โรงเรียนตากพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ชื่อเดิม “โรงเรียนวัดสีตลาราม” ปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน จนถึงปี 2473 ต่อจากนั้นได้ย้ายไปยังบริเวณ ค่ายทหารพรานที่ 6 หรือ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในปัจจุบัน และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ซึ่งเดิมเป็นวัดเก่าเรียกว่าวัดสระเกศ โดยการสนับสนุนของนายหมัง สายชุ่มอินทร์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน สมัยนั้น โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมท้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆว์ดัสระเกศอีกส่วนหน่งโดยขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและอาคารสถานที่

โดยโรงเรียนตากพิทยาคมมีสถานที่ภายในโรงเรียน ดังนี้

1.อาคาร1 (อาคารตากสิน) เป็นอาคาร2ชั้น และเป็นอดีตอาคารหมวดวิชาภาษาไทย

2.อาคาร2 (อาคารประกายเพชร) เป็นอาคาร4ชั้น และเป็นอาคารหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และเป็นห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP)

3.อาคาร3 เป็นอาคาร3ชั้น หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

4.อาคาร4 เป็นอาคาร3ชั้น หมวดวิชาคณิตศาสตร์

5.อาคารชั่วคราว5 เป็นห้องเรียนโครงการห้องเรียนธรรมดา

6.อาคารชั่วคราว6 เป็นห้องเรียนโครงการห้องเรียนธรรมดา

7.อาคารชั่วคราวรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

8.อาคารชั่วคราวด้านวิศวกรรม

9.อาคาร9 (อาคาร115ปี) เป็นอาคาร3ชั้น รวมทั้งเป็นอาคารประจำห้องเรียนพิเศษ ESMTE , SME , PRE-ENGINEER และห้องปกครอง

10.อาคาร10 (อาคาร118ปี) เป็นอาคารห้องเรียนทั่วไปและห้องหมวดวิชาภาษาไทยและคอมพิวเตอร์

11.อาคารปลายฟ้า เป็นห้องสำหรับเรียนรู้กับวิทยากร

12.อาคารแนะแนว เป็นตึกสำหรับแนะเเนวนักเรียน

13.อาคารดนตรี เป็นอาคารสำหรับหมวดดนตรี

14.อาคารพละศึกษา

15.อาคารพยาบาล

16.อาคารศิษย์เก่า

17.อาคารกาญจนาภิเษก เป็นหอประชุมของโรงเรียนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

18.อาคาร111ปี (อลูซิงค์) เป็นอาคารอเนกประสงค์

19.ลานโพธิ์

20.ลานมะขาม

21.สนามกีฬาโรงเรียน

22.ศาลท่านเทพประกายเพชร

23.วงเวียนพระศรีศักยมุนี

24.หลวงพ่อใหญ่

25.เจดีย์วัดสระเกศ

26.ลานธรรม

27.อาคารประจำหมวดพระพุทธศาสนา


พื้นที่[แก้]

โรงเรียนตากพิทยาคม มีเนื้อพื้นที่ทั้งสิ้น 78 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่

  1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม 64 ไร่ 2 งาน
  2. บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]