โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ดงครั่งน้อย (แก้ความกำกวม)
โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย
100px
"โรงเรียนภูมิฐาน ครูภูมิธรรม นักเรียนภูมิปัญญา"
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dongkrangnoi Shool
อักษรย่อ ด.น.
ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ก่อตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2465 [1]

โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย[2] (อังกฤษ:Dongkrangnoi School) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ประวัติ [3][แก้]

โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2465 โดยศึกษาธิการอำเภอเกษตรวิสัยเป็นผู้จัดตั้งโดยอาศัยศาลาวัดบ้านดงครั่งน้อยเป็นสถานที่โดยจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรและงบประมาณของทางราชการได้แต่งตั้ง นายแสง กลางราช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นคนแรกและต่อมาได้ย้ายมาใช้สถานที่ปัจจุบัน

 • ปี 2514 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้
 1. สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งบประมาณทางราชการ จำนวน 100,000 บาท ชาวบ้านจำนวน 10,000 บาท
 2. สร้างบ้านพักครู แบบ รอ. 52 งบประมาณจำนวน 45,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2518 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 120,000 บาท ก่อสร้างอาคาอเนกประสงค์แบบ 312/2528 จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 25424 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ต่อเติมชั้นล่างอาคาร ป. 1 ฉ จำนวน 2 ห้อง
 • ปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 45,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2526 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 45,000 บาท สร้างส้วม แบบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท สร้างส้วมแบ สปช. 602/26 จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2538 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคเงินงบประมาณ
 1. นางหนูคลื่น สิทธิสารและนายเฉลิมเอก สิทธิสาร จำนวน 10,000 บาท
 2. คณะผ้าป่าสามัคคีที่มาทอดถวายที่วัดบ้านดงครั่งน้อย จำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบสร้างประตูหน้าโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างห้องสมุด
 1. นายสถาพร - นางสิริมา เหรียญสุวรรณ คหบดีจากกรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2539 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. 105/2529 งบประมาณจำนวน 1,700,000 บาท

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง ส้วม 4 หลัง อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง บ่อเลี้ยงปลา 2 บ่อ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภา 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง สนามเด็กเล่น 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีประจำโรงเรียน: สีเหลือง - แดง โดยแดงหมายถึงสติปัญญาอันเฉียบแหลม ส่วนสีเหลืองหมายถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นแคน( ตะเคียน )
 • ปรัชญาของโรงเรียน: ปญญา ว ธเนน เสยโย “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”
 • คำขวัญของโรงเรียน: "โรงเรียนภูมิฐาน ครูภูมิธรรม นักเรียนภูมิปัญญา"
 • อุดมการณ์ของโรงเรียน: เรียนดี สามัคคี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย
 • อักษรย่อของโรงเรียน: ด.น.

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย

 • โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45150 โทรศัพท์ 043-546-634 โทรสาร -
 • โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงครั่งน้อย หมู่ 1 , บ้านดงครั่งน้อย หมู่ 3 และบ้านดงครั่งน้อย หมู่ 9

รายชื่อและที่ตั้งของอาคาร [4][แก้]

300px

 • อาคาร 1:อาคารหลักเก่า สร้างด้วยไม้ ระดับปฐมวัยและปฐมศึกษาตอนต้น
 • อาคาร 2:ห้องประชุม, งานธุระการ, ห้องคอมพิวเตอร์, ระดับปฐมศึกษาตอนต้น
 • อาคาร 3:ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานหลักสูตรภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาไทย
 • โรงฝึกงาน: เดิมเป็นอาคารสำหรับปฐมวัย

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 1. พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน : นายสมนึก โนริรัตน์
 2. [[]] - [[]] : นายฐิติพงษ์ ละครรำ (อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)
 3. [[]] - [[]] : หนูเสริฐ แสนโสดา (อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)

บุคลากร[แก้]

พ.ศ. 2554[5]

ไฟล์:คณะครูโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย.gif

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย,http://dongkrangnoy.ac.th/school-history.html
 2. โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย,http://dongkrangnoy.ac.th
 3. ประวัติโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย,http://dongkrangnoy.ac.th/school-history.html
 4. แผนที่โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย,http://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&hl=th&ie=UTF8&ll=15.512574,103.555799&spn=0.004063,0.004823&client=firefox-a&radius=15000&t=h&z=18&vpsrc=6
 5. บุคลากรโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย,http://dongkrangnoy.ac.th/teacher-and-staff.html,2554