โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
ไฟล์:1.โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์.jpg
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
หมู่ที่ 13 บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์45180
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ dongdangnongpeaikhun
อักษรย่อ ด.ด.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 08/10/2458
ผู้ก่อตั้ง ขุนเอกอาสา
รหัส 1045450137
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ตั้งอยู่ที่บ้านดงแดง หมู่ที่ 13 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ครั้งแรก นักเรียนในหมู่บ้านดงแดงใต้ได้ไปเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านดงแดง โดยอาศัยศาลาวัดบ้านดงแดง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2485 โดยอุปกรณ์ต่างๆ ชาวบ้านและคณะครูจัดหาเอง มีขุนเอกอาสา เป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินศึกษาพลี มีนักเรียนจากตำบลดงแดง ตำบลน้ำใส ตำบลป่าสังข์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับประถมปีที่ 1 ถึงระดับประถมปีที่ 4

ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 3 ห้องเรียนราคา 70,000 บาทมีนายเสรี บุญเจริญเป็นครูใหญ่ในพื้นที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านดงแดง

  • ปี พ.ศ. 2509 ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยไม่บังคับ
  • ปี พ.ศ. 2511 ได้ยุบโรงเรียนบ้านหนองเพียขันธ์มารวมกันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
  • ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง หน้าที่หลัก ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายกระจ่าง ประทาย ผู้อำนวยการ บริหารจักการ พ.ค.---
2 นางวัชรี พิมพ์วิชัย ครูชำนายการพิเศษ หัวหน้างานวิชาการ พ.ศ.---
3 นางวัชรินทร์ เวียงสมุทร ครูชำนายการพิเศษ สอนระดับชั้นอนุบาล 1 พ.ศ.---
4 นางกนกชล จิณฤทธิ์ ครูชำนายการพิเศษ สอนประจำชั้นอนุบาล 2 พ.ศ.---
5 นายถาวร สมโพธิ์ ครูชำนายการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1 ก พ.ศ.---
6 นางทองม้วน พิบูลย์ ครูชำนายการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.1 ข พ.ศ.---
7 นางอัมพร ศรีวัฒนพงศ์ ครูชำนายการพิเศษ ครูประจำชั้นอนุบาล 2 ก พ.ศ.---
8 นางนารี ศิลาวุธ ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2 ข พ.ศ.---
9 นางสุชิลา ปริปุณณะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้น ป. 3 ก พ.ศ.---
10 นายทองจันทร์ ศิลาวุธ ครูชำนายการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.2 ข พ.ศ.---
11 นางสว่างจิต แก้วคุณ ครูชำนายการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5 พ.ศ.---
12 นายสุวิชา แสงภารา ครูชำนายการพิเศษ ครูประจำชั้น ป.5 ข พ.ศ.---
13 นายศิววงศ์ ปิตะบูรณ์ ครู ค.ศ. 1 ประจำชั้น ป.5 พ.ศ.---
14 นายสมศักดิ์ เวียงสมุทร ครูชำนาญการพิเศษ ครูสอนระดับชั้นป.5, ป. 6 พ.ศ.---
15 Aนายสุบรรณ ชนิดกุล ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข พ.ศ.---

อ้างอิง[แก้]