โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

พิกัด 11°48′00″N 99°47′48″E / 11.7998815°N 99.7965311°E / 11.7998815; 99.7965311
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachuabwittayalai School
อักษรย่อ ป.ว. (PW)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
คติพจน์ "ปญฺญา นรานํ รตนํ"
สถาปนา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457
ผู้อำนวยการ นาย บุญชัย อังสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
ครู/อาจารย์ 121 คน
เกรด มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนนักเรียน 2351 คน (10 มิถุนายน 2562)
ภาษา ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ประเทศพม่า ภาษาเมียนมาร์
เนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา
สี      ชมพู      ฟ้า
เพลง มาร์ชประจวบวิทยาลัย
ดอกไม้ หิรัญญิการ์
เว็บไซต์


กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยึดครองโรงเรียนเป็น กองบัญชาการรบ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงถอนทหารออกไป

ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

จุดเริ่มต้น

กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยึดครองโรงเรียนเป็น กองบัญชาการรบ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงถอนทหารออกไป

ความเป็นมาในอดีต จากหลักฐานที่เหลืออยู่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัยในสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้ เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2457 โดยมีขุนกัลยาณวาท ศึกษาธิการจังหวัด (สมัยนั้นเรียกว่าธรรมการจังหวัด) เป็นประธานในพิธีเปิด ขุนประกอบวุฒิสารท เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีชั้นมัธยมปีที่ 3 (ม.3) เป็นชั้นสูงสุด รับนักเรียนทั้งชายและหญิงมาจนถึง พ.ศ. 2485 นักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" คงเหลือนักเรียนชายล้วน ๆ จึงเรียกกันทั่วไปว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดชาย" มีชื่อเป็นทางราชการว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบวิทยาลัย" ตัดระดับประถมศึกษาออก คงไว้แต่เพียงระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ พ.ศ. 2506 เฉพาะระดับนี้เป็นแบบสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"

การรวมโรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" ซึ่งทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้กลับมารวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 จากนี้ไป "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย" จึงหมายถึง โรงเรียนสหศึกษาอันเกิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงดังได้กล่าวแล้ว สำหรับอาคารเรียนของโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยประมาณ 2 กิโลเมตร มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 โดยมีขุนวิทยาการประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ริเริ่ม หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ทรงตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อขุนประจวบสมบูรณ์ (เต็ก ประจวบเหมาะ) คหบดีของจังหวัดนี้เป็นผู้บริจาคเงิน สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารจำนวน 1,000 บาท ซึ่งถือเป็นเงินจำนวนมากในสมัยนั้น หลังจากย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยแล้ว กรมสามัญศึกษาจึงยกอาคารเรียนและเนื้อที่ทั้งหมดให้โรงเรียนอนุบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คงเหลือเนื้อที่ทางโรงเรียนประจวบวิทยาลัย 48 ไร่ 17 ตารางวา เพียงแห่งเดียว

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์

เป็นรูปพระนั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีคบเพลิงอยู่ตอนบนและมีคำว่าประจวบวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง

ความหมาย

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ

ปรัญญาของโรงเรียน

(ปัญญา นรานฺ รตฺนํ) ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  สร้างคนดี  มีความรู้ตามมาตรฐานสากล

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่[แก้]

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (เดิม)
ลำดับ รายชื่อ ปี
1 ขุนประกอบวุฒิสารท 2457-2473
2 นายผ่อง โกสุม 2457-2473
3 ขุนจีรศิริศึกษากร 2457-2473
4 นายวารี รัตนภุมมะ 2473-2481
5 นายบุญเลี้ยง กาญจนวสิต 2481-2484
6 นายฟู พุทธินันท์ 2484-2486
7 นายโกวิท ต่อวงษ์ 2486-2487
8 นายประสิทธิ์ พิมล 2487-2489
9 นายสวัสดิ์ ศรีเพ็ญ 2489-2492
10 นายน้อม บุญดิเรก 2492-2493
11 นายธนัติ บรรลือ 2493-2496
12 นายประหยัด ทองอุไร 2496-2503
13 นายพจน์ สายธนู 2503-2509
14 นายอิสระ เกิดทอง 2509-2513
รายชื่อผู้อำนวยการประจวบวิทยาลัย
ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวประสพ ประสงค์จรรยา 2513-2516
2 นายสนั่น ขุมวรฐายี 2517-2520
3 นายชลอ นครินทร์ 2521-2527
4 นายสุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ 2527-2528
5 นายประสาร อุตมารคบวร 2528-2542
6 นายบุญสร้าง ปริกชิตตานนท์ 2532-2542
7 นายทองคำ สร้อยทอง 2546-2551
8 นายธนิต ไพศาลสมบัติ 2551-2554
9 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ 2554-2557
10 ดร.นวลใย นิลบรรพ์ 2557-2560
11 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ 2561-ปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

อาคาร๑(เกาะหลัก)
อาคาร๒(ช่องกระจก)
อาคาร๓(สิงขร)
อาคาร๔(หว้ากอ)
อาคาร๕(ล้อมหมวก)
อาคาร๖(ม่องล่าย)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ปวีณ์นุช แพ่งนคร ทีมเขียนบทและนักแสดงสังกัดค่าย GDH

สำเภา ประจวบเหมาะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 สมัย

อุดมศักดิ์ ทั่งทอง อดีตรัฐมนตรี 5 รัฐบาล และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 11 สมัย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]