โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดเสด็จ เปิดเรียนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2471 มีรองอำมาตย์เอกหลวงมหาสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอ ขุนศรีทิพย์ศึกษากร เป็นกรรมการอำเภอ และมีนายนาด สุทธิแย้ม เป็นครูใหญ่ใช้ศาลาการเปรียญทำการสอน พ.ศ. 2497 พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียน พระครูลมูล ขันติพโล ได้เชิญชวนประชาชนบริจาคสมทบอีกจำนวน 144,819 บาท สร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ออกมุขทั้งสองข้างตามแบบวัดจันทรสโมสรมี 14 ห้องเรียน สิ้นเงิน จำนวน 244,819 บาท พลเอกถนอม กิตติขจร ได้มาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2499 โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดเสด็จ "สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ"

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี