โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
คำขวัญสุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ ( ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา )
วิทยาเขตประโคนชัย
เพลงมาร์ชบ้านบุวิทยาสรรค์
เว็บไซต์banbu.ac.th

โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในบุรีรัมย์ ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ตั้งอยู่ ณ บ้านบุ หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณี 31140 ถนนประโคนชัย-อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นายวัชราบูรณ์ บุญชู ( 1 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน)

โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์มีโบราณสถานอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน ชื่อว่า ปราสาทบ้านบุเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอมโบราณ ประมาณปีพุทธศตวรรษที่ 17 เป็นปราสาทที่สร้างในลักษณะของธรรมศาลา มีอาคารที่เป็นห้องภรรคฤหหรือบ้านมีไฟ (หมายถึง ในสมัยโบราณมีป่าไม้เป็นจำนวนมาก บริเวณที่เป็นที่พักจึงต้องมีการจุดคบไฟล้อมรอบเอาไว้เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย จึงเป็นที่มาของ บ้านมีไฟ ) หลังเดี่ยว ตัวอาคารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกฐานสูงจากพื้นดิน ทอดตัวแนวออก-ตก สร้างด้วยศิลาแลง มีประตูเข้าออกสองทางคือทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทางทิศใต้ของตัวปราสาทมีกรอบหน้าต่าง 5 บาน กรอบประตูและหน้าต่างสร้างด้วยหินทรายสีส้มอมเหลือง