โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม.jpg
นัตถิ ปัญญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
341 หมู่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bannawitthayakom School
อักษรย่อ บ.ว. (อดีต : ส.ฎ.11)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (64 ปี)
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม และโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.

ประวัติโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2499 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ณ โรงเรียนบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันคือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) สอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียนต่อ มีนายชิต สมศักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก
 • การตั้งชื่อโรงเรียน ใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนบ้านนาและต่อท้ายด้วย "วิทยาคม" ชื่อใหม่คือ "โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 11 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้อักษรย่อ "ส.ฎ.11" สังกัด กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2500 นายวิญญ์ พลวิชัย กำนันตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร ได้ดำเนินการรวมที่ดินตนเองและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงคือที่ดินของนายเลื่อง บัวเพ็ชร ที่ดินของครูกล่อม เพชรานันท์ รวมประมาณ 50 ไร่ พร้อมเงินแรงงานของผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนชาวตำบลบ้านนาร่วมกันก่อสร้าง อาคารเรียนและย้ายนักเรียนมาที่โรงเรียนใหม่ติดทางรถไฟสายใต้ เปลี่ยนอักษรย่อเป็น " บ.ว."
 • ปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 ถึงชั้นปีที่ 7 (ป.5-ป.7) ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2503
 • ปี พ.ศ. 2517 วันที่ 17เมษายน พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษา มีคำสั่งยกเลิกการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และจัดการศึกษาใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.1-3)
 • ปี พ.ศ. 2528 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม จากกองการศึกษาพิเศษ ไปสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
 • ปี พ.ศ. 2533 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้กิ่งอำเภอเป็นอำเภอบ้านนาเดิม โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบ้านนาเดิม กรมสามัญศึกษา ให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ จัดการศึกษาเพิ่มในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
 • ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • ปี พ.ศ. 2549 คณะศิษย์เก่าโดยนายเทพ รักบำรุงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมครั้งแรกประสานจัดงานศิษย์เก่าเพื่อฉลองการก่อตั้งโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ครบรอบ 50 ปี มีนายอวยชัย อินทรนาค นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธาน
 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น "โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ"
 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็น "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน"
 • ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการ โอนโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

แบ่งเป็น

 1. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) (ห้อง 1)
 2. ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ห้อง 2)
 3. คหกรรม-อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม (ห้อง 3-4)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แบ่งเป็น

 1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้อง 1)
 2. ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ห้อง 2)
 3. คหกรรม-อุตสาหกรรม-เกษตรกรรม (ห้อง 3)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน[แก้]

 1. กิจกรรม - แนะแนว
 2. กิจกรรม - ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
 3. กิจกรรม - นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3
 4. กิจกรรม - ชุมนุมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
 5. กิจกรรม - เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

วิชาพิเศษที่เปิดสอนทุกระดับชั้น ม.1-6[แก้]

 1. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร