โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนบุญวัฒนา 2)
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒
Boon Wattana School 2
120px
วินัยดี วิชาเด่น เน้นคุณธรรม
กริยเจ กริยเถนํ
(ทำอะไรให้ทำจริง)
245 หมู่ 7 ถนนชาติพัฒนา
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Boon Wattana 2 School
อักษรย่อ บ.ว.น.๒
B.W.N.2
ประเภท สหศึกษา
รัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา 5 เมษายน พ.ศ. 2538
ผู้ก่อตั้ง พระเทพสีมาภรณ์
รหัส 11300112
ผู้อำนวยการ นายมานพ เอื้อศิลามงคล
จำนวนนักเรียน -
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ██ สีชมพู
เพลง มาร์ชบุญวัฒนา ๒
เว็บไซต์

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ (Boon Wattana 2 School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา และเคยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบุญวัฒนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2538

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเป็นสาขาเมื่อปีการศึกษา 2537 โดย นายจารุ โรจนรังสิมันตุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวนนักเรียน 190 คน มีนายศิวา กาฬแสน อาจารย์ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา ทำหน้าที่หัวหน้าสาขา วันที่ 9 มีนาคม 2537 พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัด (ในขณะนั้น) ได้อนุญาต ให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 50 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 245 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 22 มีนาคม 2537 นายศิวา กาฬแสน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา และก่อสร้างอาคารชั่วคราว เพื่อใช้ทำการเรียนการสอน วันที่ 5 เมษายน 2538 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ปกครองและชุมชน ก่อสร้างอาคาร 2 หลัง คือ อาคารพระเทพสีมาภรณ์ (โอภาส โรจนฉิมพลี) และอาคารชาวบ้านหัวทะเลร่วมใจ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2538 ย้ายจากโรงเรียนบุญวัฒนามาทำการเรียนการสอน ในพื้นที่ปัจจุบัน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2539 กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ และแต่งตั้ง นายศิวา กาฬแสน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา (ดำรงตำแหน่งจนถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 )

ปัจจุบัน โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ประเภทสหศึกษา เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มี นายมานพ เอื้อศิลามงคล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

แผนที่โรงเรียนบุญวัฒนา ๒

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา ๒[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพิษณุ คุณชื่น ปัจจุบัน

บุคลที่มีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนา ๒[แก้]

โรงเรียนสาขา[แก้]

โรงเรียนบุญวัฒนา (เดิมโรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบุญวัฒนา ในปี พ.ศ. 2537) (แยกจากสาขาในปี พ.ศ. 2539)

อ้างอิง[แก้]