โรงเรียนปากพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปากพูน
Pakpoon01.gif
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ)
เลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pakpoon School
อักษรย่อ ป.พ. / PP
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.
สถาปนา 27 มิถุนายน พ.ศ. 2500
สี ███ น้ำเงิน
███ เหลือง
เพลง มาร์ชโรงเรียนปากพูน
เว็บไซต์

โรงเรียนปากพูน (อังกฤษ: Pakpoon School) เป็นโรงเรียนประจำตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปากพูน สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2500 โดยคณะกรรมการตำบลปากพูน ซึ่งมีพระคลิ้ง เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเป็นกำลังสำคัญ คณะกรรมการได้ขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และได้รับการสนับสนุนจากนายน้อม อุปรมัย สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และได้แต่งตั้งนายเสถียร สุคนธ์ เป็นครูใหญ่คนแรก โดยได้ฝากนักเรียนให้เรียนอยู่ที่วัดศรีมงคล ต่อมาย้ายมาเปิดที่วัดพระคอหัก หรือวัดชัยชุมพล ซึ่งเป็นวัดร้างจนกระทั่งถึงปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนปากพูนขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน โดยแต่งตั้งนายเสถียร สุคนธ์ เป็นครูใหญ่ จนถึงปีการศึกษา 2521 จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ และปีการศึกษา 2528 กรมสามัญศึกษา ได้กำหนดให้เปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 90 คน

ปัจจุบันโรงเรียนปากพูน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดทำการสอนนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • สัญลักษณ์ของโรงเรียน : ประภาคารและเรือ หมายถึง ประภาคารนำนาวา การศึกษานำชีวิต
  • สีประจำ : ███ น้ำเงิน ███ เหลือง
  • อัตลักษณ์ : นักเรียนโรงเรียนปากพูน เป็นคนดี มีคุณธรรม
  • เอกลักษณ์ : บรรยากาศดี ครูมีน้ำใจ ชุมชนเข้มแข็ง
  • คำขวัญ : สุขภาพดี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
  • ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ)

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายผ่อง ผกากาญจน์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2503
2 นายเสถียร สุคนธ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2521
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2525
3 นายอุทัย เสือทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2531
4 นายธานินทร์ กิติมธานินทร์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2535
5 นายสุนทร มากชู ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537
6 นายประสิทธิ์ มีแต้ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
7 นายภาพ กาญจนโสภาค ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541
8 นายวินัย ชามทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2543
9 นายธงชัย สุขหมื่น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551
10 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555
11 นายสุวรรณ ผลเจริญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558
12 นายธวัช คำนวณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 2 ห้องเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 1 ห้องเรียน
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ และทั่วไป (ศิลป์-ทั่วไป) จำนวน 1 ห้องเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]