โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
ข้อมูล
อักษรย่อ จ.ภ./JP
ประเภท โรงเรียนรัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาปนา 30 มกราคม พ.ศ. 2552
เขตการศึกษา นครศรีธรรมราช
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

เนื้อที่ 60 ไร่

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ เดิมชื่อโรงเรียนสามตำบลวิทยาประชาสรรค์ จัดการเรียนการสอนขึ้นเมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2525 ด้วยความต้องการของประชาชนที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบล สามตำบลเพื่อการศึกษาของเยาวชนและยกฐานะทางการศึกษาของประชาชนทั่ว ไปในระยะเริ่มแรกได้จัดตั้งเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2526 โดยเปิดสอนตามหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนต้น และในปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิด สอนหลักสูตรมัธยม ศึกษาตอนปลายอีกหลักสูตร ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ ตามที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ดูเพิ่ม[แก้]

เว็บไซต์เพิ่มเติม[แก้]