โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
SANGKEET LOGO.png
99 หมู่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไทย ประเทศไทย 12130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sangkeet​ school
อักษรย่อ มสว. / MSW.
คติพจน์ วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
(บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)
ก่อตั้ง 7 เมษายน พ.ศ. 2536
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต​ 4​ ปทุมธานี
ผู้อำนวยการ -
สี          สีม่วง - ขาว
เพลง มาร์ชโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร​ เป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สงเสริมฟืนฟูและอนุรักษ์การดนตรี ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2536 เพื่อส่งเสริมทักษะ และความเป็นเลิศทางดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนสายสามัญ รวมทั้งเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและพัฒนาสู่มาตรฐานสากลได้ ตลอดจนได้ต้นแบบการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีที่ได้มาตรฐานสากล ความรู้ความสามารถด้านดนตรี​ ความรู้ความสามารถด้านสายสามัญ สามารถศึกษาต่อได้ในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆ ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี​

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา​ กรุงเทพมหานคร​[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายฉลอง มีขันทอง 7 เมษายน พ.ศ. 2536 - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2536
2 นายชวน น้อยเจริญ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2536 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2539
3 นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2539 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547
4 นางวัฒนา กฤษเจริญ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
5 นางสาวประทุม จิวัธยากูล 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - กันยายน พ.ศ. 2555
6 นายนฤภพ ขันทับไทย พ.ศ. 2555 - 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
7 นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - 31 พฤษภาคม พ.ศ 2561
8 นางปราณี ลายเสือ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563
9 นางสุมาลี รามฤทธิ์ ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]