โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ตราสัญลักษณ์
1/13 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Mathayom Wat Dusitaram
ประเภท มัธยมศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2504
รหัส 1010720093
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2504

มัธยมวัดดุสิตาราม is located in กรุงเทพมหานคร
มัธยมวัดดุสิตาราม
มัธยมวัดดุสิตาราม
มัธยมวัดดุสิตาราม (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. 2504  โดยเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7

ต่อมาในปีพ.ศ. 2519  โรงเรียนได้โอนจากกองการ ประถมศึกษามาสังกัด กองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ. 1)  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ศ. 3) และในปี 2521  ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1)  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น

ต่อมาพ.ศ. 2526  กรมสามัญศึกษา  อนุมัติให้โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • ตราประจำโรงเรียน : รูปวิมานสามยอด มีพระวิสูตรลอยอยู่บนก้อนเมฆ ลายเส้นสีน้ำเงินพื้นสีฟ้าอ่อน
  • ปรัชญาโรงเรียน :อชฺเชว    กิจฺจมาตปฺปํ ความเพียรควรทำเสียแต่วันนี้
  • คำขวัญ : ประพฤติดี  มีวินัย ใฝ่ศึกษา รักษาคุณธรรม
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน :ต้นแก้ว  เป็นไม้มงคล นิยมปลูกในสถานที่ควรแก่การสักการะ บูชา  เช่น  ในวัดวาอาราม
  • สีประจำโรงเรียน : ฟ้า  -  ขาว
  • สีฟ้า  คือ  สีแห่งความดีงาม  ความสูงส่งดุจท้องฟ้าซึ่งห่อหุ้มพื้นพิภพของเราไว้
  • สีขาว  คือ  สีแห่งความสะอาดบริสุทธิ์แห่งพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า  โรงเรียนตั้งขึ้นได้อาศัยบวร

ผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

1.                นางสาววิไลวรรณ           วิทยวิโรจน์                    พ.ศ. 2504 - 2508

2.                นางสาวสุจริตพรรณ        สมรรถการอักษรกิจ         พ.ศ. 2508 - 2509

3.                นายสวัสดิ์                    สาคริกานนท์                  พ.ศ. 2509 - 2514

4.                นางสาววิไลวรรณ          วิทยวิโรจน์                     พ.ศ. 2514 - 2514

5.                นางรัจนา                     สุดลาภา                        พ.ศ. 2514 - 2519

6.                นายอำนวย                  สุวรรณละเอียด                พ.ศ. 2520 - 2521

7.                นายหวั่น                     จุลมุน                           พ.ศ. 2521 - 2536

8.                นายธงชัย                   สุขสวัสดิ์                        พ.ศ. 2536 - 2539

9.                นายสมศักดิ์                 แก้วสถิตย์                      พ.ศ. 2539 - 2542

10.               นายบวร                      มณีเนตร                        พ.ศ. 2542 - 2544

11.               นายคณิต                    ภิรมณ์ไกรศักดิ์                 พ.ศ. 2544 - 2547

12.               นายสมศักดิ์                โคกทอง                        พ.ศ. 2547 - 2549

13.               นายธนวัฐ                   นาคนคร                         พ.ศ. 2549 - 2551

14.               นายชัยสิทธิ์                ดอนท้วม                        พ.ศ. 2551 - 2554

15.               นายประมาณ               ชูพิพัฒน์                        พ.ศ. 2554 - 2555

16.               นายวิเชียร                  ชุติมาสกุล            29 ต.ค. พ.ศ. 2555 - 2558

17. นางลักขณา เจริญแพทย์ 9 ธ.ค. พ.ศ. 2558 - 30 ก.ย.59

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม