โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
"นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา"
แสงสว่างเสมอ ด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญ: เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
เลขที่ 436 หมู่ที่ 1 ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banhanjamsaiwitthaya 3 School
อักษรย่อ บ.จ.๓ (B.J.3)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม)
สถาปนา 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
ผู้ก่อตั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ผู้สถาปนา)
ศ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ (ผู้ดำริก่อตั้ง)
ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา (ผู้บริจาคทรัพย์)
รหัส 1072303001 (ใหม่)
1005720301 (เก่า)
ผู้อำนวยการ นาย คำรณ รูปสูง
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี ██████ น้ำเงิน-ฟ้า
เพลง มาร์ชน้ำเงิน-ฟ้า
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เว็บไซต์

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 (อังกฤษ: Banhanjamsaiwitthaya 3 School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการเรียนการสอนแบบสหศึกษา มีสถานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอของรัฐบาล โรงเรียนประจำอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี-นครปฐม) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 55 ห้องเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอด่านช้าง เปิดทำการเรียนการสอนแบบสหศึกษา มีเนื้อที่ 180 ไร่ 1 งาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ในปีการศึกษา 2517 และได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และต่อมาได้เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2513 นาย เมี้ยน เครือสินธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะนั้นได้พาคณะมาตรวจสภาพพื้นที่บริเวณที่จะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ กิ่งอำเภอด่านช้าง ซึ่งมีสภาพเป็นป่าไผ่ ใกล้บริเวณโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำกระเสียว (เขื่อนกระเสียว) และอยู่ติดกับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาเห็นว่าเหมาะสมที่จะก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อให้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอได้ จึงให้หน่วยงานช่างกรมวิสามัญศึกษา ทำการสำรวจออกแบบและวางผังบริเวณโรงเรียน แต่ในขณะนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังขาดแคลนงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารเรียนจึงทำการก่อสร้างไม่ได้ ท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษา จึงได้ติดต่อ คุณ บรรหาร ศิลปอาชา ผู้ซึ่งเคยบริจาคเงินก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนประถมศึกษามาแล้ว 2 แห่ง ขอให้ช่วยบริจาคเงิน ก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กิ่งอำเภอด่านช้างอีก 1 แห่ง คุณ บรรหาร ศิลปอาชา ก็มีความยินดีบริจาคเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. อาคารเรียนแบบ 216 ใต้ถุนสูง 1.80 เมตร 8 ห้องเรียน กว้าง 12.30 เมตร ยาว 45 เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง 860,000 บาท
 2. บ้านพักครูขนาด 6 x 7.50 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 60,000 บาท
 3. บ้านพักภารโรง ขนาด 4 x 6 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 30,000 บาท
 4. ห้องน้ำห้องส้วม ขนาด 3 x 7 เมตร 1 หลัง เป็นเงิน 35,000 บาท
 5. เสาธงประจำโรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท

รวมบริจาคค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ชื่อว่า โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคทรัพย์ก่อสร้างโรงเรียนคือ คุณบรรหาร ศิลปอาชา และ คุณแจ่มใส ศิลปอาชา ภริยาจึงเป็นที่มาของชื่อ "บรรหาร-แจ่มใส" ต่อด้วย "วิทยา 3" อันหมายถึง โรงเรียนที่คุณ บรรหาร คุณ แจ่มใส ศิลปอาชา บริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเป็นแห่งที่สาม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ได้ทำการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2516 โดยการเรียนเชิญ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นาย อภัย จันทวิมล เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมี นาย สวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในขณะนั้นเป็นผู้เสนอรายงาน เวลาต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 และมีพระราชดำรัสกับนักเรียนที่เฝ้ารับเสด็จ ความว่า

โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างใหม่ เราควรทำชื่อเสียงให้โรงเรียน เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและประเทศชาติของเรา

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

Banhan3School.png
 • ตราประจำโรงเรียน : ช้างสามเศียรมงกุฎครอบ (ช้างเผือกเอราวัณสามเศียรยืนบนฐานเมฆ มหามงกุฎครอบและเปร่งรัศมี)
 • คำขวัญประจำโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใผ่คุณธรรม
 • คติพจน์ : "นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 • สีประจำโรงเรียน : ████ น้ำเงิน-ฟ้า
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จประกอบพิธีกรรมเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกพิกุล

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

 • วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2516 ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นาย อภัย จันทวิมล เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมี นาย สวัสดิ์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้เสนอรายงาน
 • วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน "โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3"

พระราชดำรัสประจำโรงเรียน[แก้]

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เมื่อครั้งทรงเสด็จประกอบพิธีกรรมเปิดป้ายอาคารเรียน "โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำรัสกับนักเรียนที่เฝ้ารับเสด็จ ความว่า

โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างใหม่ เราควรทำชื่อเสียงให้โรงเรียน เราต้องตั้งใจเรียน ขยันเรียนให้มาก ๆ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและประเทศชาติของเรา


เกียรติยศ[แก้]

 • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประธานสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการศึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในวโรกาสเสด็จเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard school ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนในโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาคของซีมีโอ ( SEAMEO ) เพื่อคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของสถานศึกษาแห่ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
 • โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนต้นแบบ (Best Practices) โรงเรียนวิถีพุทธ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6
 • โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้าน วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • โรงเรียนต้นแบบ ( Best Practices ) โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 6
 • โรงเรียนสถานศึกษาต้นแบบ "สถานศึกษาพอเพียง ปี 2553"
 • โรงเรียนทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
  - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  - มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นาย ถวิล ตันติกิตติ ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2517-2525
2 นาย สมบัติ ศรีสังข์งาม อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2525-2529
3 นาย วิรัช พละเดช อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2535
4 นาย ศักดา วังทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2541
5 นาย เผด็จ โพธิ์อ้น ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2546
6 นาย ยอดชาย ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2546-2556
7 นาย คำรณ รูปสูง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน

แผนการเรียน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนสำหรับนักเรียนหลักสูตรปกติ
 • ห้องเรียนหลักสูตรเน้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรพิกุล) Smart class

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
 • แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
 • แผนการเรียนศิลป์ภาษาไทย-สังคมศึกษา
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนคู่ขนานหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษเพชรพิกุล)
 • ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษเพชรพิกุล) Smart class

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

 • เพลง มาร์ชน้ำเงิน-ฟ้า
 • เพลง มาร์ชบรรหารสาม
 • เพลง ร่มพิกุล
 • เพลง พิกุลเกมส์
 • เพลง เขตพัฒนา
 • เพลง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  เพลง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพันธ์ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเสด็จมา ณ "โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3" เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และประพันธ์ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันสถาปนา "โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3" วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กีฬาภายใน[แก้]

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 มีการจัดการแข่งขัน กีฬาภายใน หรือ กีฬาสี เป็นประจำทุกปี ภายใต้ชื่อ "พิกุลเกมส์" (ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 39) จัดแบ่งจำนวนนักเรียนโดยการจับฉลากเป็นรายห้องเรียน เฉลี่ยคณะสีละ 12-13 ห้องเรียน จัดแบ่งออกทั้งหมดเป็น 4 คณะสี ได้แก่

 • ██ คณะสีแดง
 • ██ คณะสีเหลือง
 • ██ คณะสีชมพู
 • ██ คณะสีเขียว

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

สมาคมและชมรม[แก้]

 • สมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่า
 • ชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน

ติดต่อโรงเรียน[แก้]

[[หมวดหมู่:สถานที่ที่ตั้งชื่อตามนามของบุคคลสำคัญของไทย]