โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
คนบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
(จิตอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน จิตใจอ่อนโยน)
ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ยโสธร 35000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yasothonpittayakom School
อักษรย่อ ย.ส. / YSP
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 3 มกราคม พ.ศ. 2492
ผู้ก่อตั้ง นายเหลื่อม สวัสดิพัฒน์
รหัส 1010350101
ผู้อำนวยการ นายชัชพล​ รวมธรรม
จำนวนนักเรียน 3,370 คน
สี           ขาว แดง
เพลง มาร์ชขาวแดง
ศรัทธาแห่งขาวแดง
มาร์ช ย.ส.
เว็บไซต์

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 28 ศรีสะเกษและยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2491 กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณในการจัดสร้างโรงเรียนประจำอำเภอยะโสธร เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท เมื่อแล้วเสร็จใช้ชื่อว่า "โรงเรียนยโสธร" สังกัดจังหวัดอุบลราชธานีในเวลานั้น แรกเริ่มนั้นยังไม่มีอาคารและสถานที่เรียน โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว

พ.ศ. 2493 ทางจังหวัดได้จัดสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูงมุงกระเบื้องจำนวน 6 ห้องเรียน โดยมี นายเสนอ นาระดล ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิจิตร อาจารยางกูร ศึกษาธิการอำเภอยโสธร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2493 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารสร้างใหม่โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มี นายพร ศุภศร เป็นครูใหญ่คนแรก มีเนื้อที่ 55 ไร่ 3 งาน 20.5 ตารางวา

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 อำเภอยโสธร ได้แยกตัวออกจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็น จังหวัดยโสธร โรงเรียนยโสธรจึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประจำจังหวัดยโสธร เปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนตัน ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2558 โรงเรียนยโสธรพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ซึ่งในจังหวัดยโสธรมีโรงเรียน 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลได้แก่ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, โรงเรียน​มหาชนะชัย​วิทยาคม,​ โรงเรียน​คำ​เขื่อน​แก้วชนูปถัมภ์ และ​โรงเรียนเลิงนกทา

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน[แก้]

 1. พระมิ่งมงคลศากยมุนีศรียโสธร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 2. พระราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 3. พระราชานุสาวรีย์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตั้งอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์หลังศาลาเฉลิมพระเกียรติ
 4. อาคาร 1 อาคารกลุ่มสาระภาษาไทย เป็นอาคารเรียนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาคารเรียนที่ใช้สำหรับติดต่องานธุรการต่าง ๆ ภายในของโรงเรียน และเป็นที่ตั้งของกิจการสภานักเรียน
 5. อาคาร 2 อาคารกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เป็นที่ตั้งของ English Resources Instruction Centre (ERIC)
 6. อาคาร 3 อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นที่ตั้งของห้องเรียนสีเขียว และห้องโสตทัศนศึกษาของกลุ่มสาระ
 7. อาคาร 4 อาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมยโสธร
 8. อาคาร 5 อาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงาน AFS จังหวัดยโสธร
 9. อาคาร 6 อาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หลัง รวมบริเวณสวนเกษตรหลังโรงเรียนทั้งหมด
 10. อาคาร 7 อาคารของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และดนตรี-นาฏศิลป์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หลัง ประกอบด้วย ห้องดนตรีสากล, ห้องวงโยธวาทิต ห้องดนตรีไทย, ห้องนาฏศิลป์ และห้องศิลปะ
 11. อาคาร 8 อาคารของงานแนะแนว ประกอบด้วยห้องเรียนแนะแนว, ห้องพยาบาลโรงเรียน และหอประชุมเล็ก
 12. อาคาร 9 อาคารศรีพิทยาคม เป็นอาคารเรียนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่ออาคารศรีพิทยาคม และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร สธ ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร[2]
 13. อาคารหอประชุมโรงพลศึกษา อาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา ประกอบไปด้วยเวที สนามเทเบิลเทนนิส และวอลเลย์บอล
 14. หอประชุมขวัญพัฒน์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของห้องสมุดโรงเรียน และชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งของหอประชุมขวัญพัฒน์ซึ่งเป็นหอประชุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 15. โรงอาหารทานน้ำใน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 โรง บริเวณโรงที่ 1 จะมี 2 ชั้น ซึ่ง เป็นห้องอำนวยการสารวัตรนักเรียนและวงโยธวาทิต ส่วนโรงที่ 2 จะอยู่ฝั่งทางบ้านพักครู เป็นโดม 1 ชั้น
 16. ศาลาเฉลิมพระเกียรติหรือศาลาจตุรมุก ตั้งอยู่บริเวณสนามฟุตบอล ใช้เป็นที่ทำพีธีสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น สวนสนามลูกเสือ, เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร และในพิธีการเปิดกีฬาสีของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี
 17. หอเกียรติยศ สายน้ำทิพย์ เป็นอาคารทรง 8 เหลี่ยม ตั้งอยู่หน้าบริเวณโรงจอดรถจักรยานยนต์ ใกล้กับศูนย์ประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นสถานเก็บรักษาโล่รางวัลที่สำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน
 18. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำหรับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 19. สนามเปตอง ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนติดกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร
 20. ห้องสมุดประชาชน จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางด้านทิศตะวันออก ติดกับถนนแจ้งสนิท แต่อยู่ภายในรั้วโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม มีผู้บริหารโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น 20 ท่านดังนี้

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นาย พร ศุภสร พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2491 ครูใหญ่
2 นาย วาสน์ อ่อนสีบุตร พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2492 ครูใหญ่
3 นาย เหลี่อม สวาสดิพันธ์ พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2496 ครูใหญ่
4 นาย ธนัติ บันลือ พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2506 ครูใหญ่
5 นาย สมศักดิ์ จำปาวัลย์ พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2517 อาจารย์ใหญ่
6 นาย ประพนธ์ พลเยี่ยม พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520 อาจารย์ใหญ่
7 นาย ถนอม พิมพะนิตย์ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2523 ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 นาย เต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529 ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 นาย วิรัช บำรุงสวัสดิ์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 นาย สมคิด คมคาย พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 นาย สายเดิร บุญตรา พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการโรงเรียน
12 นาย นพรัตน์ จารย์โพธิ์ พ.ศ. 2536 [[พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการโรงเรียน
13 ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ชื่นชม พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการโรงเรียน
15 ดร.สำเร็จ โพธิวรรณา พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 นาย นิวิสน์ สืบศรี พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 นาง สุภาพร สุนทรา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน
18 ดร.มานิต เขียวศรี พ.ศ. 2557 พ.ศ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ดร.มณีรัตน์ ปรินายวนิชย์ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน
20
นายชัชพล รวมธรรม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

แผนการเรียน[แก้]

ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนได้มีการปรับเพิ่มจำนวนห้องเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรองรับต่อจำนวนนักเรียนเข้าสมัครมากขึ้นในแต่ละปี

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนได้มีการเพิ่มจำนวนห้องเรียนในระดับมัธยมต้น จาก 14 ห้องเรียน เป็น 17 ห้องเรียน โดยได้มีการเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ามาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (GIFTED) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (AP : Advanced Program) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP :Mini English Program) จำนวน 2 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนปกติ จำนวน 13 ห้องเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนได้มีการเพิ่มจำนวนห้องเรียนในระดับมัธยมต้น จาก 11 ห้องเรียน เป็น 14 ห้องเรียน แผนการเรียนในระดับมัธยมปลายแบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่ วิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษา, และศิลป์-เทคโนฯ

 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (GIFTED) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (AP : Advanced Program) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • โครงการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP : Mini English Program) จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 8 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนภาษาจีน-ญี่ปุ่น จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนภาษาจีน-ฝรั่งเศส จำนวน 1 ห้องเรียน
 • แผนการเรียนศิลป์-เทคโนฯ จำนวน 1 ห้องเรียน

คณะสี[แก้]

โรงเรียนยโสธรพิทยาคมมีการจัดแบ่งคณะสีทั้งสั้น 6 คณะสี โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ในการจัด ดังนี้

  •      คณะสีแสด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  •      คณะสีชมพู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  •      คณะสีม่วง : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสุขศึกษา
  •      คณะสีเหลือง : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  •      คณะสีฟ้า : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศิลปะ
  •      คณะสีเขียว : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯและงานแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน[แก้]

 • คณะกรรมการสภานักเรียน
 • คณะกรรมการสารวัตรนักเรียน
 • วงโยธวาทิต
 • วงดนตรีไทย TSP.THMC
 • YMC กลุ่มงานแนะแนว
 • โครงการ TO BE NUMBER 1
 • พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 - จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน
 • รับน้องใหม่ ม.1 และ ม.4 - จัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปีการศึกษา
 • พิธีไหว้ครู - จัดในช่วงเดือนมิถุนายนของปีการศึกษา
 • สัปดาห์ห้องสมุด - จัดในช่วงเดือนสิงหาคมของปีการศึกษา
 • กีฬาภายใน (ขาว-แดง เกม) - จัดในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมของปีการศึกษา เพื่อสร้างความรักและสามัคคีของพี่น้องนักเรียนภายในโรงเรียน
 • ปัจฉิมนิเทศ - สำหรับนักเรียนม.3 และม.6 เพื่อพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ผลงานและความสำเร็จ[แก้]

พ.ศ. 2531 โรงเรียนได้รับรางวัล "โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2530 พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัล "โรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมดีเด่น ระดับเขตการศึกษา 10"

ผลงานและความสำเร็จของโรงเรียน ครูและนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561[แก้]

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผลงานที่ได้รับ
1 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม - ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา
2561
2 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม - ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟิสิกส์
สัประยุทธ์ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ ครู ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเปตองดีเด่นชาย ในการ
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกม"
4 นายวีระพล ช่างไถ นักเรียน ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานนักเรียนสภานักเรียนระดับ
ประเทศประจำปี 2562
5 น.ส.กานต์พิชชา รากวงศ์ นักเรียน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโด
ประเทศแคนาดา
6 น.ส.กานต์พิชชา รากวงศ์ นักเรียน ได้รับการคัดเลือกจาก Scholarship Exchange Program
ให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YES
โดยได้รับทุน ยุวทูต YES รุ่นที่ 26
ณ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้
7 น.ส.อันนา แซ่เดีย นักเรียน ได้รับคัดเลือกให้ร่วม
The 2nd International Space Exploration Forum (ISEF2)
ณ The Westin Tokyo
8 นายศิวกร อ่อนคำ นักเรียน นักกีฬาเปตองดีเด่นชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 "นครสวรรค์ศึกษาเกม"


รางวัลและผลงานการแข่งขันของนักเรียน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561[แก้]

รายการแข่งขัน รางวัล
ที่ได้รับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ครูผู้ควบคุม
การแข่งขันคัดลายมือ
สี่อภาษาไทย
ระดับม.1-3
ชนะเลิศ ภาษาไทย ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ปทุมวัน น.ส.วราภรณ์ ไวพจน์
การแข่งขันกีฬาเปตองประเภท
ทีมชาย ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 40
"นครสวรรค์ศึกษาเกม"
ชนะเลิศ สุขศึกษาและ
พลศึกษา
นายธรรมปภณ วงศ์อินตา
นายศิวกร อ่อนคำ
นายภูมินทร์ ไหมทอง
ด.ช.มนัสชัย ธนะบุดศรี
นายณัฐวุฒิ อ่อนคำ
นายรถสเสน ประสมศรี
นายสง่า พันพิพัฒน์
นายประสิทธิ์ ช้อนศรี
การแข่งขัน
Multi Skills Competition
ม.4-6
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ภาษาต่างประเทศ น.ส.กานต์พิชชา รากวงค์ นายจีระศักดิ์ หมื่นแสน
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
ระดับประเทศ โครงการ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
วิทยาศาตร์ นายสันต์ การวิชา
นายเฉลิมเกียรติ เตียวพาณิชย์กิจ
นายหรัณย์ ตระกูลไพบูลย์กิจ
นายธนโชติ สุนทรา
นายศรกฤษณ์ วรรณวงศ์
นายวุฒิไกร ปัดภัย
นายมงคล พันธ์เพชร
นายกรบดินทร์ โพธิ์สิงห์
ประกวดโครงการ
Space Ambassador 2019 ในงาน
Thailand Aerospace Youth Forum
ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
- น.ส.อันนา แซ่เตีย -
การประกวดนำเสนอ
แนวคิดด้านอวกาศ หัวข้อ
"วิธีการกำจัดขยะอวกาศ"
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
- น.ส.อันนา แซ่เตีย -
การทดสอบวัดความรู้
ทางวิชาสังคมศึกษา
จัดโดยบริษัท เสริมปัญญา
ประจำปีการศึกษา 2561
คะแนน
ยอดเยี่ยม
อันดับที่ 3
ของประเทศ
สังคมศึกษาฯ นายเทิดศักดิ์ ภูมะลัง คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ


อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ysp.ac.th/index.php
 2. หนังสือคู่มือครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

ดูเพิ่ม[แก้]