โรงเรียนบ้านสำโรง (อำเภอหนองสองห้อง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบ้านสำโรง ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2476 ที่ศาลาวัดโพธิ์ชัย บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัยเป็นห้องเรียน ซึ่งมีนายบุญคง ชำนาญสิงห์ เป็นครูใหญ่ และนายทองเสา ประชากุล เป็นครูสายผู้สอน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนขณะนั้น 80 คน เขตบริการตำบลสำโรง ตำบลหนองเม็กและตำบลวังหินในปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2500 โดยการนำของ พระครูวิเศษสารนิติ เจ้าอวาสวัดโพธิ์ชัย เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก ร่วมกับนายเสวี กองเกิด กำนันตำบลหนองเม็ก นายเหลือง เพียรชัย ครูใหญ่ นำชาวบ้านผู้ปกครองย้ายโรงเรียนจากวัดโพธิ์ชัยมาสร้างเป็นเอกเทศในที่ดินปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา เป็นอาคารไม้ยกพื้น 1 เมตร มีมุกหน้าบันไดขึ้น 2 ข้าง ขนาด 4 ห้องเรียน โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

ปี พ.ศ. 2514 ได้รับการอนุมัติเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ฉ ยกพื้นสูง เสาคอนกรีต ชั้นบนเป็นไม้ขนาด 2 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 งบประมาณ 360,000 บาท

ปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน 2 ชั้น งบประมาณ 1,104,000 บาท

ปี พ.ศ. 2531 นายทองใส ทาเชาว์ อาจารย์ใหญ่ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอื่น ทางราชการได้ย้าย นายถวิล กาพล มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน และได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังแรกที่ชำรุดทรุดโทรม และขอปรับพื้นที่ภายในและสนามฟุตบอลให้ราบเรียบน่าอยู่ ภายในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ. 2532 คณะบุคคลโดยการนำของ สต.อ.อุดร ลุนสำโรง และนายสำราญ สังขจันทร์ พร้อมครอบครัวได้มอบหอข่าว เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ งบประมาณ 28,000 บาท และคณะผ้าป่าจากกรุงเทะมามอบทุนสร้างเสาธงพร้อมฐาน

ในปีเดียวกันี้ คณะผ้าป่าจากกรุงเทพมหานคร โดยการนำของนายเสาร์ (ธนาวัฒน์ เพียรชัย) พร้อมคณะได้มอบพระพุทธรูปมูลค่า 7,000 บาท และทุนหอพระพุทธรูป 4,000 บาท และ นายสำราญ สังขจันทร์ ได้มอบทุนสร้างถังน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์งบประมาณ 4,000 บาท

ปี พ.ศ. 2533 โดยการนำของนายธนาวัฒน์ เพียรชัย ได้นำผ้าป่าเป็นทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียน 1 หลัง มูลค่า 120,000 บาท และได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2

ปี พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ สปช.105/29 2 ชั้น 4 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ 1,830,000 บาท

ปี พ.ศ. 2545 ไดด้รับความอนุเคราะห์จากพระครูปริยัติยาลังการ (พระครูศรีปริยัติยาลังการ) ได้มอบทุนสร้างห้องพักครู 20,000 บาท รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก มูลค่า 10,500 บาท และมอบเครื่องขยายเสียง 4,000 บาท

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นายสมบูรณ์ กาพล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552 นายสุจิต ลุนสำโรง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา[แก้]

สำโรง - วังหิน

พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา[แก้]

20 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ[แก้]

14 กม.

อ้างอิง[แก้]