โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
Logo pramoch.gif

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา เดิมคือโรงเรียนปราโมชวิทยาทานแผนกประถม เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 3 ซอยรามอินทรา 7 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในเนื้อที่รวม 5 ไร่ 27 ตารางวา และพื้นที่เช่าเป็นลานจอดรถอีก 4 ไร่ นางรัชนี ชังชู ได้รับโอนกิจการมาจากผู้รับใบอนุญาตคนเดิม คือ นางปราณี ชวานิช ซึ่งเป็นป้า เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526

ในปีแรกที่เริ่มดำเนินการ นางรัชนี ชังชู ได้ดำเนินการขยายโรงเรียนโดยสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นขึ้นก่อน โดยใช้ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นห้องเรียนจำนวน 10 ห้องเรียน ชั้นล่างเปิดว่างไว้ใช้เป็นโรงอาหารและห้องประชุมอาคารหลังนี้เปิดใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527 และปรับปรุงอาคารหลังเดิมให้อยู่ในสภาพที่ดี จัดสร้างรั้วโรงเรียนแก้ปัญหาน้ำท่วมให้หมดไปในปีการศึกษา 2527 นี้ ได้ขอขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มีนักเรียน จำนวน 718 คน และได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนปราโมชวิทยาทานแผนกประถม" เป็น "โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา" จนถึงปัจจุบัน