ฉบับร่าง:โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
  Matthayom Wat Sichanpradit under the Patronage of His Majesty the King
  ที่ตั้ง
  ข้อมูล
  ชื่ออื่นศ.ป. (S.P.)
  ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
  คำขวัญ“อติโรจติ ปญฺญาย สมฺมาสมฺพุทธสาวโก”
  สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญา
  สถาปนา12 มิถุนายน พ.ศ. 2512 (53 ปี 16 วัน)
  ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  รหัส1011570171
  ผู้อำนวยการดร.บุญจักรวาล รอดบำเรอ
  ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
  สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
  สี██████ น้ำเงิน - เหลือง
  เพลง
  • เพลงประจำโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
  ต้นไม้ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)
  เว็บไซต์http://www.msrichanpradit.ac.th/

  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ (อังกฤษ: Matthayom Wat Sichanpradit, อักษรย่อ: ศ.ป., S.P.) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท หมู่ที่2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

  ประวัติ[แก้]

  เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2509 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทั้งสองพระองค์เสด็จทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่ง เลียบตามชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

  เมื่อมาถึงตำบลบางปูใหม่ บริเวณหมู่บ้านคลองคอต่อทอดพระเนตรเห็นเรือประมงแล่นเข้าคลอง จึงเสด็จฯ ตามเรือประมงไปจนสุดคลองซึ่งไปสิ้นสุดที่ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ริมฝั่งคลองทั้งสองข้างมีหมู่บ้านของชาวประมงอาศัยอยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เมื่อชาวบ้านทราบว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาต่างก็พากันไปเฝ้าฯ และทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของตามแต่ที่จะหามาได้ เช่น กุ้ง ปู ปลา หอย เป็นต้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ถามชาวบ้านถึงเรื่องวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ และโรงเรียนในหมู่บ้านนี้ ชาวบ้านจึงกราบบังคมทูลขอให้ทรงสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในหมู่บ้านเพราะขณะนี้มีแต่โรงเรียนประถมศึกษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ว่าจะนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อขอพระราชทานให้จัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นเพื่อสงเคราะห์เด็กขัดสนขึ้นจนเป็นโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในปัจจุบัน[1]

  อ้างอิง[แก้]

  แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  พิกัดภูมิศาสตร์: 13°31′18″N 100°38′39″E / 13.521653°N 100.644097°E / 13.521653; 100.644097