โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Navamindharajudis Thaksin School
อักษรย่อ น.ม.ท. / N.M.T.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 16
คติพจน์ ปญฺญา ปฏิปทา (ถึงพร้อมด้วยปัญญา)
ก่อตั้ง 14 มีนาคม พ.ศ. 2528
เพลง มาร์ชนวมินทราชูทิศ,เพลงร่มราชพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบประจำภาคใต้ ซึ่งเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาที่ปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวาย นอกจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณจะได้ทำหน้าที่เป็นสถานให้การศึกษาแก่เยาวชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี สมกับปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ที่สำคัญและโดดเด่นอย่างหนึ่งของโรงเรียนคือ อาคารเรียนและอาคารประกอบลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์แบบภาคใต้ ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และลูกนวมินทร์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ต่างมีความรักภาคภูมิใจในสถาบัน และภูมิใจใน ตรานวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียนมีนายเจริญ ภักดีวานิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 • 13 พฤษภาคม 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสัญญา ณ พิบูลย์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • 13 สิงหาคม 2528 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" เป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ" เพื่อให้มีความถูกต้องและมีความหมายที่สมบูรณ์ทางด้านอักษรศาสตร์
 • 1 กันยายน 2528 ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา (ในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • 18 พฤษภาคม 2529 นายชวน หลีภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • 1 มีนาคม 2532 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • 4 กันยายน 2537 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ (ขณะนั้นปัจจุบันคือ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอสมุด "พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร" โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • 9 กันยายน 2540 [สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี] เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดหอสมุด "พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร" ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต-อังกฤษ,วิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต,อังกฤษ-ฝรั่งเศส,อังกฤษ-ญี่ปุ่น,อังกฤษ-จีน,และไทย-สังคม

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากห้าแยกบ้านน้ำจาย ประมาณ 900 เมตร และอยู่ห่างจากทะเลสาบสงขลาด้านเกาะยอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองและศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 84 ไร่ 12.10 ตารางวา พื้นที่เดิมเป็นที่สงวนเลี้ยงสัตว์ที่ถอนสภาพแล้วเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมขังตลอดปี

 • ทิศเหนือ จดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา และหมู่บ้านอิสลาม บ้านท่าสะอ้าน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • ทิศใต้ จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (ห้าแยกน้ำกระจายถึงอำเภอระโนด)
 • ทิศตะวันออก จดถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนน 30 เมตร) เข้าสู่เทศบาลนครสงขลา
 • ทิศตะวันตก จดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เกียรติประวัติ[แก้]

ความหมายของนามโรงเรียน[แก้]

ป้ายชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ มงคลนามพระราชทาน
 • นวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นมงคลนามพระราชทาน เกิดจากการสนธิคำในภาษาบาลีสันสกฤตคือ
  • นวม (อ่านว่า นะ-วะ-มะ) ว.ที่ 9 เช่น นวมสุรทิน = วันที่ 9. (ป.) [1]
  • อินท (อ่านว่า อิน-ทะ) น. ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราช,พระอินทร์;ผู้เป็นใหญ่. (ป.; ส. อินฺทฺร).
  • ราชา (อ่านว่า รา-ชา) น. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์. (ป., ส.).
  • อุทิศ (อ่านว่า อุ-ทิด) ก. ให้, ยกให้,ทำเพื่อ,สละให้โดยเจาะจง. (ส. อุทฺทิศฺย; ป. อุทฺทิสฺส ว่า เจาะจง).

นวมินทราชูทิศ เกิดจากการสนธิคำว่า นวม กับ อินท เป็น นวมินท และ ราชา กับ อุทิศ เป็น ราชูทิศ จากนั้นนำคำว่า นวมินท มาสมาส กับคำว่า ราชูทิศ เป็น นวมินทราชูทิศ

 • นวมินทราชูทิศ (อ่านว่า นะ-วะ-มิน-ทะ-รา-ชู-ทิด) จึงมีความหมายว่า สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ รัชการที่ 9
 • ทักษิณ (อ่านว่า ทัก-สิน) น.ทิศใต้ ใช้ว่า ทิศทักษิณ. (ส.; ป. ทกฺขิณ).

ชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ต้องมีชื่อภาคเป็นสร้อยท้ายชื่อเพื่อบอกว่าเป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคใด เช่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคใต้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคกลาง เป็นต้น

ความภาคภูมิใจ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา หนึ่งเดียวในภาคใต้ ประสบความสำเร็จ สอบผ่านมาตรฐานการฝึกการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหารทั้ง 8 ประการ ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2551 จากกองทัพบก


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน
 • ตราพระมหาพิชัยมงกุฎครอบอุณาโลม รองรับด้วยโมลี 2 ชั้นมีชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ภายในผืนโบว์
สุภาษิตประจำโรงเรียน
 • ปัญฺญา ปฏิปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ปรัชญาประจำโรงเรียน
 • ความรู้คู่คุณธรรม
ปณิธานประจำโรงเรียน
 • นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง
คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำกลุ่มโรงเรียนมัธยมเฉลิมพระเกียรติ
 • รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สีประจำโรงเรียน
 • น้ำเงินขาบ - เหลือง
  • สีน้ำเงินขาบ หมายถึง สีประจำราชวงศ์จักรี
  • สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันจันทร์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 • ราชพฤกษ์
คณะสีในโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณแบ่งคณะสีเป็น 5 คณะ โดยมีการอัญเชิญนามวังและพระตำหนักในรัชกาลปัจจุบันตามภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นชื่อคณะสีดังนี้

ในตอนเช้ามีธรรมเนียมการเชิญธงประจำคณะสีขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกับธงประจำโรงเรียน โดยใช้เพลงมาร์ชนวมินทราชูทิศ ในพิธีหน้าเสาธงของนักเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1.นายเจริญ ภักดีวานิช พ.ศ. 2528
2. นายสัญญา ณ พิบูลย์ พ.ศ. 2528-2537
3. นายโสภณ สุขโข พ.ศ. 2537-2540
4. นายปราโมทย์ บางแสน พ.ศ. 2540-2543
5.นายสัจจา ศรีเจริญ พ.ศ. 2543-2545
6.นายพูลศักดิ์ โชติพานิช พ.ศ. 2545-2549
7. นายสถาพร โล่ห์สุริยะ พ.ศ. 2549-2554
8. นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ พ.ศ. 2554 - ธันวาคม พ.ศ. 2555
9. นายสมมาตร คงแก้วด้วง ธันวาคม พ.ศ. 2555 - กันยายน พ.ศ. 2558
10. นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ. 2561
11. ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ[แก้]

 • นางเพ็ญศรี นิสโร
 • นายทรงยศ เพชรกาญจน์
 • นายฮาหรุน เหมมาน

หน่วยงานภายในโรงเรียน[แก้]

 • มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • มูลนิธิรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กองทุนคุณภัทริยา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กองทุนคุณอรวรรณ ศิริวาราราสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กองทุนคุณวิชาญ-คุณฉลวย ชื่นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กองทุนพัฒนากีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กองทุนคุณมยุรี พานิตพจมาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • สมาคมผู้ปครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • กองพันยุวชนทหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ชมรมภายในโรงเรียน[แก้]

 • นาฏศิลป์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • มโนราห์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • วงดนตรีลูกทุ่งร่มราชพฤกษ์ โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • วงโยธวาทิต โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • ดนตรีไทย โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • นักกีฬา โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค[แก้]


อ้างอิง[แก้]

 1. พจนานุกรมราบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542