โรงเรียนบ้านบางเทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนบ้านบางเทา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 ซึ่งเรียนอยู่ในวัดบางเทา(วัดอนามัยเกษม) มีฐานะเป็น โรงเรียนประชาบาล นายอำเภอสมัยนั้น เป็นผู้ก่อตั้งแต่ละสมัยมีครูสอนเพียงคนเดียวตามลำดับคือ 1. นายหราบ 2.นายดัด 3.นายหนู 4. พระภิกษุเกลื่อน 5. นายรักษ์ อภิชาติ 6. นายแดง สุนทรทิพย์ 7. นายต้อง เศรษฐสิทธิ์ นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กโต อายุประมาณ 13 - 14 ปีเรียนเฉพาะเด็กผู้ชาย

ประวัติโรงเรียนบ้านบางเทา[แก้]

 • พ.ศ. 2475>> พระใบฎีกาพลับ อินทสุวณโณ เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล ได้เล็งเห็นผลประโยชน์ ทางการศึกษา

จึงได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นหลังหนึ่งมีโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด แล้วติดต่ออำมาตย์ตรี ค้อ ฤกษ์ถลาง ธรรมการอำเภอ ให้ย้ายไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดเชิงทะเล ท่านรับเป็นผู้อุปการะ ทำให้วัดบางเทาไม่มีโรงเรียนมา 2 ปี

 • พ.ศ. 2479 >> ธรรมการอำเภอถลางในสมัยนั้นเห็นว่า เด็กหมู่ 2 และหมู่ 3 ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไกลจึงได้นัประชุมชาวบ้าน

และมีมติให้เปิดโรงเรียนที่วัดบางเทาขึ้นอีก จึง ติดต่อกับพระธรรมธรฉุ้ย เจ้าอาวาสวัดบางเทา ขอเรียนในศาลาการเปรียญ โดยท่านเป็นผู้อุปการะและได้ทำการเปิดสอนขึ้นอีก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2479 ในวันเปิดเรียนมีผู้ปกครองนำเด็กมาเรียน 22 คน ทางอำเภอได้ส่งนายลับ พรหมแดน ครูวัดเชิงทะเลมาเป็นครูใหญ่ ต่อมาสมัยนายเหงื่อม เครือแก้ว เป็นครูใหญ่ กิจการของโรงเรียนก้าวหน้านักเรียนมีปริมาณมากขึ้น จึงได้ติต่ขอความช่วยเหลือจากนางแร่ม พรหมโมบลบุญประสพ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต ได้ติดต่อขอเงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2497 >> ได้งบประมาณ 140,000 บาท สร้างอาคารเรียน ป.1ก. จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน ต่อมานายบุญหลาย สุทธิสุขศรี ได้บริจาคที่ดิน

เพิ่มอีก 3 งาน ได้ปลูกสร้างอาคารหลังแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2501 แล้วเสร็จวันที่ 12 มกราคม 2502 และวันที่ 24 มิถุนายน 2502 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนวัดอนามัยเกษม เป็นโรงเรียนบ้านบางเทามีจำนวนนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้น ป. 7 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2511

 • พ.ศ. 2512 >> นายสมมาตร ระงับพาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายเหงื่อม

เครือแก้ว ซึ่งลาออกจากราชการ

 • พ.ศ. 2525 >> นายบุญเลิศ จิตธรรมาภิรมย์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ.2531 >> นายมานพ ยกเชื้อ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
 • พ.ศ.2544 >> นายชาญณรงค์หนูคง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา และเปลี่ยนจากผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบางเทาเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • พ.ศ.2552 >> นายไพศาล นาขวัญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา
 • พ.ศ.2555 >> นายภูวัชร กิ่งทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทาจนถึงปัจจุบัน

เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านบางเทา[แก้]

 • วิสัยทัศน์ (ปีการศึกษา 2551 - 2554)

โรงเรียนบ้านบางเทา จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ นิยมความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีทักษะ ใช้ภาษาต่างประเทศเหมาะสมกับวัย

 • ปรัชญา

มุ่งให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เก่ง ดี มีความสุข

 • คติพจน์

คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม

 • สัญลักษณ์โรงเรียน

ตัวอักษร "บ.ท.." บรรจุในวงกลมรัศมี 8 แฉก มีแพรป้ายชื่อโรงเรียนบ้านบางเทา มีความหมายดังนี้ บ. หมายถึง ผู้ซึ่งบริสุทธิ์ (นักเรียน) ท. หมายถึง การทำความดี วงกลม หมายถึง กรอบแห่งคุณธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี และความสามัคคี รัศมี 8 แฉก หมายถึง มรรค8หนทางแห่งการปฏิบัติชอบของบัณฑิต

 • สีประจำโรงเรียน

เทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา แดง หมายถึง พลัง เทา-แดง หมายถึง พลังของความคิด หรือพลังแห่งปัญญา

บุคลากรของโรงเรียนบ้านบางเทา[แก้]

ทำเนีบผู้บริหาร[แก้]

 • นายภูวัชร กิ่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเทา

จำนวนครู[แก้]

 • มีจำนวนทั้งหมด 59 คน

จำนวนนักเรียน[แก้]

 • มัจำนวนทั้งหมด 869 คน
  • อนุบาล มีจำนานทั้งหมด 141 คน
  • ประถมศึกษา มีจำนวนทั้งหมด 544 คน
  • มัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนทั้งหมด 184 คน

อ้างอิง[แก้]