โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Baan Suan (Chan Memorial) School
อักษรย่อ จ.อ. / J.O.
ประเภท รัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาชลบุรีเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509
ผู้ก่อตั้ง หลวงบำรุงราชนิยม (สูญ สิงคาลวณิช)
ผู้อำนวยการ ไทย นายวัชระ บุบผามาศ
รองอาจารย์ใหญ่ ไทยนายสุรจิต จิตรชื่น
ไทย นายปิยวัฒน์ ปานด้วง,
ไทย นางธีรยา กฤษวงศ์,
ไทยนางสุรีย์พร ศรีวัฒนะ
เกรด ม.1 – ม.6
จำนวนนักเรียน ประมาณ 1,703 คน
ภาษา ไทย ไทย
สหราชอาณาจักร อังกฤษ
ห้องเรียน ห้องเรียน
เนื้อที่ 8 ไร่
สี          ชมพูดำ
เพลง มาร์ชจั่นอนุสรณ์
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ติดกับถนนเศรษฐกิจมีการคมนาคมสะดวก บริเวณใกล้โรงเรียนมีอาคารพาณิชย์ และ หมู่บ้าน โดยรอบ โรงเรียนมีเนื้อที่ 8 ไร่ ด้านหลังเป็นสถานเปลื้องทุกข์ ซึ่งเป็นสุสานที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษของผู้ที่สร้างโรงเรียน และทายาทของท่านเหล่านี้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนในระยะเวลาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สถานที่ดังกล่าวจะมีเนื้อที่ว่างเปล่าอยู่มาก ผู้อุปการะโรงเรียนได้ปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฟุตบอลมาตรฐานและใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่หลวงบำรุงราชนิยม (สูญ สิงคาลวณิช) กับนายวิชัย อูนากูล ได้ปรึกษากันว่าน่าจะสร้างโรงเรียนขึ้นสักหลังหนึ่งในเนื้อที่ 8 ไร่ใกล้กับสถานเปลื้องทุกข์ เพื่อให้เป็นสถานศึกษาเนื่องจากวันหนึ่งคุณหลวงบำรุงราชนิยม ท่านได้ไปเยี่ยมท่านเจ้าคุณพระไพโรจน์ภัทรธาดา (จำรัส นุตตานนท์) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทารามผู้ที่นับถือ เห็นว่ากำลังมีการก่อสร้างโรงเรียน จึงปรารภว่า "อยากได้ยินเสียง ค้อน ตะปู ที่เปลื้องทุกข์บ้าง" พระไพโรจน์ภัทรธาดาถามว่า "จะสร้างโรงเรียนใช่ไหม ไม้ก็มี ช่างก็มี" หลังจากยื่นความจำนงต่อทางราชการโดยร่วมกันบริจาคทรัพย์ 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายแล้วพระไพโรจน์ก็รับออกแบบแปลน และติดต่อช่างทองเชือน ไขรัศมี ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยนายวิชัย อูนากูล เป็นตัว แทนซื้อของ ในขณะที่กำลังก่อสร้าง นายเสริม วินิจฉัยกุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ผ่านมาพบเห็นการก่อสร้าง เมื่อทราบว่าการก่อสร้างนั้นใช้เงินของหลวงบำรุงราชนิยมและลูกหลาน จึงได้ขอเงินจากราชการจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) มาช่วยเหลือและสร้างเป็นโรงอาหาร สำหรับการตั้งชื่อโรงเรียนนั้น พระไพโรจน์ฯ ได้ตั้งชื่อว่า "จั่นวิทยา" แต่หลวงบำรุง ราชนิยม ได้เรียนว่าน่าจะตั้งชื่อ "จั่นอนุสรณ์" เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณยายจั่น สืบสงวน ผู้เป็นย่าทวดของท่านและเลี้ยงดูท่านมา โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายแบบ 012 โดยเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพียง 1 ห้องเรียนก่อน และได้อาศัยศาลาของหลวงบำรุงราชนิยม ซึ่งเป็นผู้บริจาคทรัพย์และ ที่ดินเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเพราะอาคารเรียนกำลังก่อสร้าง ซึ่งเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2509 มีนักเรียน 9 คน โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม2511 โดยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นประธานโดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานที่ตั้ง/ขนาด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • อักษรย่อโรงเรียน: จ.อ.
 • เครื่องหมายโรงเรียน:
  • ภาพจั่วทรงไทยโบราณครอบจั่น
 • สีประจำโรงเรียน:
  • ชมพู หมายถึง ความชื่นบาน
  • ดำ หมายถึง ความมั่นคง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นสน
 • ปรัชญาของโรงเรียน: ประพฤติกรรมดี มีมารยาทงาม สมความเป็นไทย คิอหัวใจของชาวจั่น
 • คติพจน์ของโรงเรียน: "อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา" แปลว่า "บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง"
 • คำขวัญของโรงเรียน: สามัคคี มีวินัย ตั้งใจเรียน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]