โรงเรียนวัดรางบัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดรางบัว
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดรางบัว.png
ที่ตั้ง
21 หมู่ 6 ซอยเพชรเกษม 33 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญทกาปิ มุตตํว สิยา รวินฺทํ
พึงทำตัวเหมือนบัวพ้นน้ำ
สี         เขียว-ชมพู
เพลงมาร์ชวัดรางบัว
เว็บไซต์www.watrangbua.ac.th
โรงเรียนวัดรางบัวตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนวัดรางบัว
โรงเรียนวัดรางบัว (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนวัดรางบัว (อังกฤษ: Wat Rangbua School) (อักษรย่อ : ว.ร. / W.R.) เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวัดรางบัว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2446 โดยพระสมุห์ศุข มาศกุล เป็นผู้ก่อตั้ง และนายอุ่น วรสัมปูรณะ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยอาศัยศาลาเล็กบริเวณวัดรางบัวเป็นที่ทำการสอน ซึ่งขณะนั้นรับเฉพาะนักเรียนชาย มีจำนวนนักเรียนจำนวน 44 คน ในปี พ.ศ. 2477 โรงเรียนได้เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเริ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 

ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 12 ไร่ 59 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดกลางประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป และผลิตนักเรียนไปหลายรุ่นมีศิษย์เก่าได้ศึกษาต่อและประสบผลสำเร็จในชีวิตและมีหน้าที่การงานเป็นจำนวนมาก

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายอุ่น วรสัมปูรณะ พ.ศ. 2446 - พ.ศ. 2460
2 นายพุฒ จูฑะพุทธิ  พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2476
3 นายสุด สุขะหุต พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495
4 นายสำเภา ถาวรอยู่ พ.ศ. 2495 - พ.ศ. 2506
5 นายอุดม ติรณะรัต พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2507
6 นางสาวบุญศรี มุสิกานนท์ พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2511
7 นายพู่ บุญช่วย พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2516
8 นางประสพ ประสงค์จรรยา พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2523
9 นายลัทธิ ศิริวรรณ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2527
10 นายอนันต์ บุญส่ง พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2530
11 นายนพชัย รู้ธรรม พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
12 นายปรัชญา ไวทยสุวรรณ พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2536
13 นายเพ็ง เปี่ยมคุ้ม พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
14 นายธนวัฐ นาคนคร พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
15 นายไพโรจน์ สุวรรณภักดี  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
16 นายสุนทร วิไลลักษณ์ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
17 นายสันติ ธนวรรณ พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
18 นายพิษณุ งามขำ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
19 นายวีรพงษ์ คุณมณี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555
20 นางบุสบง พรหมจันทร์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
21 นางสาวเยาวณี เสมา [1] พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
22 นายธีระยุทธ ศรีปิยะรัตนกุล [2] พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ 583/2558 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา, สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559.
  2. คำสั่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา, สืบค้นเมื่อ 23 มกราคม 2562.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°42′39″N 100°26′22″E / 13.710833°N 100.439528°E / 13.710833; 100.439528