โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
"ปญฺญา นรานํ รตนํ"
304 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

พิกัด 11°48′00″N 99°47′48″E / 11.7998815°N 99.7965311°E / 11.7998815; 99.7965311
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Prachuabwittayalai School
อักษรย่อ ป.ว. (PW)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สถาปนา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457
ผู้อำนวยการ นาย บุญชัย อังสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการ นางสาวอุมาพร ทวีศักดิ์
ครู/อาจารย์ 119 คน
เกรด มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนนักเรียน 2314 คนวันที่ (10 มิถุนายน 2561)
ภาษา ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ประเทศพม่า ภาษาเมียนมาร์
เนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา
สี      ชมพู      ฟ้า
เพลง
ดอกไม้ หิรัญญิการ์
เว็บไซต์

560x560px

กล่าวกันว่าโรงเรียนประจวบวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในวัดเกาะหลัก ไม่มีรายละเอียดในช่วงเวลานั้น เพราะหลักฐานเกี่ยวกับโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกทำลายระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยึดครองโรงเรียนเป็น กองบัญชาการรบ จนกระทั่ง พ.ศ. 2488 ญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงถอนทหารออกไป

ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 โดยมีขุนกัลยาณวาท ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยขุนประกอบวุฒิสารท เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนทั้งชายและหญิง

พ.ศ. 2485 นักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" คงเหลือนักเรียนชายล้วน ๆ จึงเรียกกันทั่วไปว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดชาย" มีชื่อเป็นทางราชการว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบวิทยาลัย" ตัดระดับประถมศึกษาออก คงไว้แต่เพียงระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ พ.ศ. 2506 เฉพาะระดับนี้เป็นแบบสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"

ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" ซึ่งทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้กลับมารวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้ยกเลิกการเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้ว มีเนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

สัญลักษณ์

เป็นรูปพระนั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) มีคบเพลิงอยู่ตอนบนและมีคำว่าประจวบวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง

ความหมาย

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ

ปรัญญาของโรงเรียน

(ปัญญา นรานฺ รตฺนํ) ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  สร้างคนดี  มีความรู้ตามมาตรฐานสากล

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ และอาจารย์ใหญ่[แก้]

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย (เดิม)
ลำดับ รายชื่อ ปี
1 ขุนประกอบวุฒิสารท 2457-2473
2 นายผ่อง โกสุม 2457-2473
3 ขุนจีรศิริศึกษากร 2457-2473
4 นายวารี รัตนภุมมะ 2473-2481
5 นายบุญเลี้ยง กาญจนวสิต 2481-2484
6 นายฟู พุทธินันท์ 2484-2486
7 นายโกวิท ต่อวงษ์ 2486-2487
8 นายประสิทธิ์ พิมล 2487-2489
9 นายสวัสดิ์ ศรีเพ็ญ 2489-2492
10 นายน้อม บุญดิเรก 2492-2493
11 นายธนัติ บรรลือ 2493-2496
12 นายประหยัด ทองอุไร 2496-2503
13 นายพจน์ สายธนู 2503-2509
14 นายอิสระ เกิดทอง 2509-2513
รายชื่อผู้อำนวยการประจวบวิทยาลัย
ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ
1 นางสาวประสพ ประสงค์จรรยา 2513-2516
2 นายสนั่น ขุมวรฐายี 2517-2520
3 นายชลอ นครินทร์ 2521-2527
4 นายสุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ 2527-2528
5 นายประสาร อุตมารคบวร 2528-2542
6 นายบุญสร้าง ปริกชิตตานนท์ 2532-2542
7 นายทองคำ สร้อยทอง 2546-2551
8 นายธนิต ไพศาลสมบัติ 2551-2554
9 นายอวยพร รัตนไพฑูรย์ 2554-2557
10 ดร.นวลใย นิลบรรพ์ 2557-2560
11 นายบุญชัย อังสวัสดิ์ 2561-ปัจจุบัน

สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

อาคาร๑(เกาะหลัก)
อาคาร๒(ช่องกระจก)
อาคาร๓(สิงขร)
อาคาร๔(หว้ากอ)
อาคาร๕(ล้อมหมวก)
อาคาร๖(ม่องล่าย)

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ปวีณ์นุช แพ่งนคร ทีมเขียนบทและนักแสดงสังกัดค่าย GDH