โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

{{กล่องข้อมูล โรงเรียน Prachuabwittayalai School |native_name = |en_name = Prachuabwittayalai School |image =Prachuabwit.jpg |address = 304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทย ประเทศไทย |abbr = ป.ว. / P.W. |code = 1077280239 |establish_date = 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 (103 ปี) |founder = |type = รัฐบาล สหศึกษา |สังกัด = สพม. เขต10 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ |group = |class_range = มัธยมศึกษา |head_name = ผู้อำนวยการ |head = |motto = เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม |song =มาร์ชประจวบวิทยาลัย ชมพู-ฟ้า ชมพูคู่ฟ้า ชมพู-ฟ้าลาก่อน |colors =██████ ชมพู - ฟ้า |tree = |website = http://www.prachuabwit.ac.th |footnote = ไม่มี |ผู้อำนวยการ=ดร.นวลใย นิลบรรพ์ |director=ดร. นวลใย นิลบรรพ์|language=ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
{flagicon|THA}{ภาษาไทย|ภาษาไทย}

{flagicon|UK}{ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ}

{flagicon|JPN}{ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น}

{flagicon|China}{ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน}

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (อังกฤษ: Prachuabwittayalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประวัติโรงเรียน[แก้]

จากหลักฐานที่มี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 โดยมีขุนกัลยาณวาท ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยขุนประกอบวุฒิสารท เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนทั้งชายและหญิง
พ.ศ. 2485 นักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" คงเหลือนักเรียนชายล้วน ๆ จึงเรียกกันทั่วไปว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดชาย" มีชื่อเป็นทางราชการว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบวิทยาลัย" ตัดระดับประถมศึกษาออก คงไว้แต่เพียงระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ พ.ศ. 2506 เฉพาะระดับนี้เป็นแบบสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"
ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" ซึ่งทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้กลับมารวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้ยกเลิกการเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้ว มีเนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • สัญลักษณ์ : เป็นรูปพระนั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีคบเพลิงอยู่ตอนบนและมีคำว่าประจวบวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง
    • ความหมาย : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ
  • ปรัญญาของโรงเรียน : ปัญญา นรานฺ รตฺนํ  ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน
  • คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย