โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ลพบุรี.png
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulaborn Science High School Lopburi
อักษรย่อ ว.จภ.ลบ. จุฬาภรณ์ฯ ลพบุรี
PCSHSL
ประเภท โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
โรงเรียนโครงการพระราชดำริ,
โรงเรียนรัฐบาล
ก่อตั้ง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538(24 ปี 74 วัน)
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาวงพระจันทร์ เลขที่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120 เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

ประวัติ[แก้]

   โรงเรียนวิทยาศาตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำเขตการศึกษา 5 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการตั้งโรงเรียน รัฐบาลประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ กระทรวงศึกษาธิการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริม คุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชนของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นให้อยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา

 • พ.ศ. 2537 ดำเนินการจัดหาที่ดินในการก่อสร้างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สถานที่ก่อสร้างเป็นที่ดินของวัดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี โดยมี นายมณี พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน
 • พ.ศ. 2561 ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนใหม่จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ว่า "โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี"
 • ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีนักเรียนจำนวน 717 คน บุคลากร 105 คนโดยมีดร.สมิง กุลธี เป็นผู้อำนวยการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ โดยโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • ตราประจำโรงเรียน พระมงกุฎสีเหลืองทอง มีพู่สีชมพูใต้พระมงกุฎทั้ง 2 ข้าง
  • รัศมีสีเหลืองทองเหนือยอดพระมงกุฎ 19 เส้น
  • อักษร สีแสด และ สีน้ำเงิน อยู่ภายใต้พระมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทองว่า โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ต้นแคแสด
 • สีประจำโรงเรียน ได้แก่ สีน้ำเงิน-แสด โดย
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน ได้แก่ คุณธรรมนำวิชาการ
 • คำขวัญประจำโรงเรียน ได้แก่ รักษ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เขตพื้นที่บริการ[แก้]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีพื้นที่บริการในเขตภาคกลาง ได้แก่

หอพักนักเรียน[แก้]

ในปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี มีหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นที่พักนักเรียนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีมีหอพักนักเรียนจำนวน 6 หอพัก ดังนี้

 • หอพัก 1 (มณีเทวา) หอพักนักเรียนหญิงชั้น ม.2
 • หอพัก 2 (ดุสิตา) เป็นหอพักนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5 6
 • หอพัก 3 (สร้อยสุวรรณา) เป็นหอพักนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3 และ 4
 • หอพัก 4 (ทิพย์เกสร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5
 • หอพัก 5 (สรัสจันทร) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
 • หอพัก6 (นิมมานนรดี) เป็นหอพักนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย[แก้]

ประเพณีสำคัญ[แก้]

 • งานราชพิธี
  • ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  • 4 กรกฎาคม รับของพระราชทาน-ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
 • ประเพณีภายใน
  • 3 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมภายในโรงเรียน ทำบุญโรงเรียน
  • นิทรรศการผลงานวิชาการ - จัดแสดงและนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในภาคเรียนแรกจะเป็นกิจกรรมบูรณาการและภาคเรียนที่สองจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีฬาสีภายใน - กิจกรรมนันทนาการจะจัดขึ้นในภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่ง แบ่งออกเป็น 4 สี อยู่ในความดูแลของรุ่นพี่ชั้น ม.6
  • ค่ายปรับสภาพ - กิจกรรมแรกสุดที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านก่อนที่จะเข้าเรียน เพื่อปรับสภาพและความเป็นอยู่ให้คุ้นเคยแต่ชีวิตนักเรียนประจำ
 • ประเพณีในเครือข่าย
  • กีฬาสัมพันธ์กลุ่มจุฬาภรณ์ฯ - กิจกรรมกีฬาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • PCC.Sci - Math TEST - กิจกรรมวิชาการระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
  • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]