โรงเรียนวัดโปรยฝน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดโปรยฝน
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Raingauge School
อักษรย่อ ป.ฝ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ 3
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 เมษายน พ.ศ. 2477
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1013270163
เพลง 4
เว็บไซต์

โรงเรียนวัดโปรยฝน ตั้งอยู่คลองสิบเอ็ด ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดโปรยฝน ตั้งอยู่หมูที่ 11 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลหนองสามวัง 1 (วัดโปรยฝน) “ โดยการดำเนินงานของนายเฉลียว ทะยานศิลป์ ศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ มีครู 3 คนคือ นายห่วง เพาะบุญ (ครูใหญ่) นายไล้ แซ่โง้ว และนายพูน เพาะบุญ ซึ่งอยู่ในความอุปการะของพระอธิการเพชร เจ้าอาวาสวัดโปรยฝน ได้อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน

ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2513 คุณสนาน อมาตยกุล ได้มอบที่ดินพร้อมโฉนด จำนวน 6 ไร่ ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข จำนวน 4 ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันโรงเรียนวัดโปรยฝน มีครู 9 คน นักการภารโรง 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 166 คน มีข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 10 คน อัตราจ้าง จำนวน 3 คน[1] [2]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • สีประจำโรงเรียน ส้ม – ดำ
  • คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมไทย ไกลยาเสพย์ติด

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายห่วง เพาะบุญ ครูใหญ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2477 -
2. ชัยวัฒน์ จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2544
3. นายสมศักดิ์ รอดคง ผู้อำนวยการโรงเรียน 08 สิงหาคม พ.ศ. 2555 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
4. นายปิยราช สืบเชื้อวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยก่อนหน้าไม่ทราบนาม[3]

อาคารและสิ่งก่อสร้าง[แก้]

อาคารเรียน[แก้]

1) อาคารเรียนแบบป.1ข ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

2) อาคารเรียนแบบป.1ข ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

3) อาคารเรียนแบบสปช.105/2526 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

อาคารประกอบ[แก้]

1) อาคารเอนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง

2) อาคารโรงอาหาร(โรงเรียนจัดสร้างเอง) จำนวน 1 หลัง

3) ส้วมแบบกรมสามัญ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง

4) ส้วมแบบสปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง

บ้านพักครู[แก้]

1) บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน 2 หลัง

2) บ้านพักครูโรงเรียนจัดสร้างเอง จำนวน 1 หลัง

ลานกีฬาเอนกประสงค์[แก้]

1) ลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา จำนวน 1 สนาม

รางวัลและผลงาน[แก้]

สถานที่ไกล้เคียง[แก้]

โรงเรียนพี่น้อง[แก้]

อ้างอิง[แก้]