โรงเรียนตากพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนตากพิทยาคม
150px
เรียนดี ประพฤติดี มีงานทำ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Takpittayakom School
อักษรย่อ ต.พ.
ประเภท มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง พ.ศ. 2443
เพลง มาร์ชตากพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนตากพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2443 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดตาก ชื่อเดิม “โรงเรียนวัดสีตลาราม” ปัจจุบันอยู่ในบริเวณวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2443 จำนวน 6 ห้องเรียน จนถึงปี 2473 ต่อจากนั้นได้ย้ายไปยังบริเวณ ค่ายทหารพรานที่ 6 หรือ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในปัจจุบัน และได่ย้ายอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483 ซึ่งเดิมเป็นวัดเก่าเรียกว่าวัดสระเกศ โดยการสนับสนุนของนายหมัง สายชุ่มอินทร์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากใน สมัยนั้น โดยช่วยประสานงานขอที่ดินของสาธารณประโยชน์และขอบริจาคจากเอกชนพร้อมท้งขอใช้ที่ดินธรณีสงฆว์ดัสระเกศอีกส่วนหน่งโดยขอเช่าที่ดินจากกรมการศาสนา โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและอาคารสถานที่

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม[แก้]

พื้นที่[แก้]

โรงเรียนตากพิทยาคม มีเนื้อพื้นที่ทั้งสิ้น 78 ไร่ 3 งาน 73 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ ได้แก่

  1. บริเวณที่ตั้งโรงเรียนตากพิทยาคม 64 ไร่ 2 งาน
  2. บริเวณที่ตั้งบ้านพักข้าราชการครู (นิคมครู) พื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา

ที่ตั้ง[แก้]

โรงเรียนตากพิทยาคม เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

ข้อมูลอื่น[แก้]

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน
ต.พ.
ความหมาย
รูปคบเพลิงสีแดง หมายถึง ความสง่า ความรู้ ความดี เกียรติ ชื่อเสียงที่ปรากฏให้ผู้อื่นได้เห็น
คำขวัญ
เรียนดี ประพฤติดี มีงานทำ
คติพจน์
สุวิชชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ปรัชญา
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
ท่านเทพประกายเพชร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนตากพิทยาคม
พระศากยมุณีศรีตากพิทยาคม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนตากพิทยาคม
หลวงพ่อใหญ่วัดสระเกศ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนตากพิทยาคม