โรงเรียนบรบือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบรบือ
Borabu school.jpg
โรงเรียนบรบือ ถนนแจ้งสนิท ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหาสารคาม 44130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Borabu School
อักษรย่อ บ.ร./B.R.
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
รหัส 10440601
จำนวนนักเรียน 2,763 คน
เพลง เพลงมาร์ชบรบือ
เว็บไซต์

โรงเรียนบรบือ (อังกฤษ: Borabu School อักษรย่อ : บ.ร.) สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนประจำตำบลบรบือ และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ แห่งที่ 2 ถัดจากโรงเรียนบรบือวิทยาคาร และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สหวิทยาเขตบรบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (มหาสารคาม)

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494

 • - โรงเรียนบรบือตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบรบือ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • - นายจำเนียร จันทรจำนง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
 • - เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • - โดยใช้ที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา

ประวัติโรงเรียน[แก้]

{{พ.ศ. 2503 > โรงเรียนได้เปลี่ยนชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษา 5-7 ตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 > มีนายช่วง พลแก้ว เป็นครูใหญ่ พ.ศ. 2511 > นายธนันท์ พิจารณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520

 - โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ยุบโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษาแล้ว
 - ตั้งใหม่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 - โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 135 คน ครู 17 คน ภารโรง 4 คน

พ.ศ. 2521 เปิดสอนนักเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520

 - มีนักเรียนชั้น ม. 1 จำนวน 7 ห้อง
 - ชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 5 ห้อง
 - ชั้นม.ศ. 2 จำนวน 3 ห้อง
 - รวม 15 ห้อง มีนักเรียน 597 คน
 - ครู 29 คน ภารโรง 4 คน
 - นายธนันท์ พิจารณ์ ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 3063/2529 พ.ศ. 2522 ได้ขอขยายที่ดินราชพัสดุที่ติดต่อทางทิศใต้เพิ่มอีก 10 ไร่ 15 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา

พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในฐานะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท มพช.2 รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างตามโครงการ มพช. ดังนี้

 - อาคาร 217 บี 1 หลัง
 - อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง 5 หน่วย
 - งบประมาณปรุงบริเวณ ได้แก่ ถังประปา ไฟฟ้า และถนนรอบอาคาร

พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 ห้องเรียน

 - วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 นายธนันท์ พิจารณ์อาจารย์ใหญ่ และนายบุญ ภูศรี เกษียณอายุราชการ
 - วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสงวน ภิรมย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งแทนนายธนันท์ พิจารณ์
 - วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2530 นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ส.ส. มหาสารคาม เขต 1 มอบไฟฟ้าสนามฟุตบอลราคา 100,000 บาท
 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 โรงเรียนประชุมได้กรรมการก่อตั้งสมาคม ศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรบือ และกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนบรบือ      
 

ปีการศึกษา 2533

 - ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา เพื่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานของอำเภอบรบือ งบประมาณ 300,000 บาทและได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 4,307,000 บาท สร้างอาคาร 216 ล(ปรับปรุง29)
 - วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2533 หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็น ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง29)ฯพณฯ ใหม่ ศิรินวกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานฉลองอาคารเรียน 216 ล(ปรับปรุง29)
 - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 นายสมาน มโนเอื้อ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 8 ย้ายมารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ
 - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 อาจารย์จำนงค์อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือปีการศึกษา 2540 ได้รับงบประมาณ 10,537,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล. /38(พิเศษ)
 - วันที่ 29 ตุลาคม 2540 นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ
 - วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินที่ โรงเรียนบรบือ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจ เปิดหอสมุดเฉลิมราชกุมารี คณะครูอาจารย์และนักเรียนเฝ้ารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน
  - วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2541 นายสายเดิร บุญตรา เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารเรียน 318 ลพ.ศ. 2546 คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร มูลค่า 1,100,000 บาท ที่ได้รับการบริจาคจากชุมชน
  - วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ
  - วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ
  - ปีการศึกษา 2552 ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน ครู 106 คน พนักงานราชการ 2 คน ยาม 1 คน นักการ 5 คน พนักงานขับรถ 1คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คนครูต่างประเทศ 1 คน
  - ปีการศึกษา 2553 ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน ครู 106 คน พนักงานราชการ 2 คน ยาม 1 คน นักการ 5 คน พนักงานขับรถ 1คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คนครูต่างประเทศ 1 คน
  - ปีการศึกษา 2554 ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน ครู 118 คน พนักงานราชการ 2 คน ยาม 1 คน นักการ 5 คน พนักงานขับรถ 1คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คนครูต่างประเทศ 2 คน}}

โรงเรียนสาขา[แก้]

โรงเรียนโนนราษีวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]