โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
ที่ตั้ง
ข้อมูล
คำขวัญ"ปญฺญา นรานํ รตนํ"
ผู้อำนวยการนาย บุญชัย อังสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการนายเดชา ศิริพิบูลย์ นางสาววราภรณ์ เริกวารินทร์
ครู/อาจารย์121 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษาไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ประเทศพม่า ภาษาเมียนมาร์
สี     ชมพู      ฟ้า
เพลงมาร์ชประจวบวิทยาลัย
ดอกไม้หิรัญญิการ์
เว็บไซต์http://www.prachuabwit.ac.th


กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยึดครองโรงเรียนเป็น กองบัญชาการรบ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงถอนทหารออกไป

ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

จุดเริ่มต้น

กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยึดครองโรงเรียนเป็น กองบัญชาการรบ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงถอนทหารออกไป

ความเป็นมาในอดีต จากหลักฐานที่เหลืออยู่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัยในสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้ เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2457 โดยมีขุนกัลยาณวาท ศึกษาธิการจังหวัด (สมัยนั้นเรียกว่าธรรมการจังหวัด) เป็นประธานในพิธีเปิด ขุนประกอบวุฒิสารท เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีชั้นมัธยมปีที่ 3 (ม.3) เป็นชั้นสูงสุด รับนักเรียนทั้งชายและหญิงมาจนถึง พ.ศ. 2485 นักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" คงเหลือนักเรียนชายล้วน ๆ จึงเรียกกันทั่วไปว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดชาย" มีชื่อเป็นทางราชการว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบวิทยาลัย" ตัดระดับประถมศึกษาออก คงไว้แต่เพียงระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ พ.ศ. 2506 เฉพาะระดับนี้เป็นแบบสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"

การรวมโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" ซึ่งทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้กลับมารวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 จากนี้ไป "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย" จึงหมายถึง โรงเรียนสหศึกษาอันเกิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงดังได้กล่าวแล้ว สำหรับอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประมาณ 2 กิโลเมตร มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 โดยมีขุนวิทยาการประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ริเริ่ม หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ทรงตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อขุนประจวบสมบูรณ์ (เต็ก ประจวบเหมาะ) คหบดีของจังหวัดนี้เป็นผู้บริจาคเงิน สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารจำนวน 1,000 บาท ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้น หลังจากย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยแล้ว กรมสามัญศึกษาจึงยกอาคารเรียนและเนื้อที่ทั้งหมดให้โรงเรียนอนุบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คงเหลือเนื้อที่ทางโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 48 ไร่ 17 ตารางวา เพียงแห่งเดียว

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์

เป็นรูปพระนั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีคบเพลิงอยู่ตอนบนและมีคำว่าประจวบวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง

ความหมาย

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ

ปรัญญาของโรงเรียน

(ปัญญา นรานฺ รตฺนํ) ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  สร้างคนดี  มีความรู้ตามมาตรฐานสากล

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่[แก้]

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (เดิม)
ลำดับ รายชื่อ ปี
1 ขุนประกอบวุฒิสารท 2457-2473
2 นายผ่อง โกสุม 2457-2473
3 ขุนจีรศิริศึกษากร 2457-2473
4 นายวารี รัตนภุมมะ 2473-2481
5 นายบุญเลี้ยง กาญจนวสิต 2481-2484
6 นายฟู พุทธินันท์ 2484-2486
7 นายโกวิท ต่อวงษ์ 2486-2487
8 นายประสิทธิ์ พิมล 2487-2489
9 นายสวัสดิ์ ศรีเพ็ญ 2489-2492
10 นายน้อม บุญดิเรก 2492-2493
11 นายธนัติ บรรลือ 2493-2496
12 นายประหยัด ทองอุไร 2496-2503
13 นายพจน์ สายธนู 2503-2509
14 นายอิสระ เกิดทอง 2509-2513
รายชื่อผู้อำนวยการประจวบวิทยาลัย
ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวประสพ ประสงค์จรรยา 2513-2516
2 นายสนั่น ขุมวรฐายี 2517-2520
3 นายชลอ นครินทร์ 2521-2527
4 นายสุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ 2527-2528
5 นายประสาร อุตมารคบวร 2528-2542
6 นายบุญสร้าง ปริกชิตตานนท์ 2532-2542
7 นายทองคำ สร้อยทอง 2546-2551
8 นายธนิต ไพศาลสมบัติ 2551-2554
9 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ 2554-2557
10 ดร.นวลใย นิลบรรพ์ 2557-2560
11 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ 2561-ปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

อาคาร๑(เกาะหลัก)
อาคาร๒(ช่องกระจก)
อาคาร๓(สิงขร)
อาคาร๔(หว้ากอ)
อาคาร๕(ล้อมหมวก)
อาคาร๖(ม่องล่าย)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ปวีณ์นุช แพ่งนคร ทีมเขียนบทและนักแสดงสังกัดค่าย GDH

สำเภา ประจวบเหมาะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 สมัย

อุดมศักดิ์ ทั่งทอง อดีตรัฐมนตรี 5 รัฐบาล และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 สมัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]