โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ประวัติของโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรี "ปราจิณราษฎรอำรุง" ตั้งอยู่ข้างวัดหลวงปรีชากูล (สถานที่ตั้งโรงเรียนเทศบาล 2)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 ได้เริ่มทำการสอนในระดับประถมศึกษาและขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงระดับมัธยมศึกษา

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2460 ได้แยกออกเป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย แล้วย้ายไปตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ส่วนโรงเรียนประจำจังหวัดหญิงตั้งอยู่ที่เดิม ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปราจีนบุรี "สตรีปราจีนกัลยาณี" และเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาโดยรับเฉพาะนักเรียนหญิง

ในปี พ.ศ. 2498 ได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ดินของที่ราชพัสดุ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนปราจีนกัลยาณี พร้อมขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเริ่มรับนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปี พ.ศ. 2506 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาโดยรับนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา


ปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รู้จักในนาม ป.ก.ณ.

ปกณ.jpg

รายนามผู้บริหารโรงเรียนปราจีนกัลยาณี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายขาว โกมลมิตร พ.ศ. 2472 - 2478
2 นายสนั่น ศุขสมาน พ.ศ. 2478 - 2481
3 นายสาย จำรูญสวัสดิ์ พ.ศ. 2481 - 2482
4 นางถนอม สนิทพันธุ์ พ.ศ. 2482 - 2485
5 นางพนมวัลย์ แย้มบุญชู พ.ศ. 2485 - 2491
6 นางสาวพรสวรรค์ รัตนายน พ.ศ. 2491 - 2496
7 นางนพพร เวชพงษ์ พ.ศ. 2496 - 2499
8 นางสาวสมบูรณ์ คงใหญ่ พ.ศ. 2499 - 2507
9 นางสาวเวียงวิวัฒน์ คชเสนีย์ พ.ศ. 2507 - 2510
10 นางวรณี ศิริบุญ พ.ศ. 2510 - 2516
11 นางพอพิศ กีรติอังกูร พ.ศ. 2516 - 2517
12 นางสาวบำเพ็ญ ภู่โสภา พ.ศ. 2517 - 2523
13 นางสาวทัศนีย์ เตียรัตน์ พ.ศ. 2523 - 2528
14 นางสาวอุไรวรรณ พัฒนวิบูลย์ พ.ศ. 2528 - 2531
15 นางสาวสมจิต ทรัพย์สมบูรณ์ พ.ศ. 2531 - 2535
16 นางอุไรวรรณ สุพรรณ พ.ศ. 2535 - 2537
17 นางพัลลภา จันทรุจิรากร พ.ศ. 2537 - 2543
18 นายอุดม จันทโภโต พ.ศ. 2543 - 2544
19 นายชูชาติ จิตต์ประเสริฐ พ.ศ. 2544 - 2546
20 นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ์ พ.ศ. 2546 - 2547
21 นายศักดิ์ สมใจ พ.ศ. 2547 - 2550
22 นายมนตรี ชิณศรี พ.ศ. 2550 - 2555
23 นายประเสริฐ พรมพิชัย พ.ศ. 2555 - 2556 (รักษาการณ์)
24 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ พ.ศ. 2556 - 2558
25 นายปรีชา สุภาพ พ.ศ. 2558 - 2560

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชปราจีนกัลยาณี
ปราจีนกัลยาณีสีฟ้าขาว เด่นดังดาวพราวสว่างพร่างเวหา

แหล่งอบรมบ่มนิสัยให้เรามา เพาะปัญญาพลานามัยให้สมบูรณ์

ปราจีนกัลยาณีที่เรารัก ร่วมใจภักดิ์พิทักษ์ไว้อย่าให้สูญ

ศิษย์รำลึกคุณเลิศล้ำเจิดจำรูญ ขอเทิดทูน ป.ก.ณ. ก่อความดี

สุดเอ่ยคำล้ำวจีที่ซาบซึ้ง เมื่อคำนึงถึงสำนักแห่งศักดิ์ศรี

โอ้...ร่มขวัญปราจีนกัลยาณี น้องและพี่เคยร่วมทุกข์สุขกันมา

โอ้ฟ้าขาวนั้นยังพราวดังดาวใจ อยุ่แห่งไหนไม่เคยลืมปลื้มหนักหนา

แหล่งรวมรักสามัคคีขวัญชีวา สุดบูชาปราจีนกัลยาณี

อำลากัลยาณี
แดนดินถิ่นไหนวิไลเพลินตา ไม่เทียบเปรียบปราจีนกัลยาณี
ฟ้า-ขาว พราวเพริดบรรเจิดอร่ามศรี ทุกดวงชีวีแสนรักมั่น
คิดถึง...ยามไกลอาลัยสถาบัน ก่อนเคยคิดฝันถึงวันต้องจากลา
ปราจีนกัลยาณี คำนี้ตรึงอุรา เอ่ยคำอำลาไปก่อนเอย

(เนื้อร้องและทำนอง โดยอาจารย์วิวัฒน์ บัตรเจริญ)