โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
Logoppkp.gif
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prankratai Pittayakom School
อักษรย่อ พ.พ. / PP.
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต1
ก่อตั้ง 1 เมษายน พ.ศ. 2515
จำนวนนักเรียน 1679 คน
เพลง มาร์ชพรานกระต่ายพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตร 26 - 27 หมู่ที่ 1 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2515 ด้วยการริเริ่มและตั้งเป็นโรงเรียนสหศึกษา เริ่มเปิดเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ปีแรก มีนักเรียน 77 คน ครู 4 คน โดยมี นายเกรียง ภาคภูมิ เป็นครูใหญ่

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอพรานกระต่าย เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2515 ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมต้น-ปลาย บริการการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอพรานกระต่าย และใกล้เคียง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ::รูปกำแพงสูง ภายในกำแพงมีรูปกระต่าย คันธนูและลูกธนู บนกำแพงมีรูปเพชรเปล่งรัศมี 9 แฉก ,อยู่ภายในวงกลม 2 วงซ้อนกัน ด้านบนมีอักษรภาษาไทย ข้อความว่า ระเบียบ-วินัย-พัฒนา-สามัคคี ด้านล่างมีอักษรภาษาไทย ข้อความว่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อยู่ภายในวงกลม
 • อักษรย่อ :: พ.พ.
 • พุทธพจน์  :: "นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา" แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี
 • คำขวัญ :: ระเบียบ วินัย พัฒนา สามัคคี
 • เป็นบทเพลงประจำโรงเรียน ::เพลงมาร์ชโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีแดง-ดำ
 • แดง หมายถึง ความเข้มแข็ง
 • ดำ หมายถึง ความรัก ความสามัคคี

อาคารและสถานที่[แก้]

 • อาคารเรียน
  1. อาคาร 1
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมด , ห้องโสตทัศนูปกรณ์ , ห้องสมุด
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนคณิตศาสตร์ , ห้องโสตทัศนูปกรณ์
  2. อาคาร 2
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องพยาบาล , ห้องศิลปหัตถกรรม , ห้องเรียนภาษไทย , ห้องเรียนคณิตศาสตร์ , กลุ่มงานแนะแนว
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนภาษาต่างประเทศทั้งหมด
  3. อาคาร 3
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย งานวิชาการและธุรการ
   • ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียนภาษาไทย , ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
   • ชั้น 3 ห้องเรียนสังคมศึกษา
  4. อาคารปฏิบัติการ 1
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย งานดนตรีและดุริยางค์
  5. อาคารปฏิบัติการ 2
   • ชั้น 1 ประกอบด้วย งานศิลปะ หัตถกรรม
 • อาคารสวัสดิการและอาคารอื่นๆ
  1. อาคารโภชนาการ
  2. ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
  3. หอประชุม
  4. สนามกีฬา
  5. ป้อมยาม
 • ศาลสิ่งสักการบูชา
  1. ลานพระพุทธรูป
  2. สนามหน้าเสาธง
 • สถานที่ชุมนุม
  1. หอประชุมเอนกประสงค์
  2. สนามกีฬา

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1 นายเกรียง ภาคภูมิ พ.ศ. 2515 – 2520
2 นายเสนอ เงินทอง พ.ศ. 2520 – 2521
3 นายชะอำ มุสิกพงษ์ พ.ศ. 2521 – 2528
4 นายทองหยิบ บ่อน้อย พ.ศ. 2528 – 2535
5 นายอนันต์ น่วมอินทร์ พ.ศ. 2535 – 2541
6 นายยงยุทธ อินทร์สำเภา พ.ศ. 2541 – 2544
7 นายสุนทร อนุเพชร พ.ศ. 2544 – 2547
8 นายแก้ว เจริญสุข พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]