โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

พิกัด 11°48′00″N 99°47′48″E / 11.7998815°N 99.7965311°E / 11.7998815; 99.7965311
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachuabwittayalai School
อักษรย่อ ป.ว. (PW)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ "ปญฺญา นรานํ รตนํ"
สถาปนา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457
ผู้อำนวยการ นาย บุญชัย อังสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
ครู/อาจารย์ 121 คน
เกรด มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนนักเรียน 2351 คน (10 มิถุนายน 2562)
ภาษา ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ประเทศพม่า ภาษาเมียนมาร์
เนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา
สี      ชมพู      ฟ้า
เพลง
ดอกไม้ หิรัญญิการ์
เว็บไซต์


กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยึดครองโรงเรียนเป็น กองบัญชาการรบ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงถอนทหารออกไป

ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 32 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 โดยมีขุนกัลยาณวาท ศึกษาธิการจังหวัดสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด ขุนประกอบวุฒิสารทเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนทั้งชายและหญิง

พ.ศ. 2485 นักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" คงเหลือนักเรียนกระเทยล้วน ๆ จึงเรียกกันทั่วไปว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดชาย" มีชื่อเป็นทางราชการว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบวิทยาลัย" ตัดระดับประถมศึกษาออก คงไว้แต่เพียงระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ พ.ศ. 2506 เฉพาะระดับนี้เป็นแบบสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย" ในวันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 1998 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" ซึ่งทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้กลับมารวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้ยกเลิกการเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้ว มีเนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์

เป็นรูปพระนั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีคบเพลิงอยู่ตอนบนและมีคำว่าประจวบวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง

ความหมาย

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ

ปรัญญาของโรงเรียน

(ปัญญา นรานฺ รตฺนํ) ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  สร้างคนดี  มีความรู้ตามมาตรฐานสากล

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่[แก้]

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (เดิม)
ลำดับ รายชื่อ ปี
1 ขุนประกอบวุฒิสารท 2457-2473
2 นายผ่อง โกสุม 2457-2473
3 ขุนจีรศิริศึกษากร 2457-2473
4 นายวารี รัตนภุมมะ 2473-2481
5 นายบุญเลี้ยง กาญจนวสิต 2481-2484
6 นายฟู พุทธินันท์ 2484-2486
7 นายโกวิท ต่อวงษ์ 2486-2487
8 นายประสิทธิ์ พิมล 2487-2489
9 นายสวัสดิ์ ศรีเพ็ญ 2489-2492
10 นายน้อม บุญดิเรก 2492-2493
11 นายธนัติ บรรลือ 2493-2496
12 นายประหยัด ทองอุไร 2496-2503
13 นายพจน์ สายธนู 2503-2509
14 นายอิสระ เกิดทอง 2509-2513
รายชื่อผู้อำนวยการประจวบวิทยาลัย
ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวประสพ ประสงค์จรรยา 2513-2516
2 นายสนั่น ขุมวรฐายี 2517-2520
3 นายชลอ นครินทร์ 2521-2527
4 นายสุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ 2527-2528
5 นายประสาร อุตมารคบวร 2528-2542
6 นายบุญสร้าง ปริกชิตตานนท์ 2532-2542
7 นายทองคำ สร้อยทอง 2546-2551
8 นายธนิต ไพศาลสมบัติ 2551-2554
9 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ 2554-2557
10 ดร.นวลใย นิลบรรพ์ 2557-2560
11 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ 2561-ปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

อาคาร๑(เกาะหลัก)
อาคาร๒(ช่องกระจก)
อาคาร๓(สิงขร)
อาคาร๔(หว้ากอ)
อาคาร๕(ล้อมหมวก)
อาคาร๖(ม่องล่าย)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ปวีณ์นุช แพ่งนคร ทีมเขียนบทและนักแสดงสังกัดค่าย GDH

สำเภา ประจวบเหมาะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 สมัย

อุดมศักดิ์ ทั่งทอง อดีตรัฐมนตรี 5 รัฐบาล และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 สมัย