โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เรียนดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลชุมชน
758 หมู่ที่ 13 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล
อักษรย่อ ร.ก.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ ชื่อเดิม โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยาคมเกียรติวสุนธราภิวัฒก์ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2516 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ครั้งแรกเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดเทพมงคล ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเมื่อ พ.ศ.2518 ได้ย้ายนักเรียนมาสถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ของนายเกียรติ วสุนธราภิวัฒก์ บริจาคเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ชั้นเรียนที่เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ
  • ห้องเรียนทั่วไป

ชั้นเรียนที่เปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • วิทย์ - คณิต เข้มข้น
  • วิทย์ - คณิต ทั่วไป
  • ศิลป์ - คำนวณ
  • ศิลป์ - ภาษา

คณะสีภายในโรงเรียน[แก้]

 • คณะสีเหลือง ( นคเรศ )
 • คณะสีแดง ( เจตบุตร )
 • คณะสีเขียว ( วิเศษยุทธ )
 • คณะสีฟ้า ( วุธจักร )

ผู้บริหาร[แก้]

 • ดร.ประโยชน์ ชัยณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นางณภัค อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน
 • นายบุญยอด จิยิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
 • นายโสภณ แก้วเรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน