โรงเรียนปากพูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนปากพูน
Pakpoon01.gif
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Pakpoon School
อักษรย่อ ป.พ. / P.P.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
ก่อตั้ง วันที่ 27 มิถุนายน 2500
เพลง มาร์ชโรงเรียนปากพูน

โรงเรียนปากพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2500 บนเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน

ประวัติของโรงเรียนปากพูน[แก้]

โรงเรียนปากพูนในอดีต "นักเรียนในโรงเรียนปากพูน" หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาตอนต้น จะต้องเดินทางไปเรียนต่อชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมในตัวเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร สร้างความยากลำบากให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ดังนั้นทางคณะกรรมการตำบลปากพูนซึ่งมี "พระคลิ้ง" เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลในสมัยนั้นเป็นแกนนำ ได้ขอให้ทางหน่วยงานราชการจัดตั้งโรงเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้น ประกอบกับ "อาจารย์น้อม อุปรมัย" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้เสนอเรื่องต่อกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลายขึ้นในตำบลปากพูน

ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2500 โดยตั้งชื่อว่า "โรงเรียนปากพูน" ช่วงแรกโรงเรียนปาก พูนอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง จึงต้องฝากนักเรียนให้เรียนอยู่ที่วัดศรีมงคลไปชั่วคราวก่อน และมอบหมายให้ "นายผ่อง ผกากาญจน์" ครูใหญ่วัดศรีมงคลรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนปากพูนไปก่อน

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2503 โรงเรียนปากพูนได้ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้สร้างอาคารโรงเรียนบนที่ดินของวัดร้าง (วัดพระคอหัก หรือวัดชัยชุมพล) ทางหน่วยงานราชการจึงได้แต่งตั้งให้ "นายเสถียร สุคนธ์" ดำรงตำแหน่งครูใหญ่อย่างเป็นทางการ และย้ายนักเรียนจากวัดศรีมงคลให้มาเรียนที่โรงเรียนปากพูนมาจนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันโรงเรียนปากพูน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนทั้งระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ช่วงชั้นที่ 3) จำนวน 12 ห้องเรียน มีจำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ช่วงชั้นที่ 4) จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน นักเรียน 464 คน ครู - อาจารย์ ผู้บริหาร รวม 50 คน นักการภารโรง - ยาม 5 คน

ปรัชญา[แก้]

ขยัน ประหยัด อดทน

รางวัล[แก้]

โรงเรียนระดับขนาดกลางดีเด่น ประจำปี 2532

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]