โรงเรียนมักกะสันพิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
ที่ตั้ง
846/17 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ข้อมูล
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต
เพลงมาร์ชมักกะสัน
เว็บไซต์www.makkasan.ac.th
มักกะสันพิทยาตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
มักกะสันพิทยา
มักกะสันพิทยา
มักกะสันพิทยา (กรุงเทพมหานคร)

โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา กรุงเทพมหานครเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ถือกำเนิดจาก โรงเรียนการรถไฟอนุกูลศึกษา ตั้งโดยกลุ่มพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2502 ในระยะเริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป.7

ผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนมักกะสันพิทยา

1. นายประยูร สระน้ำ พ.ศ. 2519-พ.ศ. 2523

2. นายกนก จันทร์ขจร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2523- พ.ศ. 2532

3 นายสมพงษ์ ปุยพลทัน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-พ.ศ. 2534

4 นายจารึก อะยะวงศ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2537

5. นางสาวอรุณี นาคทัด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2540

6. นายยอร์ช เสมอมิตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542

7. นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2543

8. นางอัสนี ณ ระนอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2548

9. นางวรรณี บญประเสริฐ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2551

10. นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2554

11. นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2557

12. นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557-2558

13. นางคนึงนาถ จันทวงษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558-2561

14. นายอาวุทธ์ มีขันเพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]