลิ่น อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2501 - 2511
๒. นาย ช.เสวตร เพ็ชญไพศิษฎ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2511 - 2515
๓. นายโชติ เพชรานนท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515 - 2518
๔. นายเทพ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518 - 2522
๕. นายธีรพล วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2532
๖. นายประสาน อุตมางคบวร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532 - 2536
๗. นายทรงศิลป์ชัย เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 - 2540
๘. นายโกมล ไพโรจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 - 2546
๙. นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 - 2548
๑๐. นางกานดา สุขถุม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 - 2549
๑๑. นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2551
๑๒. นายประมาณ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 - 2554
๑๓. นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2557
๑๔. นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร