โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ข้อมูล
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
สี     แดง
     ฟ้า

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา(อักษรย่อ: ภ.ญ., P.Y.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 39/10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ตั้งโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2516 โดยใช้สมณศักดิ์ของเจ้าอาวาสวัดสัมปทวนท่านพระครูภัทรญาณ (หลวงพ่อโพธิ์) เจ้าอาวาสวัดสัปทวนในสมัยนั้น ตั้งเป็นชื่อโรงเรียน ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อโพธิ์ ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดสัมปทวน จำนวน 22 ไร่ 3งาน 16 ตารางวา เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งตั้ง อยู่เลขที่ 39/10 หมู่ 3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และประชาชนได้ร่วมบริจาคที่ดินสมทบ ให้เป็นผืนเดียวกันอีก อีก 1 ไร่ 30 ตารางวา รวมเป็น 23 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา โรงเรียนเริ่มรับนักเรียนชั้น ม.ศ. 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 โดยอาศัยโรงเรียนนครชัยศรี (วัดแคราษฏร์บำรุง) สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษาต่อมาปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาประกาศยุบโรงเรียนนครชัยศรี ซึ่งเปิดสอนระดับประถม ศึกษารวมกับโรงเรียนภัทรญาณวิทยาให้เป็นเพียงโรงเรียนเดียวจัดสอน ในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายจีรศักดิ์ ไพศาล เป็นผู้บริหารคนแรก และรวมทรัพย์สินเป็นโรงเรียนเดียวกันที่ดินของวัดแค จำนวน 11 ไร่ 40 ตารางวา โรงเรียนจึงมีที่ดินรวม 34 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา

แผนการเรียน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • ห้องเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา

สัญลักษณ์[แก้]

 • องค์พระปฐมเจดีย์ตั้งบนเมฆ หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมที่เจริญรุ่งเรืองยาวนาน
 • รวงข้าว หมายถึง อำเภอนครชัยศรี ตามคำขวัญ " ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย ผ้าดำดี "
 • ลายไทย หมายถึง ทุกคนมุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมไทย

อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา[แก้]

 • อาคาร 1 เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย สหกรณ์ร้านค้า, ห้องอเนกประสงค์, ห้องพยาบาล, ห้องชุมชน, ห้องแนะแนว, ห้องพัสดุ, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ห้องดนตรีไทย, ห้องสมุดห้องทะเบียนวัดผล,

ศูนย์ถ่ายเอกสาร, ห้องธุรการ และห้องผู้อำนวยการ

 • อาคาร 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ห้องลูกเสือ,ห้องศิลปะ, ห้องเพศศึกษา และห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7และ3/5-3/7
 • อาคาร 3 เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ห้องพิพิธภัณฑ์, ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/8และ3/1-3/3
 • อาคาร 4 เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และห้องเรียนอเนกประสงค์
 • อาคาร 5 ประกอบด้วย หอประชุมขนาดใหญ่, ห้องดนตรีสากล, ห้องพุทธชาติ และห้องพุทธรักษา
 • อาคาร 6 เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องคหกรรม, ห้องเย็บผ้า, ห้องเขียนแบบ และห้องลีลาวดี
 • อาคาร 7 เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบไปด้วย ห้องเรียนประจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 , 4/1-4/4 , 5/1-5/4 , 6/1-6/4 , ห้องนาฎศิลป์, ห้องพักครูรวมประจำอาคาร 7
 • อาคารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย ห้องกิจการนักเรียน, ห้องประชาสัมพันธ์ และห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • โรงอาหาร ใช้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน

อ้างอิง[แก้]