โรงเรียนบำรุงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบำรุงวิทยา
78 , 175 ถนน 25 มกรา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bamrung Wittaya School (BWS)
อักษรย่อ บว. B.W.S.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ คุณธรรมนำปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์
สถาปนา 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2449
ผู้ก่อตั้ง ศาสนาจารย์อัลเฟรดดีฮัดสัน และ ศาสนาจารย์เพอร์ซี แอล เอ คล้าร์ค มิชชันนารี

คณะคริสตจักรของพระคริสต์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร

เพลง มาร์ชบำรุงวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนบำรุงวิทยา (อังกฤษ: Bamrung Wittaya school; ; อักษรย่อ: บ.ว. , BWS) เป็นโรงเรียนเอกชน โดยโรงเรียนมีการแบ่งแผนก เป็นแผนกอนุบาล แผนกประถม และแผนกมัธยม ก่อตั้งโดยโดยโดย  ศาสนาจารย์อัลเฟรดดีฮัดสันและ ศาสนาจารย์เพอร์ซี  แอล เอ คล้าร์ค มิชชันนารี (คณะคริสตจักรของพระคริสต์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร)   วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2449

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดการศึกษาเพื่อเป็นพยานความรักของพระเยซูคริสต์ โดย  ศาสนาจารย์อัลเฟรดดีฮัดสันและ ศาสนาจารย์เพอร์ซี  แอล เอ คล้าร์ค มิชชันนารีคณะคริสตจักรของพระคริสต์แห่งประเทศสหราชอาณาจักร   ณ บริเวณตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  เมื่อ พ.ศ. 2446 (ค.ศ. 1903) ซึ่งชาวบ้านในขณะนั้นเรียกว่า "โรงเรียนฝรั่งดงตาล"

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2449 ได้ย้ายมาเปิดที่อาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริเวณห้างขายยาเฮงชุนตึ้ง  และร้านนาฬิกาจักรทอง นับเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของจังหวัดนครปฐมเปิดรับนักเรียน ชาย-หญิง  ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบำรุงวิทยา"เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 (ค.ศ. 1906) จึงถือว่าวันที่ 2 กรกฎาคม เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

เกียรติยศ[แก้]

  • ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติ ปลอดยาเสพติด ปีการศึกษา 2542
  • ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นระดับอำเภอในระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2544
  • ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนสีขาว ของจังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2544
  • ได้รางวัลอันดับ 1 โรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในระดับเขตพื้นทีการศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2547
  • ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนพระราชทานประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2547
  • ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2548
  • ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในรอบที่ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดับภาพดีมาก ปีการศึกษา 2549   

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]