โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ข้อมูล
เว็บไซต์www.nmt.ac.th

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบประจำภาคใต้ ซึ่งเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาที่ปวงชนชาวไทยน้อมเกล้าฯ ถวาย นอกจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณจะได้ทำหน้าที่เป็นสถานให้การศึกษาแก่เยาวชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี สมกับปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ที่สำคัญและโดดเด่นอย่างหนึ่งของโรงเรียนคือ อาคารเรียนและอาคารประกอบลักษณะสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์แบบภาคใต้ ปัจจุบันเป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ และลูกนวมินท์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ ต่างมีความรักภาคภูมิใจในสถาบัน และภูมิใจใน ตรานวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียน 1 ในจำนวน 5 โรงเรียน ตามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เมื่อพุทธศักราช 2530 เพื่อเป็นถาวรวัตถุทางการศึกษาสืบไป

โดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2528 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่เรียนมีนายเจริญ ภักดีวานิช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

 • 13 พฤษภาคม 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสัญญา ณ พิบูลย์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • 13 สิงหาคม 2528 ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนนวมราชูทิศ ทักษิณ" เป็น "โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ" เพื่อให้มีความถูกต้องและมีความหมายที่สมบูรณ์ทางด้านอักษรศาสตร์
 • 1 กันยายน 2528 ย้ายสถานที่ฝากเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำกระจาย ไปใช้อาคารเรียนภายในวิทยาลัยครูสงขลา (ในปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • 18 พฤษภาคม 2529 นายชวน หลีภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้น) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังแรก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • 1 มีนาคม 2532 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดมาเรียน ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • 4 กันยายน 2537 ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ (ในขณะนั้น) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอสมุด "พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร" โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 • 9 กันยายน 2540 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดหอสมุด "พูลศรี ประธานราษฎร์นิกร" ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียน วิทย์-คณิต-อังกฤษ,วิทย์-คณิต,อังกฤษ-คณิต,อังกฤษ-ฝรั่งเศส,อังกฤษ-ญี่ปุ่น,อังกฤษ-จีน,และไทย-สังคม

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 431 หมู่บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากห้าแยกบ้านน้ำจาย ประมาณ 900 เมตร และอยู่ห่างจากทะเลสาบสงขลาด้านเกาะยอ ประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองและศาลากลางจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 84 ไร่ 12.10 ตารางวา พื้นที่เดิมเป็นที่สงวนเลี้ยงสัตว์ที่ถอนสภาพแล้วเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมขังตลอดปี

 • ทิศเหนือ จดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา และหมู่บ้านอิสลาม บ้านท่าสะอ้าน ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 • ทิศใต้ จดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (ห้าแยกน้ำกระจายถึงอำเภอระโนด)
 • ทิศตะวันออก จดถนนทางหลวงท้องถิ่น (ถนน 30 เมตร) เข้าสู่เทศบาลนครสงขลา
 • ทิศตะวันตก จดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1.นายเจริญ ภักดีวานิช พ.ศ. 2528
2. นายสัญญา ณ พิบูลย์ พ.ศ. 2528-2537
3. นายโสภณ สุขโข พ.ศ. 2537-2540
4. นายปราโมทย์ บางแสน พ.ศ. 2540-2543
5.นายสัจจา ศรีเจริญ พ.ศ. 2543-2545
6.นายพูลศักดิ์ โชติพานิช พ.ศ. 2545-2549
7. นายสถาพร โล่ห์สุริยะ พ.ศ. 2549-2554
8. นายวินิจ ซุ้นสุวรรณ พ.ศ. 2554 - ธันวาคม พ.ศ. 2555
9. นายสมมาตร คงแก้วด้วง ธันวาคม พ.ศ. 2555 - กันยายน พ.ศ. 2558
10. นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ. 2561
11. ดร.โชคชัย แก้วเพิ่มพูน ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

หน่วยงานภายในโรงเรียน[แก้]

หน่วยงานภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
1.มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
2.มูลนิธิรัตน์ ประธานราษฎร์นิกร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
3.กองทุนคุณภัทริยา ชนะสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
4.กองทุนคุณอรวรรณ ศิริวาราราสันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
5. กองทุนคุณวิชาญ-คุณฉลวย ชื่นเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
6. กองทุนพัฒนากีฬา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
7. กองทุนคุณมยุรี พานิตพจมาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
8. สมาคมผู้ปครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
9. ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
10. กรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
11. กองพันยุวชนทหาร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
12. คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียน นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

อ้างอิง[แก้]