โรงเรียนตากพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนตากพิทยาคม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Takpittayakhom School
อักษรย่อ ต.พ.
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 กระทรวงศึกษาธิการ
คติพจน์ เรียนดี ประพฤติดี ทำงานดี
ก่อตั้ง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443
เพลง มาร์ชตากพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ชื่อเดิม “โรงเรียนวัดสีตลาราม” ปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน จนถึงปี 2473 ต่อจากนั้นได้ย้ายไปยังบริเวณ ค่ายทหารพรานที่ 6 หรือ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในปัจจุบัน และได้ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ซึ่งเดิมเป็นวัดเก่าเรียกว่าวัดสระเกศ โดยการสนับสนุนของนายหมัง สายชุ่มอินทร์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน สมัยนั้น โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมท้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆว์ดัสระเกศอีกส่วนหน่งโดยขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและอาคารสถานที่

โดยโรงเรียนตากพิทยาคมมีสถานที่ภายในโรงเรียน ดังนี้

1.อาคาร1 (อาคารตากสิน) เป็นอาคาร2ชั้น และเป็นอดีตอาคารหมวดวิชาภาษาไทย

2.อาคาร2 (อาคารประกายเพชร) เป็นอาคาร4ชั้น และเป็นอาคารหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ และเป็นห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษMini English Program (MEP)

3.อาคาร3 เป็นอาคาร3ชั้น หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

4.อาคาร4 เป็นอาคาร3ชั้น หมวดวิชาคณิตศาสตร์

5.อาคารชั่วคราว5 เป็นห้องเรียนโครงการห้องเรียนธรรมดา

6.อาคารชั่วคราว6 เป็นห้องเรียนโครงการห้องเรียนธรรมดา

7.อาคารชั่วคราวรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

8.อาคารชั่วคราวด้านวิศวกรรม

9.อาคาร9 (อาคาร115ปี) เป็นอาคาร3ชั้น รวมทั้งเป็นอาคารประจำห้องเรียนพิเศษ ESMTE , SME , PRE-ENGINEER และห้องปกครอง

10.อาคาร10 (อาคาร118ปี) เป็นอาคารห้องเรียนทั่วไปและห้องหมวดวิชาภาษาไทยและคอมพิวเตอร์

11.อาคารปลายฟ้า เป็นห้องสำหรับเรียนรู้กับวิทยากร

12.อาคารแนะแนว เป็นตึกสำหรับแนะเเนวนักเรียน

13.อาคารดนตรี เป็นอาคารสำหรับหมวดดนตรี

14.อาคารพละศึกษา

15.อาคารพยาบาล

16.อาคารศิษย์เก่า

17.อาคารกาญจนาภิเษก เป็นหอประชุมของโรงเรียนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

18.อาคาร111ปี (อลูซิงค์) เป็นอาคารอเนกประสงค์

19.ลานโพธิ์

20.ลานมะขาม

21.สนามกีฬาโรงเรียน

22.ศาลท่านเทพประกายเพชร

23.วงเวียนพระศรีศักยมุนี

24.หลวงพ่อใหญ่

25.เจดีย์วัดสระเกศ

26.ลานธรรม

27.อาคารประจำหมวดพระพุทธศาสนา


พื้นที่[แก้]

โรงเรียนตากพิทยาคม มีเนื้อพื้นที่ทั้งสิ้น 78 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่

  1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม 64 ไร่ 2 งาน
  2. บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

อ้างอิง[แก้]