โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
200px
สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Baan Suan (Chan Memorial) School
อักษรย่อ จ.อ. / J.O.
ประเภท รัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาชลบุรีเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
ผู้ก่อตั้ง หลวงบำรุงราชนิยม (สูญ สิงคาลวณิช)
ผู้อำนวยการ ไทย นายวัชระ บุบผามาศ
รองอาจารย์ใหญ่ ไทยนายสุรจิต จิตรชื่น
ไทย นายปิยวัฒน์ ปานด้วง,
ไทย นางธีรยา กฤษวงศ์,
ไทยนางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
เกรด ม.1 – ม.6
จำนวนนักเรียน ประมาณ 1,703 คน
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ห้องเรียน ห้องเรียน
เนื้อที่ 8 ไร่
สี          ชมพูดำ
เพลง มาร์ชจั่นอนุสรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี) กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดกับถนนเศรษฐกิจมีการคมนาคมสะดวก บริเวณใกล้โรงเรียนมีอาคารพาณิชย์ และ หมู่บ้าน โดยรอบ โรงเรียนมีเนื้อที่ 8 ไร่ ด้านหลังเป็นสถานเปลื้องทุกข์ ซึ่งเป็นสุสานที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษของผู้ที่สร้างโรงเรียน และทายาทของท่านเหล่านี้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนในระยะเวลาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สถานที่ดังกล่าวจะมีเนื้อที่ว่างเปล่าอยู่มาก ผู้อุปการะโรงเรียนได้ปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานและใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่หลวงบำรุงราชนิยม (สูญ สิงคาลวณิช) กับนายวิชัย อูนากูล ได้ปรึกษากันว่าน่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นสักหลังหนึ่งในเนื้อที่ 8 ไร่ใกล้กับสถานเปลื้องทุกข์ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเนื่องจากวันหนึ่งคุณหลวงบำรุงราชนิยม ท่านได้ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์ภัทรธาดา (จำรัส นุตตานนท์) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามผู้ที่นับถือ เห็นว่ากำลังมีการก่อสร้างโรงเรียน จึงปรารภว่า "อยากได้ยินเสียง ค้อน ตะปู ที่เปลื้องทุกข์บ้าง" พระไพโรจน์ภัทรธาดาถามว่า "จะสร้างโรงเรียนใช่ไหม ไม้ก็มี ช่างก็มี" หลังจากยื่นความจำนงต่อทางราชการโดยร่วมกันบริจาคทรัพย์ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายแล้วพระไพโรจน์ก็รับออกแบบแปลน และติดต่อช่างทองเชือน ไขรัศมี ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยนายวิชัย อูนากูล เป็นตัว แทนซื้อของ ในขณะที่กำลังก่อสร้าง นายเสริม วินิจฉัยกุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ผ่านมาพบเห็นการก่อสร้าง เมื่อทราบว่าการก่อสร้างนั้นใช้เงินของหลวงบำรุงราชนิยมและลูกหลาน จึงได้ขอเงินจากราชการจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) มาช่วยเหลือและสร้างเป็นโรงอาหาร สำหรับการตั้งชื่อโรงเรียนนั้น พระไพโรจน์ฯ ได้ตั้งชื่อว่า "จั่นวิทยา" แต่หลวงบำรุง ราชนิยม ได้เรียนว่าน่าจะตั้งชื่อ "จั่นอนุสรณ์" เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณยายจั่น สืบสงวน ผู้เป็นย่าทวดของท่านและเลี้ยงดูท่านมา โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายแบบ 012 โดยเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพียง 1 ห้องเรียนก่อน และได้อาศัยศาลาของหลวงบำรุงราชนิยม ซึ่งเป็นผู้บริจาคทรัพย์และ ที่ดินเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเพราะอาคารเรียนกำลังก่อสร้าง ซึ่งเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2509 มีนักเรียน 9 คน โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2511 โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นประธานโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานที่ตั้ง/ขนาด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • อักษรย่อโรงเรียน: จ.อ.
 • เครื่องหมายโรงเรียน:
  • ภาพจั่วทรงไทยโบราณครอบจั่น
 • สีประจำโรงเรียน:
  • ชมพู หมายถึง ความชื่นบาน
  • ดำ หมายถึง ความมั่นคง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นสน
 • ปรัชญาของโรงเรียน: ประพฤติกรรมดี มีมารยาทงาม สมความเป็นไทย คิอหัวใจของชาวจั่น
 • คติพจน์ของโรงเรียน: "อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" แปลว่า "บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง"
 • คำขวัญของโรงเรียน: สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]