โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ตราฝั่งแดง.png
ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
เลขที่ 16 บ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
อักษรย่อ ฝ.ด.ว.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
สถาปนา 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2537

(25 ปี 268 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760333
ผู้อำนวยการ นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ
จำนวนนักเรียน 514 คน
(มิถุนายน 2562) [1]
สี ████ เหลือง-แดง
เพลง มาร์ชฝั่งแดงวิทยาสรรค์
เว็บไซต์

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ (อังกฤษ: Fangdaeng Wittayasan School) ตั้งอยู่ที่บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ตั้งอยู่ที่ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ 29 ไร่ ซึ่งสภาตำบลฝั่งแดง ร่วมกับนายสมใจ แก้วทะชาติ ได้บริจาคให้ ตามที่มติของสภาตำบลฝั่งแดง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2537 ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ได้แต่งตั้งว่าที่ ร.อ. ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงาน และ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นสาขาของ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จนกระทั่ง วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา โดยคำสั่งที่ ศธ 0806/98883 ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนสาขาคำแสนวิทยาสรรค์ โดยเปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน จำนวน 65 คน

ปีการศึกษา 2540 ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยให้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ และแต่งตั้งให้ว่าที่พันตรี ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตามคำสั่งกรมสามัญที่ 1783/2541 ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2541

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์เป็นโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม โรงเรียนนาแกวิทยา โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม และโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร

ปัจจุบัน โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เป็นสถานศึกษาพอเพียง และขณะนี้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายประสิทธิ์ ศรีเชียงสา พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2540
2 ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545
3 ดร.จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2554
4 นายประนูญ เจริญศิลป์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559
5 นายณัฏฐ์ณชัย เบี่ยวเก็บ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]