โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 9 วันก่อตั้ง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 เปิดทำการสอนครั้งแรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ปรัชญา นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี” สีประจำโรงเรียน สีแสด-เทา อักษรย่อ ฐ.บ. มีพื้นที่ 65 ไร่ (ของกองทัพอากาศ) เนื้อที่ดินแต่เดิมโรงเรียนการบินได้จัดที่ดินจำนวน 170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา จัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยมฐานบินแพงแสน โดยใช้พื้นที่ร่วมกัน ต่อมาทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาทำการรังวัดใหม่เฉพาะส่วนของโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เหลือพื้นที่ ที่ดินจริงๆ 65 ไร่ ตามผังโรงเรียนซึ่งออกแบบโดยกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2530 กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของกองทัพอากาศ โดยทางโรงเรียนการบินกองทัพอากาศยินยอมให้ใช้ที่ดินแปลงนี้เพื่อจัดตั้งสถานศึกษาให้บุตร - ธิดา

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายชื่อ ระยะเวลา ตำแหน่ง
นายไพบูลย์ ภู่พงศ์พันธุ์ 2512-2522 อาจารย์ใหญ่
ว่าที่ร.ต.สมบูรณ์ จันทร์วังพรหม 2522-2531 ผู้อำนวยการ
นายชัยวัฒน์ ตระกูลสุนทร 2531-2532 ผู้อำนวยการ
นายจีรศักดิ์ ไพศาล 2532-2535 ผู้อำนวยการ
นายโอสถ ทองมี 2535-2537 ผู้อำนวยการ
นายมานิตย์ รัตนปัญญา 2537-2544 ผู้อำนวยการ
นายถาวร ชัยจักร 2544-2552 ผู้อำนวยการ
นายสิงหล ช่างปรีชา 2553-2557 ผู้อำนวยการ
นางปภาดา เสนาะพิน 2557-2561 ผู้อำนวยการ
นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

[1]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://mtbk.ac.th/data_38975