โรงเรียนด่านขุนทด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนด่านขุนทด
Dkt.jpg
“ สิ่งแวดล้อมดีคนมีคุณภาพ รับและให้บริการ ประสานชุมชน ”
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Dankhunthod School (DKT)
อักษรย่อ ด.ข.ท. (DKT)
ประเภท ประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 14 มิถุนายน 2494
เพลง มาร์ชด่านขุทด
บรรยากาศในโรงเรียน

โรงเรียนด่านขุนทด (Dankhonthod) อักษรย่อ ด.ข.ท. (DKT) เป็นโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอด่านขุนทด ของจังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนด่านขุนทด ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว – ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร. 044-389438 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 29 ไร่ 2 งาน

โรงเรียนด่านขุนทดก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2494 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรมสามัญศึกษาชื่อว่า “ โรงเรียนด่านขุนทด ” ใช้อักษรย่อว่า “ น.ม.14 ”

 • เปิดทำการสอนครั้งแรก โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหาญ เป็นสถาน ที่เรียน

ชั่วคราวเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนายสันต์ จรรยาศิริ เป็นครูใหญ่

 • ต่อมา พ.ศ. 2496 ได้งบประมาณให้ปลูกสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง ตามแบบ

กรมสามัญศึกษาทรงจั่วมีมุข ขนาด 6 ห้องเรียน 1 ห้องพักครู งบประมาณ 240,000 บาท อาคารเรียนตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอด่านขุนทดและมีบริเวณติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้

 • พ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนหลักสูตร จัดการเรียนการสอนจากสายวิสามัญ มาเป็นการจัดการเรียน การสอนสายสามัญล้วนๆ มาจนถึงปี พ.ศ. 2505
 • ต่อมาวันที่ 26 กันยายน 2504 ทางรัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ จัดระบบการเรียนการสอนมาเป็นระบบ 7:3:3 และได้โอนมาสังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 มาเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยในปีแรกเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขยายขึ้นปีละชั้น และลดการรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนครบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดการเรียนการสอน ในระดับเดิมคือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7

 • พ.ศ. 2517 ทางราชการประกาศยุบโรงเรียนบ้านหัวบึง มารวมกับโรงเรียนด่านขุนทด เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตั้งแต่นั้นมา
 • พ.ศ. 2521 ทางราชการได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2521 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาระบบ 6:3:3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2521 เพิ่มขึ้นปีละชั้นจนถึงชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6

 • พ.ศ. 2534 ได้รับอนุญาตให้ทำการเปิดสอนในระดับอนุบาลเป็นปีแรก
 • พ.ศ. 2539 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส)
 • พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนสหวิทยาเขต (อนุบาลประจำอำเภอ) โรงเรียนครูต้นแบบ วิทยาการด้านการศึกษา ศิลปและดนตรี และโรงเรียนต้นแบบวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษา นายชัยวิรัตน์ รัตนวิชัย ผู้อำนวยการระดับ 8
 • พ.ศ. 2546 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการใหม่ โรงเรียนจึง อยู่ใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนใน โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่ง โรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track)
 • พ.ศ. 2548 ได้รับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัล ห้องสมุดยอดเยี่ยม ประเภทห้องสมุดโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
 • พ.ศ. 2550 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พ.ศ. 2553 มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นแรกสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาครบ 100 % และได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จากคุรุสภา

มีผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ นายณรงค์ เลาอลงกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ[1]

อ้างอิง[แก้]