โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
วิมุตยารามพิทยากรตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
วิมุตยารามพิทยากร
วิมุตยารามพิทยากร
วิมุตยารามพิทยากร (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร (อังกฤษ: Wimuttayarampittayakorn School; อักษรย่อ: ว.พ. , W.P.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ 938 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์
ตราของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี่ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
สีประจำโรงเรียน
ชมพู - ขาว 
ความหมาย

ชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 
ขาว หมายถึง ความบริสุทธ์หลุดพ้นจากบาป 

ปรัชญา
"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา"  (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี)
อัตลักษณ์โรงเรียน
" ยิ้ม ไหว้ ใฝ่คุณธรรม"
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ประวัติโรงเรียน[แก้]

  • ปี พ.ศ. 2499 กรมสามัญศึกษามีโครงการจะขยายการศึกษาออกไปสู่ชานพระนคร ทางราชการจึงได้มาติดต่อใช้ที่ดินของวัดวิมุตยาราม เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่านพระครูวิมุตยาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวิมุตติ ได้มองการณ์ไกล และเห็นประโยชน์ที่ลูกหลานในละแวกนี้ จะได้รับการศึกษาในระดับที่ดีขึ้น จึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยไม่คิดค่าตอบแทนจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2525 ใช้ที่ดินทั้งสิ้น 9 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา 
  • หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  15 เมษายน พ.ศ. 2501 โรงเรียนไม่มีอาคารเรียน ท่านอดีตเจ้าอาวาสยังได้กรุณาให้ใช้ศาลาวัด ๓ หลัง  เป็นที่เรียนชั่วคราว โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2501 ซึ่งมี 4 ห้องเรียน นักเรียน 140 คน มีครู-อาจารย์  ทำการสอน 7 คน ในเวลานั้น และ อาจารย์เชย จันทนชูกลิ่น เป็นครูใหญ่ โรงเรียนได้เติบโต และเจริญขึ้นโดยรวดเร็ว  จำนวนครู-อาจารย์  และนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีการศึกษา 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ต่อมาในปี 2530  คุณตาเชื้อ คุณยายเชื้อ คุ้มจินดา ได้บริจาคที่ดินขยายโรงเรียนเพิ่มเติมไปทางทิศตะวันตกอีก 4 ไร่  25.5 ตารางวา เพื้อใช้ในการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ บ้านพักภารโรง ทำถนนภายใน และสวนหย่อม

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
๑. นายเชย จันทรชูกลิ่น อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2501 - 2511
๒. นาย ช.เสวตร เพ็ชญไพศิษฎ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2511 - 2515
๓. นายโชติ เพชรานนท์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2515 - 2518
๔. นายเทพ เที่ยงตรง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2518 - 2522
๕. นายธีรพล วงศ์ธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2522 - 2532
๖. นายประสาน อุตมางคบวร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532 - 2536
๗. นายทรงศิลป์ชัย เทียนประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 - 2540
๘. นายโกมล ไพโรจน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540 - 2546
๙. นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546 - 2548
๑๐. นางกานดา สุขถุม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548 - 2549
๑๑. นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2549 - 2551
๑๒. นายประมาณ ชูพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 - 2554
๑๓. นายบุญชู กล้าแข็ง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554 - 2557
๑๔. นายกิตติศักดิ์ สมพล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557 - 2559
๑๕. นางพิมลมาศ พัดสมร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 - 2564
๑๖. นายอภิภูมิ เปี้ยปลูก ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร