โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
Prachak Silapakarn School
Prachak.jpg
ที่ตั้ง
เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนเลี่ยงเมือง อุดร – ขอนแก่น

ข้อมูล
ชื่ออื่นป.ศ.
ประเภทโรงเรียนประจำจังหวัด
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สถาปนา30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (48 ปี 252 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาอุดรธานี
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20
รหัส1041680824
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล
จำนวนนักเรียน3,713 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี         แสด-ฟ้า
เพลงมาร์ช ประจักษ์ศิลปาคาร
เว็บไซต์http://www.prachak.ac.th

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (อักษรย่อ : ป.ศ.; อังกฤษ: Prachak Silapakarn School) ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2517

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2517 เพื่อเป็นการสดุดีเกียรติยศ "พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" ผู้ก่อตั้งจังหวัดอุดรธานี จึงให้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร"[2] เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2517 มีนางสาว สมจิตต์ บุตรดีมี เป็นครูใหญ่ มีครูสอนครั้งแรก 6 คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 121 คน มีนักการภารโรง 1 คน ได้ใช้หอประชุมคุรุสภาจังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เป็นที่ทำการสอนและสถานที่ชั่วคราว วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาทำการเรียนการอสน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยที่ตั้งของโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 168 ไร่ 1 งาน 27.2 ตารางวา ซึ่งเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ มีชื่อเรียกว่า "ป่าช้าโคกหนองตุ" เมื่อย้ายมาทำการสอนที่สถานที่แห่งใหม่ ได้ใช้อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ดัดแปลงเป็นห้องเรียน

อ้างอิง[แก้]