โรงเรียนพิมายวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนพิมายวิทยา
พิมายวิทย์.jpg
วิชาเลิศ เทิดคุณธรรม ก้าวล้ำการกีฬาพัฒนาประชาธิปไตย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pimaiwittaya School (PM)
อักษรย่อ พ.ม. (PM)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2491
เพลง มาร์ชพิมายวิทยา

โรงเรียนพิมายวิทยา อักษรย่อ พ.ม. เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนพิมายวิทยาเดิมชื่อ โรงเรียนพิมาย ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ที่อยู่ 397 หมู่ที่ 14 ถนนอนันทจินดา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริเวณดังกล่าวเรียกว่า " วังเก่า" ด้วยเคยเป็นที่ประทับแรมของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนพิมายวิทยาเกิดจากการยุบรวมของโรงเรียนพิมายและโรงเรียนประตูชัยพิมายเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้มีการจัดการเรียนการสอนตามลำดับดังนี้

  • พ.ศ. 2491 เปิดสอนระดับมัธยมปีที่ 1 และได้จัดครบถึงมัธยมปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2496
  • พ.ศ. 2508 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.) ตามหลักสูตร การศึกษา พ.ศ. 2503
  • พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบันโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2,107 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,692 คน รวม 3,799 คน ครู 122 คน นักการภารโรง 14 คน พนักงานราชการ 14 คน อัตราจ้าง 10 คน

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายไพ สินธุมา พ.ศ. 2491 (รักษาการ)
2 นายเชื่อม เจริญการ พ.ศ. 2492 - 2493
3 นายชิต สามัคคี พ.ศ. 2493 - 2514
4 นายปรัชญา ไวทยสุวรรณ พ.ศ. 2515 - 2522
5 นายไพบูลย์ ภู่พงษ์พันธ์ พ.ศ. 2522 - 2524
6 นายปราศรัย ชลวาสิน พ.ศ. 2524 - 2529
7 นายจารุ โรจนรังสิมันต์ พ.ศ. 2529 - 2532
8 นายธนศักดิ์ กระต่ายทอง พ.ศ. 2532 - 2539
9 นายวิศิษฏ์ หิรัญยโกวิท พ.ศ. 2539 - 2541
10 นายสมบัติ จันทภูมิ พ.ศ. 2541 - 2541
11 นายมงคล เดชวรรณ พ.ศ. 2541 - 2547
12 นายเกษม ประสิทธิ์นอก พ.ศ. 2547 - 2549
13 นายประจักษ์ ธีรพงศธร พ.ศ. 2549 - 2557
14 นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]