โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมสาธิตสังคีตมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมธานี กรุงเทพมหานคร
SANGKEET LOGO.png
99 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไทย ประเทศไทย 12130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sankeet Demonstration Secondary School of Rachaphat Pathumthani University Bangkok
อักษรย่อ มสว. / MSW.
คติพจน์ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
(บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
ก่อตั้ง 7 เมษายน พ.ศ. 2536
เขตการศึกษา สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมธานี
ผู้อำนวยการ นางปราณี ลายเสือ
สี          สีม่วง - ขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมสาธิตสังคีตมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมธานี กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี เดิมคือ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สงเสริมฟืนฟูและอนุรักษ์การดนตรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2536 เพื่อส่งเสริมทักษะ และความเป็นเลิศทางดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนสายสามัญ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้ ตลอดจนได้ต้นแบบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล ความรู้ความสามารถด้านดนตรีสามารถยึดเป็นอาชีพได้ ความรู้ความสามรถด้านสายสามัญ สามารถศึกษาต่อได้ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่น ๆ ต่อมาปี 2545 โรงเรียนได้โอนเป็นโรงเรียนสาธิตของสถาบันราชภัฎปทุมธานี โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สถาบันราชภัฏปทุมธานี" ปี 2547 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนมัธยมสาธิตสังคีตมหาวิทยาลัยราชภัฏปทุมธานี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสาธิตสังคีต[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลอง มีขันทอง 7 เมษายน พ.ศ. 2536 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2536
2 นายชวน น้อยเจริญ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539
3 นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547
4 นางวัฒนา กฤษเจริญ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
5 นางสาวประทุม จิวัธยากูล 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - กันยายน พ.ศ. 2555
6 นายนฤภพ ขันทับไทย พ.ศ. 2555 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
7 นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 31 พฤษภาคม พ.ศ 2561
8 นางปราณี ลายเสือ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน