โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ไฟล์:Msw logo .png
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Matthayomwatmaisamutwittayakom
อักษรย่อ ม.ส.ว./M.S.W.
ประเภท โรงเรียนสหศึกษา
คติพจน์ เรียนดี วินัยเด่น กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536
ผู้ก่อตั้ง พระครูสมุทรกิจโกศล
รหัส 1011570169
ผู้อำนวยการ นายประภาส กรุดพันธ์
จำนวนนักเรียน 230 คน (ปีการศึกษา 2562)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ สีแสด - ███ สีขาว
เพลง มาร์ชมัธยมวัดใหม่
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อังกฤษ; Matthayomwatmaisamutwittayakom School) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมีลักษณะเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมก่อกำเนิดจากความตั้งใจของพระครูสมุทรกิจโกศล อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปลากด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่นและต้องการพัฒนาประชากรในชุมชนตำบลในคลองบางปลากด ให้มีสถานที่เล่าเรียนของบุตรหลาน เพราะในอำเภอพระสมุทรเจดีย์มีโรงเรียนมัธยมศึกษาเพียง 1 โรง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีจำนวนมาก

พระครูสมุทรกิจโกศลจึงได้ขอความเห็นชอบจากศึกษาธิการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 3 ท่านในขณะนั้น ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2536 โดยประกาศตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่3 ระยะเริ่มแรกได้รับการดูแลอย่างดียิ่งจาก นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการได้รับการดูแลประคับประคอง จากนายบรรเลง รอดแดง นายเสริม กมลประภา ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และนายสันติ คงทน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ปีการศึกษา 2536 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรก มีนักเรียนจำนวน 65 คน ครู 3 คน ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสำนักงานและสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาพระครูสมุทรกิจโกศลได้ติดต่อประสานงานขออาคารเรียนและอาคารประกอบการ โดยกำหนดพื้นที่จำนวน 8 ไร่ 1 งาน เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2541 ขยายห้องเรียน โดยเปิดรับนักเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คน และมีความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มาจนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1
นาย สมชาย ทองสุทธิ์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
2
นาย ประภาส กรุดพันธ์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม