โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
Logo TJ.png
"พัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม นำสู่สากล"
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญวิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
ผู้ก่อตั้งพระครูสุนทรธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์
ผู้อำนวยการนางสาว วรรณา ปุจฉาการ
เพลงมาร์ชโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ March Song https://www.youtube.com/watch?v=yyc454MAwE0&t=5s
เว็บไซต์http://lms.wd.ac.th/ed/

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครทางด้านทิศใต้ของวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีพระครูสุนทรธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์ ( ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ ) เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ในระยะแรกของการเปิดสอนได้อาศัยโรงเรียนปริยัติธรรม “เบญจนารี” ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดเป็นที่เรียน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

สีประจำโรงเรียน เขียวขาว ขนาดโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน ซึ่งเป็นพื้นเนื้อที่ของพื้นที่วัดธรรมจริยาภิรมย์ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้ 1. อาคารเรียน แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 2. อาคารเรียน แบบ 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 3. อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารหอประชุม 100/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 4. อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารโรงฝึกงาน 102/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 5. อาคารอเนกประสงค์ แบบ อาคารโรงฝึกงาน 204/27 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 71 หมู่ 1 ตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74120

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

https://data.bopp-obec.info/web/index_view_kk_sch.php?School_ID=1074590119&page=kk_sch https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=159574354110076&id=159314860802692