โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
ตราประจำโรงเรียน
ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
214 หมู่ 9 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 44180
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nadoonprachasan School
อักษรย่อ น.ป.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 มกราคม พ.ศ. 2518

(45 ปี 258 วัน)

รหัส 1044410626
ผู้อำนวยการ นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ██████ ม่วง - เหลือง
เพลง มาร์ชนาดูนประชาสรรพ์
ดอกไม้ ราชพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 26 กระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม

ประวัติ[แก้]

นายบวร สุวรรณธาดา ผู้บริหารโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์คนแรก

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพ.ศ. 2517 ในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านนาดูน (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี) เป็นที่เรียน ปี พ.ศ. 2518 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ และได้ถือเอาวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2518 เป็นวันก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายบวร สุวรรณธาดา เป็นผู้บริหารคนแรก ในตำแหน่งครูใหญ่ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2518 - 2529) มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นแรกในปีการศึกษา 2519

ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นรุ่นแรก มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2530

ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ เงินรางวัล 100,000 บาท โดยธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[1]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายบวร สุวรรณธาดา พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2529 ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่
2 นายชูเกียรติ ทองอาสน์ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2534 อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
3 นายวีระ พรหมภักดี พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการ
4 นายจำนงค์ อาศิรวัจน์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 ผู้อำนวยการ
5 นายทองม้วน สิงห์สู่ถ้ำ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2538 ผู้อำนวยการ
6 นายพินิจ พระศรี พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2442 ผู้อำนวยการ
7 นายประกาย บัตรศิริมงคล พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการ
8 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการ
9 นายพิศิษฐ์ วรรณศรี พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ
10 นายมนูญ เพชรมีแก้ว พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการ
11 นายสุรเชษฐ์ ช่างถม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการ
12 นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุล พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 ผู้อำนวยการ
13 ดร.ประสิทธิ์ ชาญศิริ พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

อาคาร สถานที่[แก้]

แผนผังโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 214 หมู่ 9 ถนนกลางเมือง ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 71 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารประกอบ ได้แก่ อาคารคหกรรม อาคารศิลปะและดนตรี อาคารอุตสาหกรรมและนาฏศิลป์ อาคารพัสดุ อาคารจริยธรรม หอประชุม และบริเวณอื่นๆ เช่น สนามฟุบอล สนามบาสเกตบอล สวนวรรณคดี แปลงเกษตร เป็นต้น[2]

บริเวณลานหน้าเสาธง

การจัดการศึกษา[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SEM)
  • แผนการเรียนปกติ

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (SEM)
  • แผนการเรียนปกติ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]