โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติโรงเรียนประจวบวิทยาลัย[แก้]

จากหลักฐานที่มี โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 โดยมีขุนกัลยาณวาท ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด โดยขุนประกอบวุฒิสารท เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนทั้งชายและหญิง
พ.ศ. 2485 นักเรียนหญิงแยกไปเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด คือโรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" คงเหลือนักเรียนชายล้วน ๆ จึงเรียกกันทั่วไปว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดชาย" มีชื่อเป็นทางราชการว่า "โรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์" ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบวิทยาลัย" ตัดระดับประถมศึกษาออก คงไว้แต่เพียงระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ พ.ศ. 2506 เฉพาะระดับนี้เป็นแบบสหศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เรียกชื่อโรงเรียนเสียใหม่ว่า "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"
ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ "ประจวบสมบูรณ์" ซึ่งทางราชการได้แยกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยไปเรียนเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้กลับมารวมกับโรงเรียนประจวบวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้ยกเลิกการเป็นโรงเรียนชายล้วนแล้ว มีเนื้อที่ 48 ไร่ 17 ตารางวา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

  • สัญลักษณ์ : เป็นรูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  มีคบเพลิงอยู่ตอนบนและมีคำว่าประจวบวิทยาลัยอยู่ด้านล่าง
    • ความหมาย : โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ
  • ปรัญญาของโรงเรียน : ปัญญา นรานฺ รตฺนํ  ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน
  • คำขวัญของโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์โรงเรียนประจวบวิทยาลัย