โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
ปญฺญา นรานํ ปทีปา โหนฺติ
(ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน)
เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ theeparatpittaya School
อักษรย่อ ท.พ.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพม. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2523
(40 ปี 10 วัน)
รหัส 1084640553
ผู้อำนวยการ นางเพียงแข ชิตจุ้ย
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี
เพลง มาร์ชทีปราษฎร์
เว็บไซต์

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา (อังกฤษ: theeparatpittaya School) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 ตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ประมาณ  37  ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่น้ำ และตำบลบ่อผุด ก่อตั้งโดย ท่านพระครูวิภาตทีปกร ใช้อักษรย่อว่า ท.พ. ปัจจุบันโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ในยุคแรก[แก้]

การริเริ่มสร้างโรงเรียนมัธยมหลังแรกทางฝั่งซีกหลังเขาทางทิศเหนือของเกาะสมุย เกิดขึ้นในยุคของ นายปรีชา แสงสุวรรณ เป็นศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย มีนายสนอง รอดโพธิ์ทองเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และมีพระครูวิภาตทีปกร (ผ่อง จิตมุ่ง) เป็นผู้ทำหนังสือร้องขอโดยผ่านจากจังหวัดขึ้นไป การขอสร้างโรงเรียนหลังนี้มีการติดตามอยู่หลายรอบ มีบุคคลหลายท่านที่ขึ้นไปช่วยกันตาม เช่น อาจารย์รัตน์ ใจใส่ อีกท่านหนึ่งที่ได้ขึ้นไป เมื่อเรื่องไม่คืบหน้า ท่านพระครูวิภาตทีปกรได้ขึ้นไปเอง เพื่อตามเรื่องนี้ โดยได้ให้นายไพบูลย์ เจริญสุข บ้านอยู่ทางวัดนาราเจริญสุขซึ่งทำงานอยู่ที่กระทรวงได้ช่วยอีกทางหนึ่ง เหตุที่เรื่องล่าช้าเพราะมี ส.ส. อีกท่านที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นจะขอดึงไปลงที่บ้านนาเดิม ทางศึกษาธิการจังหวัดจึงไม่กล้าที่จะส่งเรื่องมาให้ ท่านจึงได้ขอเข้าคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงของกรมสามัญศึกษา ทางกรมเองได้ยื่นข้อเสนอมาว่า ถ้าหากทางกรมไม่ต้องเอางบมาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน เขาจะอนุญาตทันที เมื่อเป็นเช่นนั้นพระครูวิภาตทีปกรก็ได้ตอบตกลงโดยยอมเสียสละพื้นที่ส่วนรวมของโยมพ่อที่เขาสามเส้าให้เป็นที่สร้าง แล้วความฝันของทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยในการผลักดันสร้างโรงเรียนที่รอคอยมานานก็เป็นผลสำเร็จ โรงเรียนในฝันของเหล่าผู้ปกครองฝั่งทางหลังเขา พ.ศ. 2520 ต้นๆ เกิดแสงประกายเจิดจ้า การจะทำให้ได้เกิดโรงเรียนแห่งใหม่ดังแว่วมาจากบนภูเขาสูงใจกลางตำบลแม่น้ำจากวิสัยทัศน์อันยาวไกลของ พระครูวิภาตทีปกร (ผ่อง จิตมุ่ง) ที่ได้ตั้งใจจะให้มีแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ ลูกหลานจะได้เรียนระดับมัธยมตอนต้นใกล้บ้านกัน หลังจากที่ท่านเคยอุปถัมปภ์โรงเรียนระดับประถมมาแล้ว ทั้งโรงเรียนบ้านแม่น้ำ และโรงเรียนวัดภูเขาทอง ดังนั้น พ.ศ. 2523 จึงได้ถือกำเนิดโรงเรียนมัธยมต้นแห่งใหม่ขึ้นที่ บ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ซึ่งอยู่ในเขตตำบลแม่น้ำรอยต่อตำบลบ่อผุด ซึ่งเกิดจากการร่วมบริจาคที่ดินด้วยกันจนมีเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ นามว่า..." โรงเรียน ทีปราษฎร์พิทยา" ชื่อย่อ ท.พ. ก่อตั้ง โดยพระครูวิภาตทีปกร (ผ่อง จิตมุ่ง)

ในยุคปัจจุบัน[แก้]

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาระดับตำบล เป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างตำบลแม่นํ้ากับตำบลบ่อผุด เลขที่ 255 หมู่ 1 ตำบลแม่นํ้า ภูมิทัศน์บริเวณเป็นภูเขาขนาดย่อม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2520 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จัดตั้งโรงเรียนโดยใช้อาคารเรียน โรงเรียนบ้านแม่น้ำ เป็นที่เรียนชั่วคราว

วันที่ 2 มิถุนายน 2520 โรงเรียนได้เปิดสอนเป็นครั้งแรก โดยการนำของศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย (นายปรีชา แสงสุวรรณ) มีนักเรียน 87 คน

วันที่ 8 มิถุนายน 2520 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายสุทธิ วีรธรรม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีครูที่สอบบรรจุขึ้นบัญชีที่จังหวัดมาช่วยสอนจำนวน 3 ท่าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2520 ประชาชนชาวตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดโดยการนำของพระครูวิภาตทีปกรได้เริ่มปรับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ได้รับการช่วยเหลือเครื่องจักรกลจากบริษัทเหมืองแร่ สมุยไมเนอรี่ และได้มีผู้บริจาคที่ดินติดต่อข้างเคียงจากผู้มีจิตรกุศลเห็นความสำคัญของการศึกษาและบางส่วนได้จัดซื้อจากยอดเงินบริจาคของประชาชน โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2 รุ่นที่ 2)

วันที่ 20 กันยายน 2527 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงบริเวณตามโครงการ มพช.

วันที่ 20 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสมคิด สีเปี้ยว มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้จัดระบบปรับงานให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานโรงเรียน

วันที่ 1 มิถุนายน 2534 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายพรเทพ มีเดช มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้พัฒนาจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

วันที่ 29 มีนาคม 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายบรรจง ภูวเศรษฐาวร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เริ่มพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนที่ชำรุดและพัฒนาเพิ่มขึ้นมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 นายพิสิษฐ ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนแทนนายบรรจง ภูวเศรษฐาวร ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนทุก ๆ ด้าน จนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล และโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากแพรกวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทน นายพิสิษฐ ศักดา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมาย และมุ่งสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคมได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายประยงค์ อินนุพัฒน์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน เพื่อให้โรงเรียนได้บรรลุถึงเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

รูปภายในวงกลมเป็นนกนางนวลกำลังบินหาเหยื่อในทะเลบริเวณเขาสามเส้าซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ██ สีฟ้า หมายถึง สีแห่งความสงบ เกิดพลังแห่งปัญญาเสริมสร้างเกียรติและศักดิ์ศรีขจรแผ่ไพศาลดุจท้องทะเล
 • ██ สีทอง หมายถึง สีแห่งมิตรภาพ มีความอิสระสร้างสรรค์เจริญรุ่งเรืองมีคุณค่าเปร่งประกายประดุจทองคำ

คติพจน์[แก้]

ปญฺญา นรานํ ปทีปา โหนฺติ หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

การศึกษาเพื่ออาชีพ ชีวิตและสังคม

รายนามผู้บริหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายสุทธิ วีระธรรม พ.ศ. 2520 - 2525
2 นายวิไล ศรีประไพ พ.ศ. 2525 - 2530
3 นายสมคิด สีเปี้ยว พ.ศ. 2530 - 2534
4 นายพรเทพ มีเดช พ.ศ. 2534 - 2543
5 นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร พ.ศ. 2543 - 2550
6 นายพิสิษฐ ศักดา พ.ศ. 2550 - 2557
7 นายประยงค์ อินนุพัฒน์ พ.ศ. 2557 - 2561
8 นางเพียงแข ชิตจุ้ย พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. ห้องเรียนโครงการพิเศษ SME ( Science Math English )
 2. แผนการเรียนห้องธรรมดาคัดเกรด ( วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์ )
 3. แผนการเรียนห้องธรรมดาคละเกรด ( ทั่วไป )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. ห้องเรียนโครงการพิเศษ SMP ( Science-Math Program )
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 3. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา-สังคม
 4. แผนการเรียนภาษาจีน
 5. แผนการเรียนทั่วไป

กิจกรรม[แก้]

 1. การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนงานกีฬาสี นางนวลเกมส์
 2. การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนภายในอำเภอเกาะสมุย
ไฟล์:กีฬาอำเภอtpp2017.jpg
การแข่งขันกีฬาประจำอำเภอเกาะสมุยประจำปี2560
 1. การแข่งขันกีฬาประเพณีในนักเรียนระดับชั้น ม.3
 2. งานแสดงมุทิตาจิต ต่อคุณครูที่เกษียณอายุราชการและคุณครูที่ลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ
 3. กิจกรรมวันเปิดรั้วทะเลทอง Open House
 4. งานปัจฉิมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำเร็จแก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เรียกว่า กิจกรรมนางนวลลาถิ่นโบยบินสู่ฝากฟ้า

ประธานนักเรียน[แก้]

ปีดำรงตำแหน่ง รายนาม พรรค
2555 นายอรรถชัย ทองรักษ์ พรรครื่นรมณ์
2556 นายพงษ์สิทธิ์ สุขโข พรรครื่นรมณ์
2557 นายพงศธร อินพรม พรรครื่นรมณ์
2558 นางสาวฑิมนตรา ทองสุข พรรครื่นรมณ์
2559 นางสาวพรรณทิราภร์ อินพรหม พรรครื่นรมณ์
2560 นายธนภูมิ สมวงศ์ พรรครื่นรมณ์
2561 นายเขนยา นวการพิศุทธิ์ พรรคอิสระ
2562 นางสาวกฤตยา ดำมาก พรรครื่นรมณ์