โรงเรียนบูรณะศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบูรณะศึกษา
ที่ตั้ง
เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ข้อมูล
ประเภทเอกชน
คำขวัญวิชาการดี มีวินัย ใส่ใจดูแล
ผู้ก่อตั้งนายพจน์ คำสุวรรณ
สี         ชมพูเหลือง
เพลงมาร์ชบูรณะ
เว็บไซต์http://www.buranasuksa.ac.th/

โรงเรียนบูรณะศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดสอนในช่วงชั้นการศึกษาที่ 1,2 และ 3 มีจำนวนนักเรียน 2,303 คน โรงเรียนบูรณะศึกษาจัดว่าเป็นโรงเรียนที่มีวิทยฐานะเท่ากับโรงเรียนรัฐบาลและเป็นโรงเรียนผู้นำ 1 ใน 31 โรงเรียนในส่วนกลาง เมื่อปี พ.ศ. 2541

ประวัติ[แก้]

นามว่า "บูรณะศึกษา" ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิสารท เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร อำเภอพระประแดงเป็นผู้ตั้งให้ เมื่อได้นาม "บูรณะศึกษา" นายพจน์และนางจำเรียง คำสุวรรณ ได้ไปขออนุญาตกับกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาในที่ดินประมาณ 5 ไร่ เปิดสอนในชั้นแรกคือระดับชั้น ป.1 - ป.4 โดยเปิดทำการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 มีนักเรียน 174 คน มีครู 9 คน

 • ปี พ.ศ. 2505 เปิดสอนแผนกอนุบาล พร้อมทั้งสร้างอาคารเพิ่มขึ้นเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น รวม 8 ห้องเรียน รับนักเรียนได้ 355 คน มีครูเพิ่มเป็น 14 คน
 • ปี พ.ศ. 2506 ขยายอาคารเพิ่มขึ้นอีกเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 2 อาคาร ขยายชั้นเรียนถึง ม.3 รับนักเรียนได้ 1,279 คน มีครู 51 คน
 • ปี พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้รับประกาศนียบัตรรับรองวิทยะฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการ ยกมาตรฐานของโรงเรียนเทียบเท่ากับโรงเรียนรัฐบาล
 • ปี พ.ศ. 2513 เปิดสาขาขึ้นอีก 1 แห่งที่บางประกอก เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.7 โดยมีนางจำเรียงเป็นผู้รับใบอนุญาต นางพัชรินทร์ ชโลธร เป็นผู้จัดการ นางระเบียบ โฆษทินกร เป็นครูใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2515 ได้เปิดโรงรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ที่ซอยประชาอุทิศ 17 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ ตรงข้ามกับโรงเรียนบูรณะศึกษา ปัจจุบันมีครูและพี่เลี้ยงจำนวน 23 คน มีนางจุฬี เดชสุภา เป็นผู้จัดการและครูใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนบูรณะศึกษาได้เจริญขึ้นเรื่อยมา มีอาคารเรียน 4 อาคาร 2 ชั้น มีห้องเรียน 65 ห้อง มีนักเรียน 3,308 คน มีครู 148 คน มีนางอารี มาประณีต เป็นครูใหญ่
 • ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนบูรณะศึกษาได้พัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และได้รับการคัดเลือกให้เป็น "โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร" รุ่นแรก เป็นโรงเรียนผู้นำ 1 ใน 31 โรงเรียนในส่วนกลาง และในปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็น"โรงเรียนดีเด่นประจำปีในด้านการจัดการศึกษา และกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น"
 • ปี พ.ศ. 2536 ได้ย้ายสถานที่เดิมไปยังอาคารสร้างใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 193/5 หมู่ 2 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นอาคารเรียนตึกทันสมัย 5 ชั้น มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ มีห้องปฏิบัติการทางการศึกษาที่ทันสมัยครบถ้วน
 • ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขยายกิจการด้านอนุบาลโดยเปิดแผนกอนุบาลเพิ่มขึ้นที่ซอยประชาอุทิศ 76 อีกแห่งหนึ่ง คือ "โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ" มีนักเรียน 350 คน ครู 22 คน มีนางอัจฉรา ศรีทรงผล เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสุภาณี แทนทรัพย์ เป็นครูใหญ่
 • ปัจจุบัน โรงเรียนบูรณะศึกษามีนักเรียนจำนวน 2,303 คน มีครูอาจารย์ 140 คน นายพจน์ คำสุวรรณ เป็นผู้รับใบอนุญาตนางอัจฉรา ศรีทรงผล เป็นรองผู้อำนวยการและผู้จัดการ และนางอารี มาประณีต เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

เกียรติประวัติ[แก้]

 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดำเนินการใช่หลักสูตรได้ดีเด่น 

และเป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2526

 • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยธรรมดีเด่น พ.ศ. 2530
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสาธิตการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ได้รับโล่เกียรติยศยกย่องว่านักเรียนมีความประพฤติดีและบำเพ็ญประโยชน์

ต่อสังคมมากที่สุด

จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542

 • ได้รับคัดเลือกเป็น "โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด" จากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542
 • รางวัลชมเชย ด้านการมีส่วนร่วมโครงการรวมพลังหารสองกับตาวิเศษ แยกแก้วในโรงเรียน พ.ศ. 2542
 • ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
 • เกียรติบัตรชมเชยระดับเขต ประเภทหน่วยงานภาครัฐในการประกวดประดับธงชาติ พ.ศ. 2547

นโยบายหลัก[แก้]

1.  โรงเรียนถือว่าผู้ปกครอง คือ ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และเป็นผู้มีพระคุณกับชาวบูรณะศึกษา

2.  ชาวบูรณะศึกษาทุกคนจะต้องสร้างความพอใจ ประทับใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้ปกครอง

และมวลชนทราบซึ้งในคุณธรรม ความดีของพวกเราชาวบูรณะศึกษา

3.  การประกอบกิจการใด ๆ ให้คำนึงถึงและยึดถือประโยชน์ของเด็กนักเรียนก่อนที่จะนึกถึง

ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งมีความจริงจัง และจริงใจต่อเด็กสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และยึดมั่นต่อจรรยาบรรณครู

4.  ให้เด็กได้รับและมีความรู้เต็มตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนดให้ทั่วทุกคน และเท่า ๆ กัน

ขวนขวายและพยายามให้เด็กมีการพัฒนาเปลื่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน มีความยึดมั่นในเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

5.  โรงเรียนมีจุดยืนว่า การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพนั้น มิใช่แต่จะอ่านเขียนเรียนเก่ง

เพียงอย่างเดียว จะต้องสร้างให้เด็กเป็นคนมีคุณธรรม มีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจที่จะอยู่ร่วมกับ

สังคมให้สงบสุขด้วย โรงเรียนจึงส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่จะนำมาหล่อหลอมเด็ก

ให้มีลักษณะเป็นพลเมืองดี และมีคุณภาพ

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

สอนเด็กให้เป็นคนดี : มีความหมายว่า ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด เป็นคนตรงต่อเวลา อ่อนน้อม 

มีสัมมาคารวะ  ให้การช่วยเหลือผู้เยาว์และผู้ด้อยโอกาส

มีความรู้ : มีความหมายว่า โรงเรียนเน้นให้นักเรียนมีความรู้จริงตามหลักสูตร 

และเป้าหมายของหลักสูตร ให้ความรู้แปลกใหม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สนับสนุน

การศึกษาด้านเทคโนโลยี ปลูกฝังด้านการพลศึกษา การดนตรี เน้นกระบวนการเรียน

การสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ รู้จักคิดวิเคราะห์ได้อย่างดี

สู้งาน : มีความหมายว่า ให้นักเรียนมีความอดทนต่อการทำงาน สร้างพลังทั้ง

ทางกายและทางใจให้เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่าย ๆ เพื่อจะได้เป็นพื้นฐาน

ในการประกอบอาชีพต่อไป

เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี : มีความหมายว่า คุณภาพของนักเรียนใน

โรงเรียน เมื่อออกไปสู่สังคมแล้ว สังคมภายนอกยอมรับว่าเป็นคนดี มีคุณภาพ 

มีความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างดี 

ไม่เป็นที่รังเกียจในสังคม

คติธรรม[แก้]

นิมิตตํ สาธุรูปานํ   ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี