โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม.jpg
นัตถิ ปัญญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
341 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bannawitthayakom School
อักษรย่อ บ.ว. (อดีต : ส.ฎ.11)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (62 ปี)
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม และโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • อักษรย่อโรงเรียน : บ.ว. ในอดีต :ส.ฎ.11
 • ปรัชญาของโรงเรียน: สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม
 • คติพจน์โรงเรียน : นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมทักษะชีวิต
 • สัญลักษณ์โรงเรียน : รูปดวงประทีป ซึ่งมีดวงประทีปอยู่เหนือวงกลม 2 ชั้น วงกลม นอกสุด

มีคติพจน์ของโรงเรียนเป็น ภาษาบาลี ว่า นตถิ ปญญา สมา อาภา มีคำแปลว่า "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี" ใต้วงกลมที่เป็นส่วนโค้งภายในมีข้อความว่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

 • สีประจำโรงเรียน : ขาว -แดง สีขาว หมายถึง ความสามัคคี มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด ความสงบ และมีคุณธรรม - สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ เสียสละ
 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม- โรงเรียนในฝัน

ประวัติโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2499 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณ โรงเรียนบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ มีนายชิต สมศักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
 • การตั้งชื่อโรงเรียน ใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนบ้านนาและต่อท้ายด้วย "วิทยาคม" ชื่อใหม่คือ "โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้อักษรย่อ "ส.ฎ.11" สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2500 นายวิญญ์ พลวิชัย กำนันตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร ได้ดำเนินการรวมที่ดินตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงคือที่ดินของนายเลื่อง บัวเพ็ชร ที่ดินของครูกล่อม เพชรานันท์ รวมประมาณ 50 ไร่ พร้อมเงินแรงงานของผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนชาวตำบลบ้านนาร่วมกันก่อสร้าง อาคารเรียนและย้ายนักเรียนมาที่โรงเรียนใหม่ติดทางรถไฟสายใต้ เปลี่ยนอักษรย่อ " บ.ว."
 • ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ถึงชั้นปีที่ 7(ป.5-ป.7)ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503
 • ปี พ.ศ. 2517 วันที่ 17เมษายน พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งยกเลิกการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และจัดการศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-3)
 • ปี พ.ศ. 2528 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2533 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กิ่งอำเภอเป็นอำเภอบ้านนาเดิม โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม กรมสามัญศึกษา ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ จัดการศึกษาเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2549 คณะศิษย์เก่าโดยนายเทพ รักบำรุงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมครั้งแรกประสานจัดงานศิษย์เก่าเพื่อฉลองการก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี มีนายอวยชัย อินทรนาค นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธาน
 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น "โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ"
 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน"
 • ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ดร.นิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายชิต สมศักดิ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2499 พ.ศ. 2500
2 นายเกษม สังคหนันท์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2503
3 นายโอชา แก้วศรีช่วง ครูใหญ่ พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2510
4 นายอภินันท์ พาหะมาก อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2525
5 นายฉัตร คงผ่อง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2528
6 นายต้อง กองทอง อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2533
7 นายนิคม โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536
8 นายอรรถพร พัฒนเดช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539
9 นางสาวทิพยวรรณ หวานแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2543
10 นายสมนึก พรหมแก้ว ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545
11 นายสมคิด ขวัญพุฒ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2551
12 นางสมร เผือกเดช ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2556
13 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561
14 นางจันทนี รักษ์ธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
15 ดร.นิวุธ มีพันธ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รางวัลเกียรติยศ และผลงานดีเด่นของโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • รางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา
 • รางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)
 • รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ โครงการเธอ คือ แรงบันดาลใจ จากมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ สนองแนวพระราชดำริฯ จากมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และสำนักงาน กปร.
 • กลุ่มนักเรียนแกนนำโครงการปลูกป่าสานฝันปันรักษ์ให้โลก ผ่านการคัดเลือกจากโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ในพระดำริฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

และให้ดำเนินงานโครงการในพื้นที่จริงผ่านการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "รายการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)" โดยมีพิธีกร เดี่ยว สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล (นักแสดงช่อง 3) ดำเนินรายการ ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 16.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

แบ่งเป็น

 1. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) (ห้อง 1)
 2. ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ห้อง 2)
 3. คหกรรม-อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม (ห้อง 3-4)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แบ่งเป็น

 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้อง 1)
 2. ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ห้อง 2)
 3. คหกรรม-อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม (ห้อง 3)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[แก้]

 1. กิจกรรม - แนะแนว
 2. กิจกรรม - ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 3. กิจกรรม - นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
 4. กิจกรรม - ชุมนุมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
 5. กิจกรรม - เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

วิชาพิเศษที่เปิดสอนทุกระดับชั้น ม.1-6[แก้]

 1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

thumbnail