โรงเรียนราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนราชดำริ
ข้อมูล
คำขวัญตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
เพลงมาร์ชราชดำริ
เว็บไซต์http://www.rd.ac.th

โรงเรียนราชดำริ โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการประกาศตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2518 ให้เป็นโรงเรียนมัธยม ประเภทสหศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ท่านที่ 12 คือ นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561)

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชดำริเกิดขึ้นโดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานตัดลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดทุ่งลานนา ทรงพบว่า ในพื้นที่บริเวณนี้ ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา เยาวชนขาดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงมีกระแสพระราชดำรัสแก่ พระครูเนกขัมมคุณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนาให้ดำเนินสร้างโรงเรียนขึ้น โดยมีผู้บริจาค 5 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 19 ไร่ คือ

1. นางฉะอ้อน บุญมาเลิศ

2. นายขุนทอง บุญมาเลิศ

3. นางสมถวิล มีสายทอง

4. นายชิต สว่างเนตร

5. นางลิป ปานเถื่อน

หลังจากนั้นทางกรรมการวัดจึงได้ประสานงานติดต่อกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา และให้ชื่อว่า โรงเรียนราชดำริ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

แผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียนโรงเรียนราชดำริ แบ่งเป็น 8 แผนการเรียน จำนวน 10 ห้องเรียน ประกอบไปด้วย

  • MEP (Mini English Program) แผนการเรียนที่เปิดสอนด้วยภาษาอังกฤษบางรายวิชา
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ศิลป์-คำนวณ
  • ศิลป์-ภาษา (ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาจีน)
  • ภาษาไทย-สังคมศึกษา
  • แผนการเรียนธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
  • แผนการเรียนทั่วไป
  • แผนการเรียนทั่วไป (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนราชดำริ
สัญลักษณ์ มงกุฎเหนือธรรมจักร
ก่อตั้ง 13 มีนาคม 2518
อักษรย่อ ร.ด.
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระโพธิราชการุณย์ฯ
คติพจน์ของโรงเรียน กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้
ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญของโรงเรียน ตัวอย่างที่ดีมีมากกว่าคำสอน
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน สุพรรณิการ์